Betonfelületek védelme Mapei megoldással

1589

A beton a világon a második leggyakrabban felhasznált anyag, azonban nem tart örökké. Számos hatás képes károsítani, mint például a koptatás, a fagyás/olvadás, különböző károsító vegyületek. A vasbeton szerkezetek esetén az acélt károsító tényezőkre is figyelemmel kell lenni.

A VÍZ SZEREPE

A károsító tényezők esetében a víznek nagy szerepe van. Amennyiben a vizet távol tudjuk tartani a betontól és a vasbetontól, akkor ezen szerkezetek tartósságát megnövelhetjük, továbbá a szárazabb felületen az esztétikai hibákat okozó mohásodást és a penészfoltok kialakulását is csökkenthetjük. A „hidrofób” kifejezés az anyagoknak arra a tulajdonságára utal, hogy környezetükből nehezen vesznek fel vizet, azt nehezen tartják magukban, továbbá megnehezítik annak az anyag belsejében történő terjedését is.

1. ábra Egy hidrofil és hidrofób felület
összehasonlítása

Egy felület hidrofil, illetve hidrofób jellegét úgy határozhatjuk meg, ha megmérjük a ráhelyezett vízcsepp érintkezési szögét. Az érintkezési szög (α) a folyadék-határfelület érintője és a szilárd határfelület érintője által alkotott szögként határozható meg. Ha a felület hidrofil tulajdonsággal bír, akkor könnyen lép kapcsolatba a vízzel.

2. ábra. Hidrofób hatás: kezeletlen vizsgálati minta összehasonlítása Planiseal WR 85 Gel-lel kezelt vizsgálati mintával.

Ez esetben a kettő érintkezési szöge α < 90°. Minél kisebb az érintkezési szög, annál erősebb a felület hidrofil jellege. Ennek épp az ellenkezője igaz a hidrofób felületek esetében. Víztaszító tulajdonságról akkor beszélhetünk, ha az érintkezés szöge α > 90°. Minél nagyobb az érintkezési szög, annál erősebb a felület hidrofób jellege. Szuperhidrofóbnak azt a felületet nevezzük, amelynél az érintkezés szöge meghaladja a 150°-ot. Ezen termékek nem képeznek egybefüggő filmet, hanem a betonpórusainak felületét teszik víztaszítóvá, és biztosítják a beton páraáteresztő képességét is (1–2. ábra).

HIDROFÓBIZÁLÁS

Hidrofóbizálásra a két leggyakrabban használt vegyület a szilán és a sziloxán, kettő közül a szilán kisebb molekulamérete miatt lényegesen jobb behatoló képességgel bír (3–4. ábra).

3.-4. ábra Szilán molekula és Sziloxán molekula

A hidrofóbizáló anyagok hatásossága több tényezőtől függ: a beton minőségétől, nedvességtartalmától, a hidrofóbizáló szer molekulaméretétől és annak hatóanyag koncentrációjától, felhordott mennyiségétől, valamint a hatás időtartamától. A beton magas nedvességtartalma hátrányosan befolyásolja a hatóanyag beszívódását, ezért alapvetően száraz betonokat lehet jól hidrofóbizálni. A felhordott anyag mennyisége és az érintkezés időtartama is arányos a beszívódás mélységével: minél több anyagot hordunk fel, és az minél lassabban párolog, annál mélyebb lesz a beszívódás. A sűrű gél állagú termékek mindkét szempontból jobban teljesítenek. Magas pórustartalmú, alacsony minőségű betonoknál az alacsonyabb hatóanyag tartalmú, rövid érintkezési idejű (folyadék állagú) termékek is használhatók. A jobb minőségű betonok szívóképessége a beton magas fokú tömörsége miatt kicsi, így a magas minőségű, kis pórustartalmú betonoknál a magas koncentrációjú anyag használata kötelező, és lehetőleg gél állagú, hosszú érintkezési idejű anyagot kell választani.

BETONFELÜLETEK VÉDELME A PLANISEAL WR TERMÉKCSALÁDDAL

A Planiseal WR termékcsalád tagjai (Planiseal WR 40, Planiseal WR 100, Planiseal WR 85 Gel) speciális összetételüknek köszönhetően kifejezetten alkalmasak az agresszív anyagok hatásának kitett vasbeton szerkezetek hatékony védelmére. Függőleges és vízszintes, porózus és tömör, továbbá új és már javított betonfelületre egyaránt közvetlenül felhordhatók, ahogy a leválás jeleit mutató betonfelületekre is. A termékcsalád kifejlesztése során kifejezett célunk volt, hogy a szerkezetek tartósságának és védel­mének biztosítása érdekében olyan, garantáltan kiváló tulajdonságokkal rendelkező termékeket kapjunk, amelyek nem változtatják meg a hordozó felület megjelenését.

