Az építkezés folyamatát számos gazdasági tényező befolyásolja, amelyek nagyban meghatározzák a végleges költségeket. Kulcsfontosságú az építkezés időtartama, illetve a megfelelő szakképzett munkaerő megléte.

Az Ytong vasalt palló termékek szintmagas, masszív, daruval mozgatható építőelemek. A nagy méretű Ytong fal-, födém- és tetőpallók projekthez igazadó méretre gyártása jelentősen lerövi­díti az építkezés idejét, egyúttal csökkenti a szükséges élő mun­kaerő igényét, ami a hagyományos kiselemes falazásnak csupán az egyharmada, így kiváló minőségű épületek valósíthatók meg gyorsan és költséghatékonyan.

Gyors és gazdaságos

A nagy elemekből és a daruval történő beépítésből adódóan egy munkanap alatt akár 100 m² falfelület is elkészíthető. Ez hozzáve­tőlegesen egy átlagos családi ház egy teljes szintjének felel meg. Az előre megtervezett elemkiosztás segítségével maximalizálható a szerkezet teljesítménye, illetve minimalizálható a nem meg­felelő építésből, csomóponti kialakításból fakadó hibák száma. A daruval történő beépítésnek köszönhetően jelentősen csök­kenthető az élőmunkaerő-igény – a teljes építési folyamathoz elég egy darukezelő és két szakmunkás –, ami kiemelten fontos szem­ponttá vált a szakemberhiányos gazdasági környezetben.

Kiváló tulajdonságok

Az Ytong pallós építési rendszer ugyanazokkal a kiváló épületfi­zikai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a hagyományos Ytong tégla, így a „tér minden irányában” azonos mértékben szigetel, és az intelligens páraszabályozásból adódóan optimális lakóklí­mát biztosít. Megfelelő nyomószilárdsága révén masszív és érték­álló szerkezet valósítható meg, a méretre gyártott elemek tökéle­tes illeszkednek egymáshoz, így nem keletkezik építési hulladék, ami költséghatékonnyá teszi a kivitelezés folyamatát. Amennyi­ben a rendszer többi elemét is beépítik, úgy a homogén szerkezet­nek köszönhetően megelőzhető a hőhidak kialakulása.

Az Ytong tető- és födémpallói ideálisan kiegészítik a falpalló ter­mékkörét, méghozzá gyorsan, stabilan, alátámasztás nélkül. Az elemek kiváló hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező, vasalással megerősített pórusbeton termékek, ily módon nagyszerűen kom­binálhatók egymással az optimális hőszigetelés és nyomószilárd­ság elérése érdekében.

A rendszer nyújtotta előnyök:

  • gyorsan és egyszerűen beépíthető,
  • alátámasztás nélkül azonnal terhelhető,
  • egyszerű felületképzés,
  • nincs szükség zsaluzatra vagy felbetonra,
  • minden évszakban optimális lakóklímát teremt,
  • kiegészítő termékek széles választéka (például attikafalelemek).

 

 www.xella.hu