A magyar AEC piac az állami BIM szabályozásra vár, hogy felgyorsuljon a digitalizáció. A Graphisoft a nemzetközi piacon megjelenő országspecifikus BIM klasszifikációkat beépíti megoldásaiba. A vállalat itthon is figyelemmel kíséri a szabályozási változásokat, és a Solibri programhoz megjelent a legújabb fejlesztése, az OTÉK alap szabálykészlet, amely már teljes mértékben a BIM szemléletű tervvizsgálaton alapul. A Graphisoft több területen is vizsgálja hazai és német egyetemekkel a Mesterséges Intelligencia alkalmazásának lehetőségeit, és várakozásuk szerint 2-3 éven belül olyan eredmények is születhetnek, amelyek forradalmasíthatják a tervezési munkafolyamatot. 

A hazai AEC piac az állami BIM szabályozásra vár

Mi a klasszifikációs rendszer?

Az építmények osztályozása, rövidítve CC (Construction Classification), az építmények típus szerinti osztályozására szolgáló nómenklatúra. Az Egyesült Nemzetek Szervezete által 1991-ben közzétett ideiglenes központi termékosztályozáson (CPC) alapul, és ennek megfelelően az építményeket magas, és mélyépítési fő kategóriáira osztja fel.

Sosem volt itthon egységes szabályozás, ezért az építőipar digitalizálásához nélkülözhetetlen előírásokat most az államtól várják a vállalatok. Ezek egyike a BIM klasszifikáció, amelyre épül a beruházási költségbecslés, aminek elkészítése kötelező az állami beruházások pályázatánál az új építési törvény szerint.

A globális BIM szoftverfejlesztő, a Graphisoft tapasztalt a BIM folyamatok kezelésében, több mint 100 országban van jelen szolgáltatásaival és ezen országok sorra alkotják meg a nemzetközi sztenderdeken alapuló helyi BIM klasszifikációkat, amelyek száma már közel 50, és amelyeket a tervezők az Archicad programban elérnek.

A magyar piacon eddig nem volt egységes osztályozási rend, miközben a piac számára fontos európai környezetben sorra születnek a BIM szabványok. Emellett vannak olyan nemzetközi szakmai szervezetek, amelyek felvállalták a BIM folyamatok klasszifikációinak megalkotását.

A vállalatok elvárják, hogy a szakterületek munkáját és igényeit is figyelembe vevő megoldás szülessen, de még nem tudni milyen szemlélet alapján készül a magyar szabályozás. A tervezéssel kezdődő beruházási BIM munkafolyamatban a tervezők geometriát hoznak létre, amelyet egy európai sztenderdekkel harmonizáló BIM klasszifikáció támogatna. Szakmai eseményeken ezzel kapcsolatban felvetődött a HUNICLASS lehetősége is.

Reicher Péter, a Graphisoft Magyarországért felelős ország igazgatója

Reicher Péter, a Graphisoft Magyarországért felelős országigazgatója elmondta: „Kivételes szakmai lehetőség segíteni egy piac digitalizációját, és felkínálni a tapasztalatunkat. Természetesen várjuk a hazai BIM klasszifikáció megszületését, és reméljük az európai megoldásokhoz hasonlóan sikeres fejlődést eredményez majd. De addig is figyeljük a részszabályok megjelenését és saját fejlesztéssel támogatjuk felhasználóinkat abban, hogy megfelelhessenek ezeknek, mint például az OTÉK BIM alapú szabálykészlettel ellenőrizhető előírásai. Emellett a tervezők munkáját támogató magyar BIM sablonfájlunkat kiegészítettük az új építési törvény BIM elvárásainak megfelelést biztosító szempontjainak listájával is.”

BIM költségbecslés alapja is a BIM klasszifikáció

Az új építési törvény az állami beruházásoknál tehát előírja a BIM költségbecslés készítését, amelyhez azonban szükség van a BIM klasszifikációra, valamint egy beruházási központi tárhely adatbázisára, amelyre a beruházási költségterv adatok feltölthetők, elérhetők, illetve kutathatók az új beruházástervezés költségkalkulációk számára.

