Eljött az idő!

393

Hosszas és alapos előkészületek után a Doka is megjelenik modul állványrendszerével a magyar piacon.

Pasker Iván ügyvezető, Magyar Doka Kft.

2023 elején a Doka megvásárolta az amerikai egyesült álla­mokbeli AT-PAC (Atlantic–Pacific) nevű céget, mely elsősor­ban az ipari alkalmazásokhoz gyártja modul állványrendszerét, a Ringlockot angolszász nyelvterületen. Az akvizícióval mindkét vállalat nyert. A Doka szélesítve port­fólióját az építési folyamat nagyobb fázisában tud részt venni, a Ringlock pedig meg tud jelenni az európai, közel-keleti és ázsiai piacokon az ipari alkalmazásokon túlmenően az építőiparban is. Az így létrejött együttműködés nyomán a Doka állványfor­galma az év végére elérte a 140 millió euró árbevételt és mintegy 100 000 tonna saját készlettel rendelkezik.

Fekete Bálint állványüzletág-vezető

Magyar Doka

A Magyar Doka sem tétlenkedett a tavalyi év során. A sikeres Ringlock bevezetés érdekében:

  • bevizsgáltattuk a terméket az ÉMI-vel, így hazai Alkalmazás­technikai Bizonyítvánnyal rendelkezünk,
  • megrendeltük többszáz tonnás induló készletünket, mely január végéig meg is érkezett budapesti raktárunkba,
  • két fiatal, komoly állványos tapasztalattal rendelkező kollégát vettünk fel Fekete Bálint állványüzletág-vezető és Sipos Nor­bert állványértékesítő személyében,
  • elkészítettük magyar nyelvű alkalmazástechnikai útmutatónkat,
  • berendeztük budapesti bemutatótermünket és
  • elindítottuk marketingkampányunkat.

Miért érdemes kipróbálni a Ringlockot?

A termék

A Ringlock mind geometriájában, mind statikai paramétereiben igazoltan kompatibilis a hazánkban legelterjedtebb állványrend­szerrel. A gyárban 40 minőségellenőrzési mérnökünk felügyeli a minőséget, melyről budapesti raktárunkban bárki meggyőződhet.

Az ár

A termékünket Kínában gyártják, így kedvezőbb árú az Európá­ban gyártottaknál. A terméket piaci bevezető áron forgalmazzuk az elkövetkező hónapokban.

A bérlet

Mivel társaságunk fő profilja a bérbeadás, így semmilyen korlá­tozással nem élünk a bérbeadással kapcsolatban. Professzionális ügymenetünk, budapesti és miskolci lerakataink, 42 000 m2-es raktárterületünk, tapasztalt raktári és logisztikai munkatársaink a garancia a zökkenőmentes kiszolgálásra. A sérült elemeket kor­rekt áron számlázzuk.

A háttér

A Doka-konszern olyan gazdasági, finanszírozási hátteret biztosít számunkra, ami lehetővé teszi nagy volumenű feladatok kiszolgá­lását, valamint az esetlegesen felmerülő finanszírozási igényeket. Európában 27 országban van jelen a Doka. Az eszközök országha­tárokon átívelő mozgatása lehetővé teszi nagyobb projektek gaz­daságos kiszolgálását.

One-Stop-Shop, avagy mindent egy helyről

A Doka zsalurendszerei számos olyan terméket, komponenst tar­talmaznak, melyek hasznosak komplex feladatok megoldása során. Acél- és fatartók, áthidalók, nehéz alátámasztó állványok és sok más hasznos tartozék teszi kompletté a Doka megoldást.

Know-how

Magyar kollégáink szakmai tapasztalatain túlmenően egy nem­zetközi team tudására is építhetünk, ha tervezésről, termékfejlesz­tésről van szó. Kifejezett célunk, hogy folyamatosan bővítsük ter­mékportfóliónkat, igazodva az építőipari és ipari igényekhez.

Sipos Norbert állványértékesítő

Fontos elmondani, hogy keretes állványokkal – egyelőre – nem foglalkozunk, így az egyszerűbb homlokzati igények esetén nem mi vagyunk az első számú alternatíva.

További információért keressétek Sipos Norbert kollégánkat az alábbi elérhetőségeken: norbert.sipos@doka.com;
00 36 70 490 5999

Tegyetek bennünket próbára, minden erőnkkel és tudásunkkal azon leszünk, hogy ne csalódjatok bennünk!

Az az elégedett ügyfél, aki újra vásárol.

www.doka.com