Az észak-itáliai Montello-hegy legfőbb ékessége az új Cantina Giusti Pincészet. Az 5000 négyzetméteres objektum minden egyes négyzetcentiméteréből sugárzik a vidék szeretete és a helyi hagyományok tisztelete. A Polyglass az épület egyik legerede­tibb és leglátványosabb részének kiala­kításában volt a kivitelezők segítségére: PLANA P, ELASTOSHIELD TS4 P és MAPEPLAN T B lemezei révén a zöldtető vízszigetelése került megvalósításra.

A Nervesa della Battagliában található borá­szat ötlete Ermenegildo Giusti olasz–kana­dai üzletember fejéből pattant ki, aki elhatá­rozta, hogy az óhazába visszatérve új életet lehel a Montehillo hegy lábánál elterülő területbe. A létesítmény egy gyermekkori álom megvalósulása: a farmhoz körülbelül száz hektár szőlő, egy panorámás „vincellér­ház” és több ódon épület is tartozik. A befektető elsődleges célja a környező vidék biológiai sokféleségének megőrzése, a megújuló forrásokból származó ener­gia hasznosítása, a helyi erdők természetes állapotának helyreállítása és a környezet­barát gazdálkodási módozatok meghonosí­tása volt.

A borászat építészeti tervdokumentáci­óját az Armando Guizzo Építésziroda készítette, akik egy, a tájba szépen bele­simuló, hullámzó épületet álmodtak ide. Habár összesen ötszintes, az objektum két­harmada a talajszint alatt van (függőleges kiterjedése –7,7-től +6,7 méterig tart). Az épület tetején lévő kilátótoronyból pompás panoráma tárul a szemünk elé, és a szőlőbe is itt tudunk kisétálni.

Zöldtető vízszigetelése MAPEI megoldással

A Polyglass azt a kettős feladatot kapta, hogy segítsen megtervezni a tetőszigetelés rétegrendjét, és az építkezés során a kivite­lezők rendelkezésére bocsássa a szükséges anyagokat.

Egy építmény zöldtetővel való lefedése szá­mos pozitívummal kecsegtet, például jobb hőszigetelést, ezzel együtt pedig jelen­tős energiamegtakarítást biztosít. A hőszigethatás mérséklése a szén-dioxid-kon­centráció csökkenését vonja maga után, a környezet káros hatásaitól megóvott víz­szigetelés élettartama ugyanakkor meg­hosszabbodik. Emellett további, rekreá­ciós célokra használható zöldterületeket eredményez, de új élőhelyeket is teremt a növény- és állatvilág számára, amivel elő­segíti a biológiai sokféleség megőrzését. Mindez azzal is együtt jár, hogy az ingatlan kereskedelmi értéke megnő, használóinak és/vagy lakóinak életminősége pedig javul.

Profi vízszigetelő rendszer

A Cantina Giusti Pincészet tetőzete jóval több holmi „szimpla” zöldtetőnél, ugyanis egy egész szőlőültetvényt telepítettek rá. Emiatt kulcsfontosságú volt a megfelelő rétegrend kialakítása.

Első lépésben 3 mm vastag PLANA P víz­szigetelő lemezzel képeztek külső pára­záró bevonatot a felületen, ami lehetővé teszi a nedvesség elpárolgását az épületből, ugyanakkor nem engedi, hogy a tetőszer­kezetet esetlegesen károsító vízfilm alakul­jon ki az egyes rétegek között. A dilatációs hézagokat kiváló mecha­nikai tulajdonságai – kimagasló sza­kítószilárdsága, szakadási nyúlása és átütési ellenállósága – miatt 4 mm vastag ELASTOSHIELD TS4 P elasztomerek­kel módosított desztillált bitumen alapú lemezzel fedték le.

Végezetül egy réteg MAPEPLAN T B 20 szintetikus vízszigetelő lemezt terítettek a tetőre. A rugalmas poliolefinből készült, könnyen bedolgozható és hegeszthető, nagyszilárdságú lemez tökéletes vízzárást biztosít. Leterhelt rendszerek és tetőterek vízszigetelésére különösen jó megoldás, hiszen a gyökérzet behatolásával szem­beni ellenállóságát FFL tanúsítvány is iga­zolja, és az MSZ EN 13948 szabványnak is megfelel. Különleges összetételénél fogva visszaveri a fényt, de átereszti a párát, miközben UV-álló, és a mikrobák táma­dása ellen is megfelelő védelmet nyújt. Mérettartóságát egy vékony üvegszö­vet hordozóréteg, valamint a lemez gyár­tása során alkalmazott többrétegű gyártási folyamat szavatolja. Tartósságát és kitűnő öregedésállóságát kísérletek egész sora igazolta.

A MAPEPLAN T B vízszigetelő leme­zek saját, az ISO 14025 szabvány szerint tanúsított környezetvédelmi terméknyilat­kozattal (EPD = Environmental Product Declaration) rendelkeznek. Ez az EPD minden, a környezetvédelem szempontjá­ból lényeges információt tartalmaz egy-egy építőipari termékről annak életciklus elemzése (LCA = Life Cycle Assessment) – azaz az élettartama során a környezetre gyakorolt, az ISO 14040 szabványsorozat szerint számított hatása – alapján.

A Cantina Giusti Pincészet különleges épí­tészeti megjelenése mögött rejlő filozófia egybecseng a Polyglass küldetésével: az ökoszisztémát teljes mértékben tisztelet­ben tartó kutató-fejlesztő tevékenység az energiahatékonyság javítása és a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében.

Azzal, hogy a Polyglass műszaki szakta­nácsadóira bízzuk egy adott szigetelési fel­adat megoldását, mi is személyre szabottan részesülhetünk mindazokból az előnyök­ből, amelyeket egy hosszú éveken át töké­letesen működő, tartós vízszigetelő rend­szer jelent.

Problémák és megoldások

A Cantina Giusti Pincészet tetején egy egész szőlőültetvény zöldell, emiatt kulcs­fontosságú volt a megfelelő rétegrend kialakítása. A Polyglass PLANA P és ELASTO-SHIELD TS4 P elasztomer–plasztomer vízszigetelő lemezei és egy további, üvegszövet hordozóréteggel meg­erősített szintetikus vízszigetelő lemez, a MAPEPLAN T B alkalmazásával sikerült elérni a műszaki leírásban szereplő célt, és garantáltan környezetbarát vízszigetelő megoldást találni.

ADATOK
Referencia: Cantina Giusti Pincészet
Helyszín: Nervesa della Battaglia (Treviso megye, Olaszország)
Építés éve: 2019
Kivitelezés éve: 2019
Polyglass termékekkel végzett beavatkozás: zöldtető vízszigetelése
Beruházó: Cantina Giusti
Építész: Architetto Guizzo Armando Architettura e Paesaggio
Generálkivitelező: E.MA. PRI.CE. SpA
Szakipari kivitelező: Nenzi Srl
Polyglass kapcsolattartók: Christian Spinazzè és Mauro Redemagni, Polyglass
SpA (Olaszország)
Felhasznált Polyglass termékek
Lemezes vízszigetelés: Plana P*, Elastoshield
TS 4 P*, Mapeplan T B*
*E termékeket a Polyglass SpA, a Mapei
csoport leányvállalata gyártja és forgalmazza.

 

 

A termékekkel kapcsolatos további információ: www.polyglass.com