Ugyanakkor a szakmai fórumokon tapasztalható, hogy megosztott a piac, a szereplők egyéni elvárásai, szempontjai nem állnak közel egymáshoz. A kivitelezők munkanem szerinti csoportosítás alapján szeretnék a költségvetéshez szükséges adatbázist modellezni, míg a tervezők geometriát alkotnak, tehát épületelemek alapján dolgoznak, a műszaki ellenőr pedig az építés sorrendje szerint csoportosítana. Jelentős a szemlélet és elváráskülönbség a beruházók, tervezők és kivitelezők szakterületei között, illetve a magas- és mélyépítés szereplői között.

Világpiaci gyakorlat

A világpiaci gyakorlatot az jellemzi, hogy a BIM klasszifikáció és költségtervezés is építményelem alapú, nemcsak a tervezés gyakorlata, hanem a beruházói attitűd miatt is, mert a tervmódosítások átvezethetőségét az elemalapú rendszer tudja kezelni. A másik fontos tapasztalat, hogy a nemzetközi gyakorlat nem egy klasszifikációt alkalmaz, hanem azonos elvre épülő (elemalapú), de a szakterületekre specializált klasszifikációk váltak be. A költségvetés világszintű megoldását az ICMS (Nemzetközi építési mérési szabványok) dolgozta ki a magas és mélyépítésre tipizált 13 klasszifikációval.

A Graphisoft folyamatosan követi és feldolgozza az adott országok tervezési szabályváltozásait a megoldásaiban

Ennek megfelelően az új építési törvény BIM előírásainak listáját is elérhetővé tette az Archicad programban. A tervezők munkájuk során tehát könnyen ellenőrizhetik, hogy minden elvárásnak megfelelnek-e. Az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) egy szűk, digitálisan jól meghatározható szabályainak egy részéhez is megjelent már a BIM alapú alap szabálykészlet, amelyhez szintén elérhető a Solibri programhoz, amivel a felhasználók ellenőrizhetik terveik szabálymegfelelését.

Az OTÉK digitalizálhatósága 

Az európai uniós finanszírozásból megvalósult Solibri-OTÉK projekt részeként az egyik Solibri felhasználó átvizsgálta az OTÉK szövegét, és megállapította, hogy annak tartalma jelenleg mindössze 15%-ban digitalizálható, azaz nincs konkrét érték társítva az adott követelményhez. Ugyanakkor 60%-ban tartalmaz utalást 3D elemre, ilyen mértékben lehetne digitalizálhatóvá tenni. A projekt eredményét megosztották a jogalkotókkal, bízva abban, hogy az új építészeti törvény miatt esedékessé vált OTÉK módosításakor ezt is figyelembe veszik, és a Solibri szabálykészletét ennek megfelelően tudják majd bővíteni.

Archicad BIM sablonfájlok 

Nemzetközi tapasztalatok alapján BIM sablonfájlokat készített a vállalat az építészek számára, mely mintaházakat tartalmaz és szabadon letölthetők. A sablonfájlok tartalma kiterjed többek között tervszerkezetre, attribútumokra, eszközbeállításokra, munkakörnyezetre, tervebállításokra, tervmegjelenítésre. Ezen sablonok célja az egyértelműbb kommunikáció segítése, a tervek átláthatósága minden érintett számára, ezáltal költség- és időmegtakarítás biztosítása.

