A tűzihorganyzás során olyan bevonat alakul ki, amely megfelelő korróziós környezetben akár 100 évig is képes ellátni az acélszerkezetek korrózióvédelmét.

Dr. Lévai Gábor
fejlesztési igazgató, NAGÉV Cink Kft.

Bármerre nézünk mindennapjainkban, az acélszerkezetek életünk szerves részét képezik. Legyen szó akár házunk keríté­séről, az utcán lévő lámpaoszlopról vagy a hipermarket csarnokszerkezetéről, ahol nap mint nap vásárolunk, mindegyik olyan acélszerkezet, amelyen a hos­szú élettartam érdekében nélkülözhetet­len a megfelelő korrózióvédelem. A fes­tés mindenki számára ismert és elérhető módszer, de szakmai szemmel nézve nem a legmegbízhatóbb eljárás. Ezzel szemben a tűzihorganyzás során olyan bevonat ala­kul ki, amely megfelelő korróziós környe­zetben akár 100 évig is képes ellátni az acélszerkezetek korrózióvédelmét.

Mitől lesz a tűzihorganyzás az acélszerkeze­tek leghatékonyabb korrózióvédelmi eljá­rása, amellett, hogy környezetkímélő is? Miként jár élen a NAGÉV Csoport a hazai tűzihorganyzó iparban? A következőkben kiderül.

Miért éppen tűzihorganyzás?

Ha nincs korrózióvédelem,
hamar így nézhet ki a termékünk

Az acél alapanyagokat felhasználó ipar­ágakban elsődleges szempont a tartósság, ugyanis a korróziómentes, hosszú élettar­tam minden acélszerkezet lényeges tulaj­donsága. A korrózióvédelem egyik módja, a mindenki számára ismert és népszerű festés: ez az eljárás viszont egyáltalán nem a leghatékonyabb választás.

Gondoljuk csak végig, hogy például egy csőből vagy zártszelvényből hegesztett, zárt terekkel rendelkező acélszerkezetnek csak a külső felületeit tudjuk lefesteni, a belső terek felületvédelme nem lehetséges. Így tör­ténhet meg az, hogy egy kívülről festett és teljesen hibátlannak tűnő acélszerkezeten nem várt módon, belülről, az üreges felü­letek felől fog megindulni a korrózió, ami­nek a végeredménye a termék teljes tönk­remenetele. Tűzihorganyzás esetén viszont alapvető technológiai követelmény, hogy a zárt terekkel rendelkező szerkezetek is átjárhatók legyenek, így a horganyfürdőbe való mártáskor a szerkezetek belső tereibe is bejut (majd távozik) a horganyolvadék, és ellátja azokat bevonattal.

Tartóoszlop horganyzása – ez is olyan szerkezet, melynek fontos a belső terek bevonása: ez a legegyszerűbben és
leghatékonyabban tűzihorganyzással lehetséges

További különbség még, hogy a festés csu­pán adhéziós kötéssel kapcsolódik a kezelt felülethez, így egy esetleges mechani­kai behatás esetén hajlamos a megrepe­désre vagy akár a lepattanásra, így védelmi funkcióját már nem tudja hatékonyan ellátni. Ezzel szemben a tűzihorganyzás során olyan tartós bevonat képződik, amely erős, kohéziós kötéssel kapcsolódik az alapfémhez. Köszönhető ez annak, hogy a 450 °C-os horganyfürdőbe mártott acél­termékeken úgynevezett termodiffúziós folyamat játszódik le, így a bevonat tulaj­donképpen a felület részévé válik. Az így kapott, jellemzően 50–150 μm vastagságú (esetenként akár még vastagabb) horgany­bevonat, hacsak nem éri jelentős mecha­nikai sérülés, akkor a korróziós környezet terhelésétől függően akár 30–100 évig is képes megőrizni az acéltermékek korrózió­védelmét. A bevonat tartósságát és mecha­nikai sérülésekkel szembeni állóképességét tovább lehet növelni az úgynevezett duplex bevonatolással, amelynek lényege, hogy a tűzihorganyzás után festékréteggel is ellát­juk a szerkezeteinket.

Dombornyomott acéllemez tűzihorganyzása a NAGÉV CINK Kft. ócsai üzemében

Hatalmas előnye a horganybevonatnak bármely más, korrózióvédő bevonattal szemben, hogy környezetkímélő, hiszen természetes anyag: a horgany (cink fém) a természetben is előfordul, sőt, nélkülöz­hetetlen a növények és az emberi szerve­zet számára is. A képződő bevonat éppen ezért nem tartalmaz vegyi anyagokat sem, mint például egyes epoxi, poliuretán vagy alkidgyanta bázisú korróziógátló festé­kek. További pozitívum, hogy a fent fel­soroltaknak köszönhetően az újrahaszno­sítás során a horganyzott acélhulladékok egyáltalán nem jelentenek veszélyt a kör­nyezetre, újrahasznosításuk egyszerű, nem igényel különleges eljárást.

