Amikor házat építünk, általában hosszú távra tervezünk. Egy nagyobb családi ház esetében a jövőbeli elképzelés az, hogy több generációnak készül, így a tervezés során nem árt az olyan épületfizikai sajátosságokra összpontosítani, melyek nemcsak az értékállóságot és a tartósságot biztosítják, de a fenntarthatóságot is.

Ez egyrészt fontos a környezet védelme érdekében, másrészt gazdasági és társa­dalmi aspektus is egyben, hiszen az ilyen jellegű kivitelezések hozzájárulnak az erőforrások hatékonyabb felhasználásá­hoz, illetve megnövelik az épületek élet­tartamát.

Százéves sikertörténet

Valódi sikertörténet az első Yxhults pórus­betonból – mely falazóelem később az Ytong márkanevet kapta – épített ház, ami közel 100 éve, 1930 óta áll, és kitűnő példa a fenntarthatóságra. Ez a majdnem 100 éves családi ház 20 cm vastag Ytong téglából épült, tökéletesen ellenállt a különböző évszakoknak és idő­járási viszontagságoknak, így bizonyítva a falazóelem tartósságát és hatékonyságát.

Az épületet 50 éve csatlakoztatták a városi távfűtési hálózatra, aminek következtében az objektum energiaköltségei mind a mai napig az elvárható és elfogadható szinten maradtak. Az ingatlan hosszú élettartama során csak minimális karbantartási ránc­felvarráson esett át, ami jelentősen csök­kenti az épület ökológiai lábnyomát.

A külső és belső vakolat még az eredeti, nem igényelt restaurálást. Az Ytong tég­lák megőrizték stabilitásukat, az évek alatt nem mutatták zsugorodás vagy repe­dés jeleit. Az Ytong tégla gyártása során a vállalat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minél kíméletesebben és hatékonyabban használja fel a természeti erőforrásokat – csak a közelben bányászott, helyi nyers­anyagokat –, miközben szigorúan betartja a törvényi és normatív szabványokat.

Fenntartható gyártással a jövő érdekében

Az Ytong termékei mindamellett, hogy a legmagasabb minőséget képvise­lik, hozzájárulnak a hosszú élettartamú, energiahatékony épületek megvalósításá­hoz is. A tégla előállítása során minimá­lis a szén-dioxid-kibocsátás és a gyártási hulladék, melyek mind a természeti kör­nyezet terhelésének csökkentését szolgál­ják. Ráadásul a termékek megfelelnek a legmagasabb környezetvédelmi követel­ményeknek, melyet a független tanúsító szervezet a Környezetbarát Védjegy hasz­nálatával is igazol.

Az Ytong márka egyet jelent a minőséggel és a hosszú távú fenntarthatósággal. Egy ígéret arra, hogy a legjobb végeredményt nyújtja a magánépíttetők számára, hisz az otthon megvalósításakor elsődleges szem­pont a család védelme. Az egészséges élet­mód ma már alapvető emberi szükséglet, különösen a légszennyezettség, a zajter­helés és elektroszmog korában.

Homogén anyagszerkezetéből adódóan a különböző csomópontoknál nem alakul ki hőhíd, így biztosítva az egészséges lakóklímát, az alacsony hőveszteséget és fűtési ener­giaszükségletet. Ez az egyedülálló példa rámutat arra, hogy az építőiparban is létez­nek olyan megoldások, melyek nem csupán a jelenre, hanem a jövőre is kedvezően hat­nak. A környezetvédelem és a hosszú távú fenntarthatóság nemcsak üres beszéd: egy jó döntés meghozatalával mindenki hoz­zájárulhat egy élhetőbb és fenntarthatóbb világhoz.

 www.xella.hu