Az M3 metróvonal rekonstrukciója

Az M3-as metró felújítása során kiemelt fontosságú volt az alagútba beszivárgó víz mennyiségének csökkentése, illetve annak megfelelő, irányított elvezetése.

Az M3 metróvonalat 1970-ben kezdték el építeni, a munka öt ütemben zajlott, a teljes vonalat – 20 állomással – 1990 decembe­rében adták át az utazóközönségnek. Az elmúlt évtizedek alatt a rendszeres és gondos karbantartás ellenére a beépített létesítmé­nyek, az infrastruktúra elhasználódott, az ott lévő gépek és eszkö­zök az életciklusuk végén voltak, így halaszthatatlan volt az egész rendszer felújítása.

Az M3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója három ütem­ben valósult meg. A korszerűsítés az északi szakasszal kezdődött 2017-ben, míg a második – déli – vonalszakasz felújítása 2019-ben indult.

A középső – a Lehel tér és Nagyvárad tér állomások között futó – szakasz rekonstrukciója 2020 és 2023 között zajlott. A BKV Zrt. beruházásában megvalósított felújítás során a középső szakaszon az állomások a Swietelsky Építő Kft. kivitelezésében újultak meg, a vágányépítési és az alagúti munkákat pedig a Swietelsky Vasút­technika Kft. végezte.

Utólagos szigetelésjavítás injektálással

Az M3-as metró felújítása során kiemelt fontosságú volt az alag­útba beszivárgó víz mennyiségének csökkentése, illetve annak megfelelő, irányított elvezetése.

Maga a középső szakasz egy hagyományos, kör szelvényű alagút, mely részben beton, részben öntöttvas tübbing elemekből került megvalósításra. Nem porszáraz technológiával épült, folyamatos vízbeszivár­gás jellemzi a vízviszonyoktól, a mélységtől és az egyéb kivite­lezési körülményektől függően. Ezen a szakaszon fontos kivitele­zési feladat volt, hogy azokon a helyeken, ahol a pályát, a vasúti járművet, az elektromos hálózatot biztosító berendezéseket veszé­lyezteti a vízbeszivárgás, ott ez megszűnjön, továbbá ezzel párhu­zamosan a lokális pontszerű erőteljesebb beszivárgásokat is meg kellett szüntetni.

Mivel a változatos talajviszonyok és az eltérő szerkezetek miatt az alagút nem egyformán viselkedik, a mozgások eltérőek, elsősor­ban a rugalmasságot kellett növelni. Ezt a szakemberek gélekkel érték el, de több helyen – a nem állandó vizesedés miatt – speciálisabb összetételre volt szükség, így három-, illetve négykompo­nensű gélekkel dolgoztak.

Forrás: BKV

A mintegy 8 hónapig tartó kezdeti időszak során alakultak ki a hatékonynak bizonyuló technológiák, de később többször is kel­lett finomítani, illetve a szakaszok egyedi adottságaihoz igazítani az eljárásokat. Mára elmondható, hogy a lehetőségekhez képest sikerült kiszorí­tani, kezelhetővé tenni az érkező vizeket.

A nagy időráfordítással járó szigetelésfelújítási munkálatok a középső szakasz alagúti szerkezetében Mapei termékekkel készültek.

A szigetelésjavításhoz felhasznált MAPEI termékek

A mennyiségek számokban
• Több mint 4600 hibahely
• Vonal menti injektálás: 7322 m
• Felületinjektálás: 3760 m2
• MAPEGEL UTT System – 148 tonna
• Resfoam 1KM és Foamjet 260LV – 10 tonna
• Adesilex PG1– 1,3 tonna
• LAMPOSILEX – 0,7 tonna

A projekt során 148 tonna MAPEGEL UTT System került fel­használásra, ez egy hidrofil gél, amelyet fátyol- vagy háttérinjektálásra szoktak használni. Alacsony viszkozitásának köszönhetően a MAPEGEL UTT System képes behatolni a mikropórusokba és kis repedésekbe, ezáltal tökéletesen eltömíti azokat.

Ezenkívül az intenzív vízbeszivárgásnak kitett részeknél a Resfoam 1KM habgyantát injektáltak a kivitelezők a szerkezetbe. Ez egy olyan anyag, amely képes megfogni a vizet, amint érintke­zik azzal, ezzel megszüntetve a szivárgást. Erre az anyagra még utólagosan ráinjektálják a Foamjet 260 LV rugalmas poliuretán­gyantát, ezzel tették teljesen vízzáróvá az alagút szerkezetét.

Az Adesilex PG1 kétkomponensű, állékony, epoxigyanta bázisú ragasztót az injektálást megelőzően az injektálócsonkok rögzíté­séhez használták, összesen 1,3 tonna mennyiségben.

A munkák során segítséget nyújtott még a nagyon gyors kötésű és gyors száradású hidraulikus kötőanyag, a LAMPOSILEX, mely­ből 0,7 tonnát építettek be.

Ez a termék nagyobb nyomású vízbetörések eltömítésére használ­ható az M3-as metróvonalhoz hasonló típusú alagutakban, aluljá­rókban, valamint alkalmas betonból készült vízügyi építmények hézagainak merev, vízhatlan tömítésére is.

Forrás: BKV

Szakmai együttműködés

Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a Mapei munkatársai között a munka során folyamatos volt a szakértői konzultáció, különö­sen az első évben, amíg közösen kidolgozták, hogy a különböző szigetelési problémákra milyen anyag, milyen mennyiségben és milyen összetételben történő felhasználása a legjobb megol­dás, még az olasz Mapei gyárból is érkezett technológus, amikor finomhangolásra volt szükség. A Mapei kollégái folyamatosan nyomon követték a többéves fel­újítási projektet, ami nagy segítséget jelentett a kivitelezőnek.

A Mapei Kft. számára nagy büszkeséget jelentett, hogy részt vál­lalhatott az M3-as metróvonal felújításában – amely nagy jelen­tőséggel bír Budapest életének közösségi közlekedésében –, és a termékek szállításán kívül szakmai tudásával is segíthette a pro­jektben részt vevő cégeket.

www.mapei.hu