2023. november 2-ától lépett hatályba a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. Számos változás közül az egyik, hogy a rendelet rögzítette a fűtési és HMV elosztóvezetékek és szerelvények hőveszteségének korlátozására vonatkozó minimális hőszigetelési vastagságokat.

Követelmények

A fűtési és HMV elosztóvezetékek és szerelvények hőveszteségének korlátozására az 1. táblázat szerinti minimális hőszi­getelés vastagságokat vagy más hővezetésű tényező esetén azzal egyenértékű maximális hőveszteséget eredményező hőszigetelést kell alkalmazni.

1. táblázat. Fűtési és HMV elosztóvezetékek hőszigetelési követelményei
1. A2. B
1Vezeték/szerelvény fajtájaA hőszigetelés minimális
vastagsága 0,036 W/mK hővezetési
tényezőre vonatkoztatva
2belső átmérő 22 mm-ig19 mm
3belső átmérő 22 mm-től és 35 mm-ig30 mm
4belső átmérő 35 mm-től
és 100 mm-ig
belső átmérővel megegyező
5belső átmérő 100 mm felett100 mm
6fal- és födémáttöréseknél,
vezetékkeresztezéseknél,
kötéseknél, központi elosztóknál
az 1–4 sorok értékeinek fele
7különböző tulajdonú fűtött
helyiségek elválasztó falaiba
kerülő fűtési vezetékek
az 1–4 sorok értékeinek fele
8különböző tulajdonú fűtött
helyiségek elválasztó födémeibe
kerülő fűtési vezetékek (*)
6 mm

(*) Kivéve a felületfűtési rendszerek hőleadást szolgáló vezetékei.

Amennyiben a szigetelőanyag hővezetési tényezője eltér a 0,036 W/mK értéktől, akkor azonos hőellenállású szigetelés alkal­mazható, a minimális szigetelési vastagságot számítással kell meg­határozni.

Abban az esetben, ha a fűtési rendszer névleges középhőmérséklete magasabb, mint 50°C, akkor a vezeték hőszigetelésének legkisebb vastagsága megegyezik a táblázat szerinti következő, nagyobb cső­átmérőhöz tartozó minimális hőszigetelési vastagsággal.

Jobban teljesít!

A ROCKWOOL 800 csőhéj hővezetési tényezője – 0,033 W/mK – jobb, mint a rendeletben elvárt hővezetési tényező. Lényeges tulajdonsága még, hogy a termékek nem éghetőek, így tűzvédelmi szempontból sem esnek alkalmazhatósági korlátozás alá, például egyes rendeltetések esetében a menekülési útvonalakon.

A ROCKWOOL kőzetgyapotból készült épületgépészeti szigete­lőanyagok alapvető funkciói:

 • A hőveszteség csökkentése, mely a gazdaságilag optimális vas­tagságú hőszigetelésen alapul.
 • Személyek védelme a berendezések felületi hőmérsékletének csökkentésével.
 • Személyek és berendezések védelme tűz esetén.
 • Zajszintcsökkentés.
 • Hőszabályozás az ipari folyamatok körülményeinek biztosításához.
 • Csővezetéken belüli páralecsapódás elleni védelem.
 • Csővezetéken kívüli páralecsapódás elleni védelem.

Gépészeti termékek alkalmazhatók továbbá:

 • Szellőző- és klímacsatornák hőszigetelésére.
 • Melegtechnológiai csővezetékek, hőtávvezetékek hőszigetelésére.
 • Kazánok, tartályok hőszigetelésére, alkalmazási hőmérséklet­határ t ≤ 250°C.
 • Melegvíztárolók, kazánok, szögletes keresztmetszetű légcsator­nák hő- és zajcsökkentő szigetelésére t ≤ 250°C.

Gazdaságos szigetelésvastagság

A szigetelés vastagságát rendszerint a lehető legnagyobb gazda­sági megtakarítás vagy a berendezések körül dolgozó személyek védelme (azaz a berendezés felületi hőmérséklete) szempontjából tervezik meg.

A gazdaságos szigetelésvastagság az, amelynél a hőveszteség és a hőszigetelő rendszer árának összege egy adott időszakban a leg­alacsonyabb. A vastagabb szigetelés csökkenti a hőveszteséget és az ezzel járó költségeket, ugyanakkor növeli a hőszigetelő rend­szer anyagköltségét.

Az optimális szigetelőanyag-vastagság kiválasztásához tehát nem­csak az előírt vastagságokat fontos betartani, hanem figyelemmel kell lenni az életciklus alatti költségmegtakarításokra is (1. ábra).

1. ábra. A gazdaságos szigetelésvastagság megállapításának grafikus ábrázolása

 

A ROCKWOOL nemcsak magasépítészeti területen, hanem gépé­szeti területen is rendelkezik kiemelkedő minőségű, nem éghető termékpalettával, melyekkel a jogszabály által előírt követelmé­nyek tűzvédelmi szempontoknak megfelelő módon is kielégíthetők.

 

További információ a ROCKWOOL műszaki szigetelési termékválasztékáról: www.rockwool.hu