Az élet nagyon sokféle esetet produkál, amikor egy szerkezet megerősítéséről van szó. Érdemes megvizsgálni azokat a megerősítési lehetőségeket, amelyekkel az ilyen problémát meg lehet oldani. Az áttekintés természetesen nem teljes körű, jelen cikkben csak a Mapei innovatív megerősítési rendszereiről lesz szó.

FRP rendszer – szálerősítéses polimerek

A Mapei szerkezetmegerősítő rendszereinek első és talán leggya­koribb alkalmazása az FRP rendszer. Az FPR betűszó a Fiber Reinforced Polymers, vagyis a szálerősítéses polimerek kifejezés rövidítése. A rendszerben a szálak különböző anyagú szálakat jelenthetnek, a leggyakoribbak a szén-, üveg-, bazalt-, aramidszálak és a nagyszi­lárdságú acélszálak. Ezeket a szálakat kiváló minőségű gyantába ágyazzák, akár gyárilag (ilyenek például a Carboplate pultrudált lamellák), akár a helyszínen (ilyenek például a MapeWrap szénszálas szövetekkel készülő megerősítések).

Carboplate lamellák alkalmazása

A legjobb gyanták kétkomponensű epoxi alapanyagú termékek, a Mapei is ilyenekkel dolgozik (MapeWrap Primer 1, MapeWrap 11/12, MapeWrap 21, MapeWrap 31, Adesilex PG1/PG2).

MapeWrap szövet alkalmazása

Az FRP rendszereket leggyakrabban vasbeton, illetve feszített beton megerősítésére használjuk, ritkábban falazott szerkezeteknél is.

FRG rendszer – szálerősítéses habarcsok

A falazott szerkezetek (falak, boltozatok stb.) megerősítésére leg­inkább az FRG (Fibre Reinforced Grouts, szálerősítéses habar­csok) rendszert használjuk. Ebben a rendszerben a szálak háló formájában jelennek meg, és valamilyen erősítő habarcsba van­nak beleágyazva. A száltípus leginkább rugalmasabb üveg- vagy bazaltszál lehet, a habarcs pedig cementbázisú (Planitop HDM MAXI, Mapewall Intonaca & Rinforza), vagy a régi épületek­hez használt mészbázisú habarccsal kompatibilis cementmen­tes (vagyis szintén mész bázisú), nagyobb szilárdságú habarcs (Mape-Antique Strutturale NHL, Planitop HDM Restauro, Planitop Intonaco Armato).

Mape-Antique Strutturale NHL alkalmazása

HPC rendszer – acélszál-erősítéses beton

A Mapei innovatív megerősítési rendszerei harmadik nagy típusa a HPC (High Performance Concrete, nagyszilárdságú beton) rendszer. A rendszerben a felhasznált habarcs egy nagy teljesít­ményű (nyomószilárdsága 130 MPa (!) körüli, jelentős húzó- és hajlítószilárdsága is van), jellemzően folyós állagú habarcs, ami­ben acélszál-erősítés is van (pl. Planitop HPC Floor).

Kiegészítő rendszerek – spirálacél és injektálás

Léteznek még olyan kiegészítő rendszerek is a Mapei termékvá­lasztékában, amelyekkel további szerkezetmegerősítési eseteket tudunk lefedni. Ezek a rozsdamentes acél spirálrudak és a szerke­zeti injektálás rendszerei. Előfordul, hogy ezeket a fenti rendsze­rek (FRP, FRG, HPC) kiegészítéseként alkalmazzuk, de használ­hatjuk őket önmagukban is.

Rozsdamentes acél spirálrudak

Az acél spirálrudakat jellemzően falazott szerkezetek megerősíté­sére használjuk. Alapvetően kétféle beépítési technológiát alkal­mazunk:

  1. Az építőiparban falvarrás néven terjedt el a falazatok vasalt fugázása, amely során a repedt vagy kis nyíró- és húzó­szilárdsággal rendelkező falazatok fugáiba rozsdamentes acél spirálrudakat helyezünk el olyan módon, hogy a spirálacélt egy speciális habarcságyba helyezzük el a meglévő fuga kikaparása után. Az ehhez használt spirálacél a 10 m-es, különböző átmérőjű tekercsekben szállított Mapei Steel Bar, a speciális habarcs pedig a fentiekben az FRCM rendszernél megismert kétkomponensű habarcs (Planitop HDM Maxi/Restauro).
  2. A másik technológia a száraz rendszerű falvarrás, melynek során vagy kétrétegű falszerkezetek, vagy egymásra merőleges falak (T-csatlakozások vagy falsarkok) egybekapcsolását végezzük el. A spirálacélok elhelyezése a falsíkra merőlegesen (vagy ferdén) történik, és egy kisebb átmérőjű előfurat készítését követően egy speciális tokmánnyal rendelkező fúróval hajtjuk be a spirálacélt. Az acél a falazatba önfúró módon rögzül, vagyis nem habarcs segítségével, innen származik a „száraz” technológia megneve­zés. Az ehhez használt spirálacél típus az előre, meghatározott méretűre (40.cm, 60 cm, 80 cm stb.) vágott Mapei Steel Dry.
Injektálás – szerkezetek konszolidálásához és megerősítéséhez

Régi falazatok habarcsai az idők során elveszthetik a teherbírá­sukat, kimosódhatnak vagy más módon is károsodhatnak. Az is előfordulhat, hogy már az eredeti szerkezet kivitelezésekor is nagyon sok üreg, anyagfolytonossági hiány került a szerkezetbe. A habarcsok pótlására és az üregkitöltéshez utólagosan bejutta­tott, nagyon folyós injektáló habarcsokat használunk, amelyek képesek szinte a legkisebb anyaghiányt is kitölteni a falazott szer­kezetekben. Attól függően, hogy a megerősítendő falazott szerke­zet mész- vagy cementbázisú habarccsal épült, különböző injek­táló habarcsok alkalmazását javasoljuk. Mészbázisú habarcsaink a Mape-Antique I, a Mape-Antique I-15, és a Mape-Antique F21, cementbázisú habarcsaink a Mapewall Inietta & Consolida, vala­mint a Stabilcem.

 

www.mapei.hu