BIM-alapú költségvetés 

Az új állami beruházási törvény egyik célkitűzése a BIM-alapú költségvetés megteremtése,  melynek alapja a BIM klasszifikáció megalkotása, a BIM-alapú tervezés, a sablonfájlok által biztosított egyértelmű adatok megléte. Ezekre építve nyerhetők ki egy gombnyomással azon egzakt mennyiségi adatok, melyeket be lehet árazni. Graphisoft bevezet a magyar piacra egy olyan költségvetési szoftvert, melyben mind a magas mind a mélyépítésre vonatkozóan lehet BIM-költségvetést készíteni, és egy szoftverben lehet látni a geometriát, a mennyiségeket, az árat és az időt is. Továbbá a nemzetközi szinten már bevett gyakorlatként működő monitoringrendszert biztosít, ahol a egy-egy projekt költségoldala és időbeni alakulása jól áttekinthetően nyomon követhető.

A mesterséges intelligencia az építőipar számára is izgalmas lehetőség, ezért a Graphisoft is több alkalmazási területet vizsgál

Egyik projektükkel azt szeretnék megoldani, hogy a felhasználók rendelkezésére álljon egy fluid tervezési workflow. A tavaly ősszel megjelent Archicad 27 már bepillantást adott az MI világába, és egy kísérleti megoldással a BIM modellezési környezetet közvetlenül összekötötte a vállalat a Stable Diffusion-nal, egy képgeneráló mesterséges intelligencia modellel. Ennek segítségével a tervezőszoftverben elkészült tömegmodellekből az építész egy gombnyomással az MI segítségével fotórealisztikus minőségű opcionális látványterveket állíthat elő, ami a tervezés elején a megrendelővel folytatott korai fázisú tervegyeztetést emeli új minőségre.

Pfemeter Ákos, a Graphisoft Nemetschek termékek értékesítésért felelős alelnöke

Pfemeter Ákos, a Graphisoft Nemetschek termékek értékesítésért felelős alelnöke elmondta, hogy: „Komoly lehetőségeket látunk a mesterséges intelligencia alkalmazásában, ezért több különböző területet kutatunk. Egyetemekkel és kutatóintézettel működünk együtt. Itthon például a Budapesti Műszaki Egyetemmel, akikkel szeretnénk megoldani, hogy egy 3 dimenziós tervező szoftvert az ember saját természetes nyelvén, vagy gesztusait használva tudjon vezérelni. A kihívás nem más, minthogy a billentyűzet és az egér helyett komplex utasításokkal lehessen bizonyos tervezési feladatokat vezérelni.”

A vállalat fejlesztői a Müncheni Műszaki Egyetem kutatóival pedig azon dolgoznak közösen, hogy miként lehet egy 3 dimenziós épületmodellt gépi segítséggel, automatikusan az építészeti konvencióknak megfelelő tervdokumentációvá alakítani. Ez egy nagyon összetett feladat, aki ezt először hatékonyan és hiba nélkül megoldja, az olyan óriási áttörést ér el a szakmában, mint amilyen a BIM volt a 90-es években. Ezen a területen a következő egy-két évben várható áttörés, de széles körű alkalmazásukra legalább 3-5 évet kell várni.

Az Apple Vision Pro prémium minőségű kevert valóság szemüvege nemrég jelent meg a világpiacon

Az Apple Vision Pro egy olyan kivételes lehetőséget kínáló új platform, amely kilépés a kétdimenziós képernyők kereteiből a kiterjesztett valóságba és lehetővé teszi a tervezői munka új szintre emelését. Mivel a Graphisoft a 3D tervezés és annak virtuális megjelenítésében világvezető, ezért kézenfekvő volt, hogy összekapcsolják a BIMx alkalmazást a Pro Vision szemüveggel. A BIMx az amerikai és az európai piacon egyaránt a legnépszerűbb prezentációs és koordinációs alkalmazása a vállalatnak, amely kiváló lehetőséget nyújt a tervezőknek abban, hogy a virtuális térben is ellenőrizzék víziójukat, illetve ügyfeleiknek valósághűen mutassák meg terveiket. A vállalat fejlesztőinek ezt igen rövid idő alatt sikerült megoldaniuk, ami már elérhető a BIMx az Apple Vision Pro szemüveghez.

 

Forrás: Graphisoft