Forradalmi REOXTHENE® technológiás bitumenes vízszigetelő lemezek a MAPEI-től

A MAPEI a kezdetektől fogva elkötelezett a bolygó védelmében. Kutatás-fejlesztési tevékenysége mindig is magában foglalta a nyersanyagok alacsony környezetterheléssel történő felhasználását és a tetőszigetelés életciklusát a lehető legnagyobb mértékben meghosszabbító formulák alkalmazását.

A különféle tetőfedő vízszigetelési meg­oldások közül a polimer-modifikált bitu­menes lemezek használata még mindig az egyik leginkább környezetbarát megoldás a kiváló időbeli tartósságuk miatt.

A MAPEI, amely mindig is az ember és a környezet szükségleteire összpontosított, most megkapta a Környezetvédelmi Ter­méknyilatkozatot (EPD) a REOXTHENE® termékcsaládhoz.

Műszaki előnyök

 • Nem tartalmaz töltőanyagot
 • Sűrűsége kisebb, mint 1 g/cm³
 • Magas polimertartalom
 • Hosszabb ideig tartó, jobb UV álló képesség
 • Magasabb lágyulási hőmérséklet
 • Polimerek egyenletesebb eloszlása a bitumenben
 • Jobb hideghajlíthatóság
 • Nagyobb szakadási nyúlás, a hagyomá­nyos lemezekhez képest
 • Nagyobb leolvasztás utáni vastagság
 • Beépítési előnyök
 • Kisebb súly által könnyebb kezelhetőség
 • Precízebb munkavégzés és gyorsabb kivitelezés
 • Könnyebb és gyorsabb leolvasztás
 • Kevesebb propángáz fogyasztás
 • Nagyobb tapadóképesség
 • Gyorsabb visszahűlés és megszilárdulás a lemez felső oldalán (nincs lábnyomef­fektus)
 • Épületszerkezet kisebb terhelése

Ez a dokumentum egy­értelmű információt nyújt egy megha­tározott gyártási mennyiség környezeti hatásairól a termék teljes életciklusának elemzésére hivatkozva. Ez a tanúsítvány, amely az ISO 14025 szabványnak megfelelő III. típusú kör­nyezetvédelmi nyilatkozat, iránymutatást nyújthat a fogyasztóknak a felelősségtel­jesebb választás felé azáltal, hogy segíti őket a leginkább környezetbarát termékek kiválasztásában.

A REOXTHENE® tech­nológiás termékcsalád EPD-tanúsítvánnyal rendelkező lemezei megfelelnek az épü­letekre vonatkozó számos önkéntes öko-fenntarthatósági protokoll követelményei­nek (például LEED és BREEAM).

Innovatív lemezcsalád

A REOXTHENE® a Polyglass és a Mapei kutatólaboratóriumaiban született meg, ahol a bitumenes lemeztechnológiát új szintre emelték. Ezen innovatív lemezcsalád kiemel­kedik a könnyű súly és a polimerben gazdag összetétel révén, amely a teljesítmény és tar­tósság egyedülálló kombinációját kínálja.

A reológia olyan tudomány, amely a feszültségek hatására deformált anyagban elért egyensúlyokat vizsgálja. A Dynamic Shear Rheology (DSR) mindennapos hasz­nálata olyan eszközzé vált, amely képes támogatni az új termékek formulázási fázi­sait, de a bitumenes keverék lehetséges viselkedésének elemzését is a telepítés és az élettartam alatti szolgáltatás során.

Előnyök

A REOXTHENE® vegyület fajhője maga­sabb, mint a hagyományos keveréké, ez nagyobb hőtehetetlenséget jelent, ami leg­alább négy előnnyel jár:

 • Könnyű és ellenőrizhető a lemez beépí­tése, különösen a részletek és az átfedé­sek elkészítésekor.
 • Cool Roof: a magasabb fajhőnek köszön­hetően kisebb a felmelegedési hajlam. Beépítés után a nyári időszakban hidegebb marad, mint a hagyományos lemezek (több energia szükséges a lemez hőmér­sékletének 1 °C-kal történő emeléséhez) – KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐNY.
 • A magasabb fajhőnek köszönhetően nem jön létre az ún. lábnyomeffektus.
 • Lassabb az öregedése – így hosszabb az élettartama.

A kivitelező a beépítésénél általában éppen azon a területen áll, ahol a leadott hőtől még lágy a bitumenes lemez. A hagyo­mányos lemezeknél így belenyomódik a cipője a lemezbe, tehát az sérül, ez a láb­nyomeffektus (1. kép).

1. kép. Lábnyomok a beépített bitumenes lemezen

A hőkamerás ábrákon látható (1a–1b. ábra), hogy a hagyományos lemez felü­leti hőmérséklete több mint 90˚C, míg a REOXTHENE® lemezé mindössze 36˚C.

A REOXTHENE® lemezekbe – a hagyo­mányos lemezekkel ellentétben – nem kerül kalcium-karbonát (mészkőliszt) töl­tőanyag. Helyette különlegesen könnyű polimerekkel biztosítják a végtermék műszaki tulajdonságait. Gyakorlatilag ez egyenletesebb polimereloszlást, hosszabb élettartamot, magasabb lágyuláspontot és jobb hideghajlíthatósági értéket jelent.

2. ábra. A REOXTHENE® vegyület javítja a tapadást

A speciális REOXTHENE® keverék meg­növeli a lemezek tapadóképességét (2. ábra), kizárva annak a kockázatát, hogy gyenge, nem megfelelően leolvasztott részek alakuljanak ki az átlapolásoknál, ami gyakran előfordul a mészkőtartalmú lemezeknél.

A magasabb polimertartalom a REOXTHENE® technológiás lemezek­ben a töltőanyag elhagyásának köszön­hető, melynek eredményeképpen a keve­rék eléri a 300%-os szakadási nyúlást, míg a hagyományos keverékek értéke 200% alatti. Ez által a speciális hordozóbetét­tel kombinált bitumenes lemez értéke is magasabb. A hagyományos lemezek sza­kadási nyúlása maximum 40%, szemben a REOXTHENE® lemezek 50–60%-os érté­kével (3. ábra).

3. ábra. A REOXTHENE® technológiás lemezeknek nagyobb a szakadási nyúlása.

Köszönhetően az UV sugarak behato­lását gátló adalékanyagnak, a speciális REOXTHENE® technológia védi a poli­mer mátrixot és jelentősen megnöveli a lemez élettartamát. Az 1000 órás gyor­sított öregedésvizsgálat (UNI EN 1297) után egyik lemez felületén sem látható sérülés. A 3000 órás tesztet követően a REOXTHENE® lemez még mindig sértet­len marad (4. ábra).

4. ábra. Több mint 3000 óra elteltével a REOXTHENE® lemezen nem mutatkoznak sérülés jelei.

A REOXTHENE® lemezek fajlagos hőkapacitása magasabb a hagyományos lemezeknél. Ennek köszönhetően a lemez gyorsabban beépíthető és egyharmaddal kevesebb propángáz szükséges a leolvasz­tásához. Ez az összetétel biztosítja, hogy a REOXTHENE® lemezek ne csak könnyen alkalmazhatók legyenek, hanem hosszú távon is megőrizzék kiváló minőségüket és integritásukat. Azok számára, akik az épí­tészet és felújítás területén a legjobb minő­séget keresik, a REOXTHENE® az ideális választás.

Ha szeretne további szakmai cikkeket is olvasni,
nézze meg tervezőinknek szóló tartalmainkat: https://www.mapei.com/hu/hu/tervezoknek