A védőréteg felhordása is különböző: a festéket leggyakrabban a felületre por­lasztják, így sok anyag megy kárba, ezért ezeket utólag már nem tudjuk felhasz­nálni, valamint ártalmas a környezetre és az emberi egészségre. Éppen ezért komoly védőfelszerelésre van szükség, valamint speciális, fűtött, elszívó- és szűrőberen­dezéssel ellátott kamrát kell biztosítani. Ezzel szemben a tűzihorganyzásnál vesz­teség nélkül alakítható ki védőbevonat a kezelendő felületen.

NAGÉV – közel 25 éve a korrózióvédelem szolgálatában

A napjainkban is 100 százalékosan magán­tulajdonban lévő NAGÉV Csoport közel 25 éve meghatározó szereplője a magyar tűzihorganyzó iparnak. Tiszacsegén 1998 óta, Ócsán pedig 2011 óta várjuk azokat a partnereinket, akik acélszerkezeteik­nek a legtartósabb felületvédelmet választ­ják. Két horganyzóüzemünk teljesítmé­nyének köszönhetően Magyarországon a lehorganyzott acélmennyiség harmadát a NAGÉV Csoport látja el korróziógátló bevonattal.

A NAGÉV CINK Kft. ócsai üzeme: Magyarország legnagyobb, legmodernebb és legkevésbé környezetszennyező
tűzihorganyzó üzeme

A közép-magyarországi Ócsán épült gyár­egységünkről kevesen tudják, hogy nem­csak az ország legnagyobb tűzihorganyzó üzeme, hanem európai szinten is elismert technológiai fejlettséggel rendelkezik. Itt található az ország legnagyobb befoga­dóképességű horganyzókádja: egyszerre akár 15 méter hosszú, 7 tonna tömegű terméket is képesek vagyunk bevonattal ellátni. A csarnokon belüli anyagmozgató rendszerünk nagy részben automatizált, ennek köszönhetően az áru mozgatása, a vegyi előkezelés és a horganyzás utáni anyagmozgatás is automatikusan, emberi beavatkozás nélkül zajlik. Üzemünk úgy­nevezett zéró hulladék és zéró környe­zetszennyezés technológiával működik: minden keletkező hulladékot gyűjtünk, melyeket újrahasznosítás vagy további fel­használás céljából értékesítünk. E mellett többlépcsős elszívó-szűrő rendszereinknek köszönhetően minden, a technológia során keletkező káros anyagot (például füstgá­zok és kipárolgó vegyi anyagok) kiszű­rünk, így nem jutnak ki a környezetbe.

A NAGÉV Csoportnál a lehető legjobb minőségű szolgáltatás elérése érdekében mindkét horganyzóüzemünkben az MSZ EN ISO 14713-2 szabványnak megfele­lően készítjük elő az acéltermékeket, majd ezt követően az MSZ EN ISO 1461:2009 szabvány irányelvei szerint végezzük tűzihorganyzásukat. Külön említést érdemel, hogy többek között a DASt Richtlinie-022 nevű, az építőipari acélszerkezetek terve­zésére, gyártására és tűzihorganyzására vonatkozó német irányelv szerint is minősítve vannak horganyzóüzemeink.

A NAGÉV Csoport abban is élenjáró, hogy az országban egyedülálló módon nálunk megvalósítható a passziválás. Az eljárás lényege, hogy a frissen tűzihorganyzott felületen megakadályozza az úgynevezett fehérrozsda kialakulását oly módon, hogy egy vizesbázisú műgyantaoldatba márt­juk a terméket a horganyzást követően. Ennek során néhány mikrométer vastag­ságú védőréteg képződik a felületén, amely képes a felületet hónapokon keresztül, még nedvesség jelenléte esetén is megvédeni a fehérrozsda kialakulásától.

Tűzihorganyzott csigalépcső a NAGÉV CINK Kft. ócsai gyárában

A NAGÉV Csoportnál egy tradicionális kor­rózióvédelmi eljárást az innovációk révén 21. századi technológiai szintre emelünk, mind­ezt környezetbarát módon. A tűzihorganyzás során képződő védőréteg minden tulajdon­ságában kiemelkedik a többi korróziógátló eljárás (például a festés) közül. Az erős, kohéziós kötés a felületen, a hosszabb élet­tartam, a teljes körű (külső-belső) korrózió­védelem, mindez környezetkímélő módon, csak a leglényegesebb pozitív tulajdonsá­gai a módszernek. A NAGÉV Csoport­nál célunk a működésünk és technológiánk folyamatos fejlesztése, ezáltal törekszünk a lehető legjobb minőségű tűzihorganyzásra. Hosszú távú céljaink közé tartozik, hogy egyre több acélszerkezet-tervező, -gyártó és -felhasználó válassza az acéltermékek korró­zióvédelmére a tűzihorganyzást belföldön és külföldön egyaránt.