Évente több mint 10 millió négyzetméter homlokzati hőszigetelés készül hazánkban,
ám a hőszigetelő rendszerek minőségtanúsításával és a gyártói garanciavállalással kapcsolatban sok a félreértés.

A homlokzati hőszigetelő rendszerek többféle elemből épülnek fel (ragasztó/tapasz, hőszigetelő lemez, alapozó, fedővakolat, mechanikai rögzítés és kiegészítő elemek). Bár a rendszer szó a megnevezésben is szerepel, mégis az a tapasztalat, hogy költségcsökkentésből nem egy komplett gyártói rendszer kerül beépítésre, hanem a hőszigetelést a hozzáférhető legolcsóbb és sokszor legrosszabb minőségű elemekből állítják össze. Ez a gyakorlat nem elégíti ki a hatályos jogszabályi követelményt, sőt káros és veszélyes is!

KÉSZLET, RENDSZER, KIVITELEZÉS

Az építési termékek forgalmazásának feltételeiről szóló 305/2011. sz. EU rendelet a homlokzati hőszigetelő rendszert készletnek minősíti. A meghatározás szerint (2. cikk, 2. pont) a készlet „egyetlen gyártó által, legalább két külön elemből álló együttesként forgalomba hozott építési termék, amelyet össze kell szerelni ahhoz, hogy az építménybe be lehessen építeni”.

Az uniós rendelet fogalom-meghatározásának egyik kulcskifejezése az „azonos gyártótól származó” elemekre vonatkozik.

A hőszigetelő rendszereket a minősítéskor nem elemenként, hanem összeépítve vizsgálják. Ez azt jelenti, hogy a tűzvédelmi, hő- és páratechnikai, mechanikai és vegyészeti vizsgálatok eredményei kizárólag a rendszer dokumentációjában felsorolt elemek előírásszerű beépítése esetén igazoltak.

Azaz egy tetszőlegesen összeválogatott homlokzati hőszigetelés nem rendelkezik semmiféle méréssel, vizsgálattal és igazolt paraméterrel, az elemek összeférhetőségét és együttdolgozását semmi sem igazolja. Beépítéskor nem elégséges pusztán a dokumentációban szereplő anyagok alkalmazása. A „gyártó által forgalomba hozott” feltétel szerint a készlet forgalomba hozójának (azaz a rendszergazdának) üzemi gyártásellenőrzési kötelezettsége is van, valamennyi (tehát nem csak az általa gyártott) rendszerelem végellenőrzését is el kell végeznie. A készlet forgalmazója úgy felel valamennyi rendszerelemért, mintha mindnek ő lenne a gyártója.

A meghatározás másik lényeges része, hogy a készletet „össze kell szerelni, hogy az építménybe be lehessen építeni”. Ez azt jelenti, hogy a rendszer a beépítést követően válik teljes értékű építési termékké, azaz valamennyi műszaki paramétere, tulajdonsága és a várható teljesítménye csak akkor lesz megfelelő, ha nemcsak az engedélyezett anyagokból, hanem a mindenkori kivitelezési előírásoknak megfelelően építik azt be.

Egy komolyabb kivitelezési hiba legalább annyi veszélyt hordozhat magában, mint a rossz minőségű anyagok alkalmazása.

A Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség (MÉVSZ) fogalmazott meg műszaki irányelveket a hőszigetelő rendszerekkel (ETICS THR) és azok kivitelezésével kapcsolatban.

A dokumentum elérhetősége: https://mevsz.org/upload/thr-web.pdf

A RENDSZERGARANCIA

A fentiek alapján a hőszigetelő rendszerekhez kapcsolódó szavatossági és jótállási kötelezettség a rendszer forgalomba hozójára és a kivitelezőre vonatkozik. Jogi értelemben a rendszergarancia jótállás, a gyártó önkéntes vállalása, amelynek formája és tartalma jogilag nem szabályozott.

A rendszergarancia nem egy általános, a hőszigetelés minden részletére kiterjedő, univerzális jóváhagyás. A rendszergazda által kiadott rendszergarancia célja annak deklarálása, hogy a rendszerben leszállított elemek – szakszerű beépítés után – rendeltetésüket és alapvető tulajdonságaikat megtartják a várható élettartam alatt, és azok egymással való összeférhetősége és együttdolgozása biztosított.

A Baumit Kft. által kiállított rendszergarancia-nyilatkozatok (amelyek csak az általa, rendszerben leszállított elemekre vonatkoznak, és időtartama akár 25 év is lehet) természetesen tartalmazzák az EU irányelvben megfogalmazott feltételeket is, hiszen a deklarált garanciavállalás a mindenkor hatályos alkalmazástechnikai előírásoktól való eltérés vagy szakszerűtlen kivitelezés esetén érvényét veszti.

Fontos tudni, hogy a Baumit Kft. által kiállított rendszergarancia nem helyettesít semmiféle hatósági engedélyt, bizonyítványt vagy az átadás-átvételhez szükséges egyéb hivatalos dokumentumot. A rendszergarancia érvényesítése a Baumit Kft. felé a rendszer vásárlását igazoló dokumentumokkal (számla, szállítólevél stb.) történik. A rendszergarancia-nyilatkozat kiadásakor a Baumit Kft. nem vizsgálja, hogy valóban a garanciális feltételeknek megfelelő anyagok kerültek-e beépítésre a tárgyi épületen, továbbá azt sem, hogy a rendszer az adott helyre való beépíthetőségének van-e jogszabályi akadálya – ennek megállapítása nem lehet a termék gyártójának feladata.

 

Kékesy Péter
alkalmazástechnikai vezető
Baumit Kft.