A magyar acéltetőgyártó tapasztalatai alapján idehaza is bővülhet a hagyományos borítások alternatívájának tekinthető cserepeslemezek piaca. De vajon milyen tényezők támasztják alá ezeket a kilátásokat?

Az acéltetők, így a trapéz- és cserepes-lemezes borítások egyre nagyobb sze­letet hasítanak ki a tetőtermékek piaci tortájából. A hagyományos tetőtermé­kekhez képest az acélfedés hasonló eszté­tikai érték mellett kínál versenyképes árat, gyorsabb telepíthetőséget és teljes körű fedési megoldást, ezek a szempontok pedig aligha változnak belátható időn belül.

Sokat fejlődtek a magyar gyártók

Tóth Zoltán, a gyermelyi telephelyű ZenSteel (TRM Pro Kft.) ügyvezetője sze­rint a magyar gyártók sokat fejlődtek az elmúlt évtizedben, és az építőipari szakem­berek mellett mostanra a lakosság is felfe­dezte az acéltermékek nyújtotta előnyöket.

„A magyar vásárlók továbbra is ragaszkod­nak a cserépforma látványához, amit pél­dául a kopásálló, matt téglavörös színben gyártott cserepeslemez szinte teljes élethű­séggel képes megidézni. Ráadásul ezt sok esetben olcsóbban lehet beszerezni, és per­sze gyorsabban is telepíthető az ácsolatra. A cserepeslemez-tetők bővítése és karban­tartása szintén sokkal könnyebb, mint a hagyományos fedések esetében” – foglalta össze a termékvonal előnyeit Tóth Zoltán.

Bár a bővülő keresletnek megfelelően egyre több családi és társasházon talál­ható cserepeslemez, a világpiaci folyama­tok előbb vagy utóbb a tetőfedő szektorra is hatással lehetnek. „Pontosan tudjuk, hogy a háború és a világban zajló gazda­sági folyamatok érzékenyen érintik az építőipart, így végső soron a tetőgyártó­kat is. A bizonytalan helyzet azonban a cserepeslemez egy újabb erényére vilá­gít rá, hiszen szakszerű telepítés és megfelelő anyagkezelés mellett akár 30-50 év gondtalan védelmet garantál, vagyis aki cserepeslemezt választ, az egy tartós befektetésre voksol, és ez végeredményben a legköltséghatékonyabb megoldás.”

Pozitív trend

Adódik a kérdés, hogyan tud felkészülni az egyre barátságtalanabb gazdasági hely­zetre egy magyar acéltetőgyártó vállalkozás úgy, hogy közben megőrizze verseny­képességét a konkurenciával szemben?
Jósgömbje ugyan a ZenSteelnek sincs, ugyanakkor az évtizedes tapasztala­tok jó iránymutatást nyújtanak a cég szá­mára. „Látható, hogy a cserepeslemez iránti kereslet, részben a magyar piac árérzékenysége, részben az eredményes termékedukáció nyomán továbbra is mere­deken emelkedik. Bízva a pozitív trend tartósságában a ZenSteelnél jelentős kész­leteket halmoztunk fel egyre bővülő hazai és nemzetközi ügyfélkörünk számára, így kapacitásaink válságállónak bizonyulnak a következő időszakra. Közben pedig kiváló minőségben, gördülékeny ügyfélkiszol­gálás mellett, versenyképes árakon tudjuk majd forgalmazni saját gyártású tetőtermékeinket” – avatott be a ZenSteel stratégiá­jába Tóth Zoltán.

A cserepeslemez termékelőnyei közé tar­tozik az is, hogy a modulárisan szerelhető lemezelemeket a magyar piacon viszonylag újdonságnak számító SIP-paneles és más könnyűszerkezetes házak fedésére is alkalmazhatjuk. Ezen felül a régi, belvá­rosi bérházak egyre sürgetőbb tetőproblé­máira is kézenfekvő megoldást biztosíta­nak, és ez újabb piaci igényeket generálhat a termékcsoport számára.

 

www.zensteel.hu