A magyar AEC szektor hisz a BIM technológia jövőjében, de kevéssé alkalmazza

A Graphisoft S.E. legfrissebb országos kutatása képet nyújt az üzletági szereplők digitális gyakorlatáról és jövőbeli elképzeléseiről. Az eredmény egyértelművé tette, hogy az építészek döntő részénél a BIM szemlélet már beépült a munkafolyamataikba, és elégedettek a modern megoldásokkal, ellenben a kivitelezők hiába hisznek egyre inkább a BIM szoftverek térhódításában, a napi gyakorlatban még alig alkalmazzák. Ugyanakkor egyre keresettebb a szakemberek körében a BIM menedzserképzés, miközben a cégek le vannak maradva az ilyen pozíciók kialakításában.

A magyar AEC piac szegmenseinek digitális fejlettsége illetve jövőképe között vannak jelentős eltérések is, ez derült ki a Graphisoft legújabb, 2022-es országos piackutatásából. A vállalat, mint a hazai építész BIM szoftverpiac vezető szolgáltatója elkötelezett az építőipar digitális fejlődésének támogatásában, és a hazai szakemberek nemzetközi szintű képzésében. A Graphisoft rendszeresen készít nemzetközi sztenderdek alapján országos piackutatást, hogy kövesse a szakemberek és vállalatok attitűdváltását illetve jövőképét. A Graphisoft szakmai partnere 2022-ben az Impetus Research volt. A kutatás célja a magyar AEC piacon elérhető BIM szoftverek ismertsége, elterjedtsége, és a digitalizációs folyamatokkal kapcsolatos vélemények feltárása volt. A tematika és a célcsoportválasztás hasonló volt a vállalat 2017-es GfK kutatásával (építészek, kivitelezők, BIM menedzserek) ezért az eredmények összevethetők. A kutatást 2022 januárjában telefonos kérdőíves (CATI) módszerrel végezték.

BIM szoftverhasználat

A BIM szoftverhasználat évek óta az építészek körében a legnagyobb arányú, ezen a piacon 10 különböző CAD márka ismertségét és használatát vizsgálták. A megkérdezettek válaszaiból kiderült, hogy az Open BIM Archicad szoftver megtartotta piacvezető pozícióját, ma az építészek 82 százaléka használja (2017-es arány: 73%), és a szakemberek 97 százaléka kiemelkedően elégedett, ez az arány azonos a korábbi évekével. A vállalat számára kedvező, hogy az építészeknél még erősebbé vált a szoftver használata és elfogadottsága. Míg öt évvel ezelőtt a szoftvert kipróbálók 10%-a lemorzsolódott, mára ez nullára csökkent, ami egyedülálló a piacon, valamint a termékismertség, felhasználói arány és az elégedettség tekintetében egyértelmű piacvezetői pozíciót jelent a márkának a vetélytársakhoz képest.

Bacher János, az Impetus Research ügyvezető partnere elmondta, hogy: „Örömmel tapasztaltuk, hogy az építészek szívesen megosztják tapasztalataikat, nyitottak a fejlődésre és a bevált megoldásokhoz ragaszkodnak. A kivitelezői szektor szakembereit nehezebb volt a kutatásba bevonni, amire magyarázat lehet, hogy ebben az üzleti szegmensben alacsonyabb az építész szoftverek elterjedtsége és ezáltal kevésbé is érdekes ez a téma a döntéshozók számára”.

Felhasználói vélemények

A kutatók a felhasználói véleményeket is vizsgálták. Nem meglepő módon mind az építészek, mind a kivitelezők körében egy szoftverválasztásnál elsődleges szempont a kedvező ár valamint a széleskörű szakmai elterjedtség. Ugyanakkor az építészek egy BIM szoftvertől már elvárják a csapatmunka és a szakági együttműködési lehetőséget (válaszadók: 85%), valamint az innovativitást és trendkövetést (84%), nem utolsó sorban pedig a teljes tervezési/modellezési folyamat támogatását (79%). Emellett az építészek kifejezetten igénylik a felhasználáshoz kapcsolódó képzéseket és tanácsadást.

