2022. évre ajánlott minimális építőipari rezsióradíj

43794

Az ÉVOSZ elkészítette a 2022. évre ajánlott minimális építőipari rezsióradíj számítását. A több mint 20 tételből álló költségféleségeket számba vevő számítás a 2021. évi minimális értékeket veszi alapul.

A 2022. évre ajánlott, az ITM rendeletben (56/2021.XI.19.) megjelent rezsióradíj – általános forgalmi adó nélküli – legkisebb összege 4.530 Ft-ról 5.070 Ft-ra emelkedhet az ÉVOSZ megalapozott számításai szerint, és az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége egyetértésével, mely 11,9 %-os növekedést, összegszerűen 540 Ft emelkedést jelent.

A 2022. évi minimális építőipari rezsióradíj változását az elvárt garantált bérminimum 19 %-os emelkedése mellett a pótlékok (túlórapótlék, műszakpótlék, egyéb bérpótlékok), a kiegészítő fizetés, valamint az ügyvitel, munkahelyi irányítás költségnövekedése okozta. Ezen túlmenően a csoportos személyszállítás és az energiaköltségek jelentős emelkedése járultak hozzá a minimális építőipari rezsióradíj 2022. évi fajlagos összegének emelkedéséhez.

Az elvárt garantált bérminimum alkalmazása jogszabályi kötelezettség, melynek foglalkoztatói járulékát a SZOCHO adó mértékének csökkentése, illetve a szakképzési hozzájárulás megszüntetése mérsékelte. Az építőipari vállalkozások mobilitásának eredményeként székhelyüktől jóval távolabb is vállalnak munkát, ami elsősorban a személyszállítás költségének növekedését jelenti.

A szakképzetlen munkaerő arányának további növekedése miatt a mérnöki helyi munkavezetés fokozását tette szükségessé, ami kihatással van az ügyvitel, munkahelyi irányítás költségeinek emelkedésére.

Az ágazatban dolgozó vállalkozások rezsióradíja a jelenleg ajánlott minimális építőipari rezsióradíj mértékénél magasabb, átlagosan 6.500,- Ft.

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei
S. sz.MegnevezésA vállalkozások előző évi
tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra
2022. évre
1.Alapbér [2022. évben 260.000 Ft alapbérrel
(garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva]
1.494
2.Pótlékok, kiegészítő fizetés482
3.Foglalkoztatói járulék:
-szociális hozzájárulási adó 13 %
257
4.Szállásköltség23
5.Csoportos személyszállítás331
6.Védőruha, védőfelszerelés16
7.Munkahelyi szociális szolgáltatás64
8.Munkaegészségügyi szolgáltatás81
9.Munkavédelmi költség26
10.Ügyvitel,munkahelyi irányítás költsége1.118
11.Rezsianyag, munkahelyi energia költség61
12.Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége15
13.Szerszámhasználat21
14.Értékcsökkenési leírás63
15.Nyomtatvány, írószer3
16.Postaköltség3
17.Telefonköltség5
18.Bankköltség16
19.Egyéb szolgáltatás:
-minőségbiztosítás, környezetvédelem
2
20.Kötelező adó, járulék:
– iparűzési adó 2 %
– innovációs járulék 0,3 %
81
1
21.Biztosítások12
22.1+21. Összesen4.177
23.Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)87,50%
24.Improduktív órák költsége
[22. sor összesen x (1,00 – 23. sor)]
522
25.Veszteségidő aránya6,50%
26.Veszteségidő költsége
(22. sor összesen x 0,065)
272
27.Elvárt eredmény2,00%
28.Elvárt eredmény értéke
(22+24+26. sor összesen x 0,02)
99
29.22+24+26+28. Mindösszesen5.070

 

Az 1. sorszám alatt az alapbér szerepel, melynél a 2022. évi garantált bérminimum lett figyelembe véve 1.494 Ft összeggel a 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete 2. § (3) bekezdése szerint.

A 2. sorszám alatt a pótlékok, kiegészítő fizetés növekedése részben a túlórapótlék növekedésével, részben pedig az alapbér növekedésével függ össze, mivel az szolgál leggyakrabban ezek számításának alapjául.

A 3. sorszám alatt a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési járulék csökkent, a szociális hozzájárulási adó elmúlt évi 1,5 százalékpontos csökkenése, illetve a szakképzési járulék megszűnése miatt.

A 4. sorszám alatt a szállásköltség növekedése annak következménye, hogy a munkavégzés helyétől távolabbi lakhelyen élőknek a korábbinál nagyobb mértékben kell szállást biztosítani.

Az 5. sorszám alatt a csoportos személyszállítás költségeit a megkérdezett tagszervezeti vélemények, jelzések alapján növeltük meg, mely szerint ilyen jellegű költségeik az elmúlt évben növekedtek, legnagyobb mértékben a növekedés a korábbinál több munkahelyet érintő megrendeléseknek tudható be.

A 7. és a 8. sorszám alatt elsősorban a COVID-19 járvánnyal összefüggésben a munkahelyi szociális szolgáltatás és a munkaegészségügyi szolgáltatások értékének növekedésével kellett számolni.

A 9. sorszám alatt a munkavédelmi költségek szerepelnek, melyekre az elmúlt évben a megkérdezett tagszervezetek csak a legszükségesebb feladatoknak eleget téve költöttek.

A 10. sorszám alatt az ügyviteli, munkahelyi irányítás költségei szerepelnek, mely tevékenységek az utóbbi időben jelentősen megnövekedett feladatot jelentenek a cégeknek, s ezáltal magasabb költségeket is. A megnövekedett feladat egyrészt a több munkából adódik, számottevő része viszont abból adódik, hogy a szakképzett munkaerő hiánya miatt gyakrabban kell betanított munkásokat, segédmunkásokat alkalmazni, mely egyre jelentősebb növekedést gyakorol a munkahelyi irányítás költségeire.

A 11. sorszám alatt a vállalkozások üzemelésének fenntartása érdekében felmerülő rezsianyag, munkahelyi energia költségei is növekedtek jelentős mértékben.

A 12. sorszám alatt a felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége is növekedett a megkérdezett tagszervezetek jelzése szerint.

A szerszámhasználat minimális növekedését jelzi a 13. sorszám alatti szerszámhasználat és a 14. szám alatti értékcsökkenési leírás összege.

A 15. sorszám alatti nyomtatvány, írószer, a 16. sorszám alatti postaköltség, a 17. sorszámon szereplő telefonköltség és a 18. sorszámon a bankköltség számottevően nem változott.

A 19. sorszámon lévő egyéb szolgáltatás költségei (minőségbiztosítás, környezetvédelem) nem növekedtek, a 20. sorszámon pedig a kötelező adó, járulék között az iparűzési adó alapjának növekedése következtében alig lehetett számszerűsíthető növekedést nyomon követni.

A 21. sorszám alatt a biztosítási költségek szerepelnek, melynél a változás nem számszerűsíthető.

 

Forrás: ÉVOSZ