ÉVOSZ javaslat és számítás energetikai lakásfelújításhoz

768

A KSH lakásépítési adatai nem érték váratlanul az építőipart. A lakásépítés 2023. I. félévében tovább csökkent, 19%-kal kevesebb lakás épült, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek, illetve az egyszerű bejelentésű lakásszám 39%-os csökkenése az elmúlt tíz év legnagyobb lejtmenete. Az ÉVOSZ 2023. év egészére, a múlt évi 20.600 új lakással szemben 17.000 lakóingatlan használatba adását prognosztizálta.  

A felépült új lakások meghatározó többsége községekben épült fel, melyet a lakásépítéshez kapcsolódó támogatások is ösztönöztek. A lakásállomány gyarapodását a használatba vett 7.353 új lakás mellett 825 megszűnt lakás alakította. A meglévő lakásállomány száma – a 2022. évi népszámlálás adatai szerint – 4,6 millió volt, amelynek jelentős részére a műszaki állag elöregedése jellemző mind a fővárosban, mind pedig vidéken. Az energetikai elvárásoknak pedig ma már mintegy 80%-uk nem felel meg.

A lakásépítést és -felújítást egyenrangú ügyként indokolt kezelni

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) szorgalmazza a lakóingatlanok energiamegtakarítását célzó felújításokat, melyekből mind a lakást felújítónak, mind az építőipari vállalkozásoknak, mind pedig az államnak, az állami költségvetésnek pozitív eredménye származik.

Ennek alátámasztására, a lakóépületek energetikai elvárásoknak megfelelő, energiamegtakarítást célzó felújításának várható átlagos költségére az ÉVOSZ számításokat végzett. A számítás a több mint 25 éve épült és nagy felújításban még nem részesült, átlagosan 100 m2 nagyságú területtel rendelkező ingatlanra vonatkozik, hazai gyártású építési termékeket figyelembe véve, 2023. évi áron:

Termikus burok (bruttó összeg)

 • Homlokzati hőszigetelés            5 millió Ft
 • Homlokzati nyílászárók cseréje  4 millió Ft
 • Födém hőszigetelés                  2 millió Ft
 • Összesen:                              11 millió Ft

A felújításoknál az a jellemző, hogy az összes költségen belül 40% a felhasznált építési termékek, anyagok aránya, és 60%-ot tesz ki az élőmunka, vagyis a munkadíj.

A jelenlegi piaci körülmények között – a verseny erősödésével – a vállalkozók 5-10% közötti árbevételarányos nyereségre törekszenek. Így a várható megrendelői költség együttesen 12 millió Ft-ot tesz ki.

Az állami bevétel számításakor egy felújításnál a következő tételeket lehet figyelembe venni:

 • Anyagoknál: ÁFA 27%
 • Munkadíj – munkáltató: szocho 13%
 • Munkavállaló: személyi jövedelemadó 15% és társadalombiztosítási járulék 18,5%
 • Eredmény: társasági adó 9%

12 millió Ft értékű felújítás esetén 4 millió Ft az állami bevétel. Azaz általánosságban a vállalkozási ár egyharmada kerül vissza a költségvetésbe.

Támogatási javaslatok

 • A fenti számokat alapul véve az ÉVOSZ maximum 5 millió Ft nagyságrendű hitel mértékéig kamattámogatást javasol, évi 5 %-os kamatláb alkalmazásával.
 • Emellett lehetőséget kellene adni 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igénybevételére.
 • Gépészeti felújítás keretében pedig további 1 millió Ft vissza nem térítendő támogatást lehessen kérelmezni.

A javasolt támogatás mértéke nem haladja meg a felújított lakásonként, lakóingatlanonként várható költségvetési bevételt. 

 

Forrás: ÉVOSZ