Digitalizáltság helyzete

A kivitelezők körében 6 piaci CAD márka használatát vizsgálta a kutatás és az eredmény szerint öt év elteltével is alacsony e szegmens digitalizáltsága, ellenben a piac közel kétharmadán gyakorlatilag két márka osztozik. A jövőt tekintve kedvező, hogy a BIM-alapú szoftverek ismertsége növekedett öt év alatt, a piacvezető márkáké 75 százalék feletti az öt évvel ezelőtti 57%-os szinthez képest. A kivitelezők körében is erősödik a szakágakkal történő szoftveralapú együttműködési lehetőség igénye, valamint a teljes tervezési, modellezési és kivitelezési folyamat támogatása (68%), de összességében a BIM funkciók ismerete és használatának igénye még nagyon alacsony (5%). Az összképet talán magyarázhatja az is, hogy ebben az üzleti szegmensben az átlagosnál nagyobb a cégátalakulás, és jóval alacsonyabb a munkafázisok digitalizációja is, mint az építészirodáknál.

Reicher Péter, a Graphisoft ország igazgatója elmondta, hogy: „A kutatási eredmények között kedvező, hogy már nemcsak az építészek tartják fontosnak a BIM megoldások használatát, hanem a kivitelezők fejlesztési terveibe is beépül. Ugyanakkor, összehasonlítva a globális illetve az európai dinamikával a hazai digitalizációs folyamat még mindig lassú. Emiatt kiemelten fontos számunkra a piaci szemléletváltás és az új technológiák elterjedésének segítése, a nemzetközi szintű BIM menedzserképzés biztosítása, valamint globális szakmai tapasztalatunk átadása a BIM nemzeti szabályozás kialakításának érdekében.”

A BIM folyamatokra történő átállást lassíthatja, hogy még mindig meglehetősen alacsony a BIM menedzsereket alkalmazó vállalkozások száma és ez egyaránt jellemző a tervezőirodákra és a kivitelezőkre (4%). Ez az eredmény sajnos nem lepte meg a Graphisoft szakembereit, mert hasonlót tapasztalnak az Archicad BIM funkciójának kihasználásával kapcsolatban: a tervezők 58% tudja teljesen vagy részben kihasználni az Archicad BIM modulját, míg a kivitelezők esetében ez 72%. Ez a teljes piac szempontjából azért érdekes, mert egy korábbi szakmai tanulmány szerint (Forrás: Garapena 2020) a magyar építőipari szakemberek 75%-a szerint a BIM a hazai építőipar jövője. A nemzetközi prognózisok ráadásul a globális BIM piac növekedésében jelentős dinamikát jeleznek, a 2020-as 5,7 milliárd dollárról közel 12 milliárd dollárra nő 2027-ig.

BIM menedzserképzés

A kutatás kitért a magyar BIM menedzserképzésben részt vett szakemberekre is. A felmérésben részt vett válaszadók ötöde jelenleg is BIM menedzserként dolgozik, míg további 60 százalékuk más feladatok mellett ilyen munkákat is ellát. Az őket foglalkoztató vállalkozások jellemzően már több mint 3 éve alkalmaznak BIM menedzsert és pozitív tapasztalatokkal rendelkeznek. Legnagyobb előnyének a tervezési hibák jelentős csökkenését (kiküszöbölését), valamint a társterületekkel való hatékonyabb együttműködést tartják. A BIM menedzserek is egyre elégedettebb a munkájuk hatékonyságával, egyre inkább látják, hogy munkahelyükön miként tudják részben vagy teljesen kihasználni a szoftver BIM funkcióit. Ezért nem meglepő, hogy a válaszadók véleménye alapján a vállalkozások harmadának (37%) még idén, további közel felének (46%) a későbbiekben szüksége lehet BIM képzésre, tanácsadásra.

 

Forrás: Mayweather-Miller Communications