A betonfelületek Planiseal WR termékkel történő kezelése számos előnnyel jár:

  • drasztikusan csökken a víz és a kloridok felszívódása;
  • megszűnik a betonvasalat korróziója;
  • javul az új és a már javított szerkezetek tartóssága;
  • látszóbeton szerkezetek védelme külső megjelenésük megváltoztatása nélkül;
  • a kezelt felületen nem jön létre filmréteg.

Planiseal WR 40

Készre kevert, 40% szilán bázisú, beszívódó folyékony hidrofobizáló vizes emulzió, melyet két rétegben kell felhordani a vasbeton szerkezet felületére. A második réteg még az első réteg nedves állapotában felhordható, miután az behatolt a hordozó felületébe. Összetételének köszönhetően a Planiseal WR 40 úgy óvja meg a közepes minőségű betonfelületeket az eső erős áztató hatásával szemben, hogy nem változtatja meg a hordozó felület külső megjelenését és páraáteresztő képességét. A termék különösen ajánlható födémlemezek, erkélyek elülső széleinek és választópárkányok kezelésére.

Planiseal WR 100

Készre kevert, tisztán szilán bázisú, beszívódó, hidrofobizáló védőfolyadék, melyet szintén két rétegben kell felhordani a vasbeton szerkezet felületére. A második réteg itt is még az első réteg nedves állapotában felhordható, miután az behatolt a hordozó felületébe. A Planiseal WR 100 különösen ajánlható minden, az agresszív anyagok – például a kloridok –, valamint a fagyás-olvadási ciklusok erős károsító hatásának kitett vasbeton szerkezet védelmére. Speciális formulájának köszönhetően a Planiseal WR 100 függőleges és vízszintes, porózus és tömör, továbbá új és már javított betonfelületre egyaránt közvetlenül felhordható. A termék különösen ajánlható hidak, viaduktok oszlopainak és pilléreinek, továbbá födémlemezek, valamint tengeri környezetben kiépített szerkezetek, például rakpartok, mólók, illetve előre gyártott vasbeton szerkezetek és betonalapok védelmére. Speciális összetételének köszönhetően a termék a beton kapilláris pórusain keresztül a szerkezetbe mélyen behatolva hidrofób bevonatot képez.

Planiseal WR 85 Gel

Az M30-as autópálya novajidrányi szakaszának támfalaira 13 000 m2-re hordták fel a Planiseal WR 85 Gel-t.

Készre kevert, hidrofobizáló, beszívódó szilán bázisú tixotróp impregnáló felületvédő gél, melyet egy rétegben kell felhordani a vasbeton szerkezet felületére. Magas tixotróp szintjének köszönhetően a Planiseal WR 85 Gel termék hosszú kontaktidővel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy mélyen behatoljon a hordozó felületébe, akár függőleges felület esetén is, akár a kiváló minőségű tömör betonba is, és ezzel jelentősen meghosszabbítsa a védett szerkezet hasznos élettartamát. Speciális összetételének köszönhetően a hajszálcsövesség hatására mélyen behatol a beton belsejébe, ahol hidrofób réteget képezve megóvja azt a károsító hatásoktól. Hatásosan használható minden olyan szerkezeten, amely penetráción alapuló magas szintű védelmet kíván, például oszlopokon, födémlemezeken, valamint hidak és viaduktok pillérein, továbbá a tengeri környezetben kiépített szerkezeteken.

KLORIDOK BEHATOLÁSA

5 ábra.

A Planiseal WR 100 és a Planiseal WR 85 Gel termékek drasztikusan csökkentik a kloridok diffúzióját, és ezzel megakadályozzák a betonacél korrózióját. A kloridok behatolására vonatkozó, európai szinten elfogadott vizsgálati módszer nincs, azonban az észak-európai országok alkalmaznak egy minősítési módszert (NT Build 515). Ezen vizsgálat egy 0,45 V/C tényezőjű, 15%-os kloridtartalmú folyadékban vizsgálja a kloridok behatolását. A vizsgálat eredménye (5. ábra) alapján mind a Planiseal WR 100, mind a Planiseal WR 85 Gel nagy mértékben csökkenti a kloridok behatolását a betonba, ezért ezen termékek sóterhelésnek kitett szerkezetek védelmére is alkalmasak, legyen az akár tengerparti környezet, akár útszóró sóknak kitett szerkezet. A három termék jellemzőit az 1. táblázatban foglaltuk össze.

1. táblázat
Planiseal
WR 40
Planiseal
WR 100
Planiseal
WR 85 Gel
Rossz minőségű beton (w/c > 0.50)••••••••
Jó minőségű beton (w/c < 0.50)•••••
Fagyás/olvadás••••••••
Klorid behatolás•••••
Egyszeri felhordásNemNemIgen
Kezeletlen felület
megjelenése
(tisztítás nélkül)
••••••

 

További információ: mapei.hu