Az elmúlt időszakban történt földrengések és az általuk bekövetkezett humanitárius katasztrófák sok kérdést vetnek fel. Hogyan óvhatnánk meg magunkat és otthonainkat egy hasonló természeti katasztrófától? Sok aspektusból vizsgálhatnánk ezt a kérdést, mi most a földrengések egyik legellenállóbb technológiájának hazai, piacvezető képviselőjét kérdeztük a témában.

Magyar ÉpítéstechnikaNyilvánvalóan a lakossá­got és a szakmát is gondolkodásra kész­tette a törökországi természeti katasztrófa és számtalan kérdés kavarog a fejekben. Megelőzhető-e egy ilyen szörnyűség? Mit tehet a szakma itthon? Kell-e tennie egy­általán valamit? Mit csinálhatnának más­képp a földrengés sújtotta országok szak­emberei? És még sorolhatnánk.

Dienstmann Tamás ügyvezető – Először is le kell leszögeznünk, hogy vannak bizo­nyos régiók, amelyeket jobban érint a föld­rengésveszély. Magyarországon igen ritkán fordulnak elő és általában kisebb erőssé­gűek. Hazánkból talán a 2011-es orosz­lányi (január 29., 4,5-es erősségű) és a 2013-as tenki (április 23., 4,7-es erősségű) földrengéseket említhetnénk. Itthon talán a legnagyobb gond, hogy ugyan a modern épületek már a megfelelő technológiák­kal készültek és bizonyos mértékig ren­gésállók, azonban sok helyen vannak olyan régi építmények, amelyeket nem erősítet­tek meg utólag, mert nagy költséggel járt volna. Az új építkezések tervezésénél a sok egyéb szempont mellett fontos lenne szem előtt tartanunk azt is, hogy épüle­tünk minél ellenállóbb legyen egy termé­szeti katasztrófával szemben.

A HORIZONT™ technológiával készült épületek a hazai piacon egyedüli földrengésbiztos technológiával épülnek nap mint nap. Az elmúlt 25 évben nem csupán a magyar viszonyoknak meg­felelően fejlesztjük technológiánkat, hiszen olyan területeken is helyt kell állni, mint a Sachalin-szigetek. Ezen a földrajzi területen egy épület megter­vezésénél figyelembe kell venni, hogy egy 9-es Richter-skála szerinti föld­rengést is el kell viselnie a szerkezet­nek, és olyan időjárási viszonyoknak is meg kell felelnie, ahol nem ritka akár a 200 km/óra erősségű szél sem. Az ott, lassan 20 éve megépült HORIZONT™ ház napjainkig is stabilan áll és tökélete­sen szolgálja célját.

Exxon Mobil logisztikai központja a Szahalin-szigeteken. A 4000 m2-es központ immár 17 éve ellenáll a szélsőséges
körülményeknek.

Magyar ÉpítéstechnikaOtt külön ezt a technológiát kérték? Azt gondolnánk, hogy a vasbeton erősebb, mint az acél.

Dienstmann Tamás – Igen, az EXXON MOBIL keresett meg bennünket. Fontos­nak tartjuk kiemelni, hogy egy épület ese­tében nem az anyag erősségén múlik egy ilyen természeti jelenséggel szembeni ellenállóképesség. Minden tartószerkezet-típus másként viselkedik mozgás hatására. Az acél rugalmassága révén egy elmoz­dulást követően visszanyeri alakját, míg a beton, ha megreped, elveszti teherbíró képességét.

A HORIZONT™ technológia előnyei:

  • A világ egyik legrugalmasabb és legna­gyobb teherbíró képességű építőanyaga az acél.
  • Az egyik legkönnyebb építési rendszer a világon: a fáénál 3-szor, míg a tégláénál 10-szer könnyebb az önsúlya.
  • Az acél nem éghető anyag.
  • Esetleges sérülés esetén elemei gyorsan kicserélhetők, megerősíthetők.
  • A 4-es Seismic Zone, azaz a leginkább földrengésveszélyes zónában, a földfel­színi gyorsulás értéke 0,4 g (3923 mm/s2). Ez azt jelenti, hogy Észak-Amerikában a földrengésnek legjobban kitett területe­ken kifejezetten ajánlott az acélszerkeze­tes építkezés.

Magyar ÉpítéstechnikaTehát csak az ilyen techno­lógiával készült épületek lehetnek teljesen biztonságosak?

Dienstmann Tamás – Azt, hogy egy-egy földrajzi területre milyen technológi­ával építkezünk, sok minden befolyásolja. A földrengéseken kívül számos olyan ter­mészeti és mesterséges tényező van, amit figyelembe kell venniük a szakemberek­nek. Nyilvánvalóan mi csak a saját tech­nológiánkról tudunk hitelesen nyilatkozni, mert azt ismerjük. A HORIZONT™ rend­szer úgy lett kifejlesztve, hogy akár a 4-es Seismic Zone erősségű földrengé­sekkel szemben is ellenálljon, továbbá az acélszerkezetes technológiák közül a HORIZONT™ 25 éve rendelkezik az összes szükséges ÉMI engedéllyel és ISO minősítésekkel, ami egy épület teljes, sza­bályszerű kivitelezéséhez szükséges. Mind­emellett az erős kijelentés lenne, hogy csak a HORIZONT™ technológiával készült épületek a biztonságosak, hiszen rengeteg építési technológia létezik a világon.

 

www.horizontglobal.com