Baumit Sanova felújító vakolatok alkalmazása nedves és sóterhelt falazatok esetén

926

A magyarországi települések utcaképéhez – sajnálatosan – szinte elmaradhatatlan módon hozzátartoznak a nedves, foltos, sókivirágzásokkal teli épületlábazatok. Pedig az esetek nagy részében a megfelelő felújító vakolatokkal ezek a problémák évtizedekre megoldhatók lennének.

Hagyományos vakolatok alkalmazása ese­tén a falakban lévő nedvesség a hom­lokzati felületre szinte akadálytalanul érkezik meg, és ott párolog el. Itt (az úgy­nevezett párolgási zónában) a vízben oldott különféle sók lerakódnak. Ezt a felületi sókivirágzást nevezi a köznyelv salétromo­sodásnak. A felületen maradt sók először csak a falazat legkülső rétegét (pl. homlok­zatfesték) károsítják, de idővel a sók kris­tályosodásával járó térfogatnövekedés a teljes vakolatréteget tönkre teheti.

A vakolatok titka

A Baumit Sanova felújító vakolatok titka a porózus szerkezetben rejlik. A legalább 40%-os légpórustartalomnak köszönhe­tően a párolgási zóna a vakolat belsejé­ben alakul ki, ezért a nedvesség a homlok­zati felületre már pára formájában érkezik. A sók megkötése és kristályosodása is a légpórusokban történik, ahol a kristályoso­dással járó térfogatváltozás a vakolat szer­kezetét nem károsítja.

A folyamat eredményeként a felújító vako­latok szépen, lassan telítődnek ugyan a sók­kal, de ez az időtartam nagyon lassú: a ned­vesség- és sótartalom függvényében akár 30-40 évig is tarthat. Fontos látnunk tehát, hogy a felújító vakolatok soha nem a ned­vesedés okát, hanem annak káros következ­ményeit szüntetik meg hosszú távra!

Díjmentes szolgáltatás

A falazatokból vett minták vizsgálati ered­ményének ismeretében – a só- és nedves­ségterhelés mértékétől függően – többféle lehetséges rétegfelépítés közül kell kivá­lasztani a megfelelőt. A Baumit ezeket a vizsgálatokat díjmentes szolgáltatásként elvégzi és ingyenes felújítási javaslatot ad.
A Baumit Sanova termékcsaládja sok­féle felújítási problémára nyújt megoldást, így a nedves és sóterhelt falazatokra is. Egymással összehangolt ter­mékek, kipróbált, hosszú élet­tartamú rendszeréről van szó, melyet az egyszerű alkalmazha­tóság és a könnyű kézi és gépi feldolgozhatóság jellemez.

Bővebb információ: www.baumit.com