Biztonságos, komfortos, egészséges életterek létrehozásához megfelelő választás a környezetünket védő, természetes alapanyagú ROCKWOOL szigetelés, ami a hő-, a zaj- és a tűzvédelem területén is bizonyított.

Az építményen kívüli tűzterjedés elleni védelem (tűztá­volság, tűzterjedés elleni gátak, tűzterjedés ellen védett homlokzat- és tetőfelületek) értelmezhető két szomszé­dos épület között, de egy épület szomszédos tűzszakaszai között, vagy épület és építmény között, vagy építmény és építmény között egyaránt.

Tűzterjedés elleni védelem: olyan megoldások összes­sége, amelyek folytonos alkalmazásával a tűz átterjedése a védett építményre, építményrészre, szabadtéri tárolási egységre meggátolható.

Módszerei: tűztávolság, tűzgátló építményszerkezet, be-épített tűzterjedésgátló berendezés, egyéb, a tűzterjedési határértéket vagy tűzállósági teljesítményt biztosító kialakítás.

A tűzterjedésben szerepet játszó szerkezeteken, tűzterje­dés elleni gátakon, tűzgátló építményszerkezeteken, szer­kezetekben, lezárásaik kialakításánál jelentős szerep jut a kőzetgyapot alapú, nem éghető szálas hőszigetelő anya­goknak, melyek olvadáspontja jóval 1000 °C felett van.

A szigorodó energetikai követelmények kialakítása okán elengedhetetlen, hogy épületszerkezeteink kellő vastag­ságú szigeteléssel valósuljanak meg. Ott, ahol azt a jog­szabály előírja, pl. tűzfalakon, tűzterjedés elleni gátakon, tűzszakaszhatárokon stb. csak nem éghető szigetelések alkalmazhatók.

Követelmény vonatkozhat tűzvédelmi osztályra, tűzállósági telje­sítményre vagy kialakításra. A ROCKWOOL nem éghető kőzet­gyapot szigetelései a legtöbbet vizsgált szigetelőanyagok, amelyek széles körben rendszerminősítésekben is rögzített módon biztosít­ják a homlokzatok, magas és lapostetők és csomópontok tűzter­jedés elleni védelmét. A Tűzterjedés elleni védelem, valamint az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Tűzvédelmi Műszaki Irányelv tartalmazza, számos alkalmazást segítő ábrával, cso­móponttal, hogy hol milyen műszaki megoldás a megfelelő, és miként szükséges a megfelelőségüket igazolni.

A tűzterjedés elleni gátak javasolt csomóponti megoldásait a Tűz­terjedés elleni védelem TvMI F. melléklete tartalmazza. A térel­határoló funkcióval rendelkező szerkezetek esetén a szerkezet tűz­védelmi jellemzőjére kihatással lévő gyengítéseknél (pl. áttörések vagy villamos szerelődoboz) is biztosítani kell a tűzállósági telje­sítményt. A gyengítések környezetében a tűzállósági teljesítmény­vizsgálattal igazolt műszaki kialakítással, minősítéssel rendel­kező tűzvédelmi lezárásokkal, TvMI által meghatározott műszaki megoldással biztosítható. Például: Réteges felépítésű építmény­szerkezet esetében gipszkarton válaszfalak nyílásainak, elekt­romos kapcsoló dobozainak elhelyezése, trapézlemezes födé­meken átvezetett tetőösszefolyók, áttörések, felülvilágító vagy hő- és füstelvezető kupolák környezete. Megoldásokat találha­tunk az Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TvMI-ben. A ROCKWOOL szigetelőanyagai ezeknél az átvezetéseknél is megfelelő kialakítást biztosítanak.

Lapostető tetősíkból kiemelkedő tetőszinti tűzterjedés elleni gátjának példája dilatációs egységhatáron (Tűzterjedés elleni védelem TvMI F4. számú ábra.)

A megfelelő hőszigetelés kiválasztásához mindig gondolkodjuk szerkezetben! Segítségünkre lehet a jó döntés meghozatalában, ha a közelmúltban megjelent „Szálas hőszigetelő anyagok elvárt műszaki teljesítménynek meghatározási elvei Építésügyi Műszaki Irányel­vet” átolvassuk, mely ingyenesen leölthető az ÉMI honlapjáról.

Azok számára, akik értéknövelő, tartós, környezetünket védő, természetes alapanyagú megoldásokat keresnek, amelyek választ nyújthatnak a hő-, zaj-, tűzvédelem területén napjaink kihívása­ira, a biztonságos, komfortos, egészséges életterek létrehozása során, azoknak megfelelő választás a ROCKWOOL szigetelés.

Ha építési rendszerekhez, szerkezetekhez fejlesztett, komplex hőszi­getelési megoldások érdeklik, kérdés esetén forduljanak szakértő­inkhez bizalommal:https://www.rockwool.hu/kapcsolat