Betonszerkezet-építő továbbképzés

656

Az ÉVOSZ az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatán elnyert támogatás segítségével a 2022/23-as tanévben megvalósítandó hatvan tanórás betonszerkezet-építő szakmai továbbképzést szervezett.

Hazánkban a korszerű zsalurendszerek alkalmazásának oktatása jelenleg döntően az elméleti képzésre korlátozódik, mivel a zsalurendszerek felhasználásával megvaló­suló gyakorlati képzés rendkívül költség- és anyagigényes, amit a gyakorlati képzők többsége nem tud biztosítani. A kivite­lező cégek részéről viszont jelentős igény mutatkozik a betonszerkezet-építésben jár­tas szakképzett munkaerő iránt.

A 2022/23-as tanévben megvalósítandó projektben a budapesti mellett a debre­ceni, a győri, nyíregyházi és pécsi épí­tőipari szakiskolák tanulói is részt vesznek. Pályázatunkban 15 tehetséges, motivált tanuló továbbképzését vállal­tuk. A projekt megvalósításához Ritter Ádám, a Moratus Szerkezetépítő Kft. ügy­vezető helyettes műszaki igazgatója koor­dinálásával a DOKA, a MEVA és a PERI zsalurendszergyártó és -forgalmazó cégek nyújtanak szakmai támogatást.

A projekt első szakasza

A tanulók a projekt első szakaszában a PERI és a MEVA cégek termékeivel ismer­kedhettek meg. A foglalkozások keretében a PERI délpesti és a MEVA újpesti telep­helyén megtartott termékismertető prezen­tációit követően a cég bemutatótermében megtekintették a kiállított zsaluzati rend­szereket, majd a cég munkatársainak irá­nyításával néhány szerelési feladatot is elvégeztek. A cégismertetőt követő napon a Moratus telephelyén gyakorlati foglalko­záson vettek részt a diákok, ahol a Moratus zsaluzási szakembereinek irányításával csoportmunkában a különböző födém- és falzsaluzati rendszerek építési és bontási munkáit gyakorolták be.

A foglalkozások részeként a tanulók a Market Zrt. generálkivitelezésében meg­valósuló BudaPart városnegyed építési helyszínére is ellátogattak, ahol a Moratus munkatársai röviden bemutatták a projek­tet. Ezt követően egy alapozási és egy szer­kezetépítési munka kapcsán áttekintették a korszerű zsalurendszerek alkalmazási lehetőségeit és azok gyakorlati alkalmazá­sát. A decemberi foglalkozáson pedig Tho­mas Prigl, a Bécsi Építőipari Szakiskola tanára, aki egyben a nemzetközi szakmun­kás versenyeken a betonszerkezet-építő szakma főszakértője is, meghívásunkra tájékoztatást adott a betonszerkezet-építő verseny szakmai követelményeiről, bemu­tatta az utóbbi évek versenyfeladatait, és beszámolt a 2022 novemberében Salzburg­ban megtartott WorldSkills szakmai világ­verseny tapasztalatairól is.

Folytatás: márciusban

A következő projektfoglalkozást a tervek szerint 2023 márciusában rendezzük meg. A tanulók ez alkalommal a DOKA termé­keivel ismerkedhetnek meg, majd ezt köve­tően a korábbiakhoz hasonlóan, kétnapos gyakorlati foglalkozás keretében gyakorol­ják be a különböző zsalurendszerek építé­sét és bontását.

A betonszerkezet-építést a legtöbb nyu­gat-európai országban önálló szakma­ként oktatják, és nem az ács-, hanem a kőművesszakma társszakmájaként kezelik. Hazánkban az szakképzési reformot köve­tően 2020-tól a betonszerkezet-építésnél bővebb témakört átfogó „Szerkezetépítő és szerelő” szakma került az alapszak­mák közé felvétele, azonban elenyésző az ezt a szakmát választó fiatalok száma. Az ÉVOSZ a Tehetséggondozó projekt megva­lósításával a kiválasztott tehetséges tanu­lók továbbképzése mellett a szakma pálya­választók körében történő népszerűsítését is fontos céljának tekinti.

Pete Zoltán
ügyvezető igazgató helyettes
ÉVOSZ