WeRskills projekt

357

A tehetséges építőipari szakmunkás fiatalok tudásnak fejlesztése és nemzetközi versenyekre történő felkészülésük támogatása

A projekt elsődleges célja a partnerországok építőipari szakképzés-fejlesztésének elősegítése, továbbá a fiatalok pályaorientációjának és szakmatanulás iránti motivációjának támogatása a tanulás által a munkaerőpiacon elérhető karrierlehetőségek és a nemzeti szakmunkás-versenyeken való részvétel lehetőségének bemutatásával.

Az országos szakmai versenyek egyrészt ösztönzik a fiatalok szaktudásának erősödését, másrészt alkalmat adnak az EuroSkills versenyre benevezhető nemzeti bajnokok kiválasztására. Továbbá elősegítik a szakmák pályaválasztók számára történő bemutatást, és a szakmatanulás népszerűsítését.

A partnerség célja a szakmunkásversenyek megvalósítását támogató innovatív gyakorlatok kidolgozása, továbbadása és végrehajtása, valamint az európai szintű együttműködést és tapasztalatcserét előmozdító közös kezdeményezések támogatása. A szakmunkásversenyek, a szakképzési programok innovációjának eszközeként hozzájárulnak, ahhoz, hogy a szakképzés mindinkább meg tudjon felelni az európai munkaerőpiac elvárásainak.

A WeRskills projekt konzorciuma három ország, Lengyelország, Magyarország és Ciprus öt intézményből áll. A projekt céljainak és a szükséges szakértelemnek megfelelően megválasztott partnerek az építőipar és a szakképzés különböző kultúráját és hagyományait képviselik, biztosítva egyúttal a partnerség földrajzi sokféleségét is. A projekt koordinálását a radomi székhelyű lengyel ITeE-PIB, a Nemzeti Technológiai Kutatóintézet Szakképzési Kutatási és Fejlesztési Központja végzi. A partnerség tagja még a Krakkói Oktatás Fejlesztési és Innováció Alapítvány (FERI), a Lengyel Építőipari és Ingatlanszövetség (KBiN), a ciprusi Oktatási és Információs Technológiai Központ (EDITC), valamint az ÉVOSZ – Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége.

A projekt tervezett eredményei elősegítik majd az építőipari szakmát tanuló fiatalok készségeinek és képesítésének fejlesztését. Ezek az eredményeket azonban az építőipari ágazat minden szereplője – azaz a nemzeti szakképzési szervezetek, a szakképző intézmények, a szakiskolai tanárok és tanulók, valamint a fiatal építőipari szakmunkások és vállalkozók – számára egyaránt hasznosíthatók lesznek

A 2019 novembere és 2022 áprilisa között megvalósuló projekt öt munkacsomagot tartalmaz. A partnerek elsőként egy-egy tanulmányban gyűjtik össze az országuk építőipari szakképzési rendszerére, valamint a nemzeti szakmunkásversenyek, és ezen belül az építőipari szakmai versenyek szervezésére, lebonyolítására és finanszírozási módjára vonatkozó információkat. A kutatások eredményeit 2020. április 22-én videokonferencia keretében mutatták be, majd ez alapján egy összehasonlító elemzés eredményeként szeptember végére készül el a három ország versenyszervezési tapasztalatait összefoglaló jelentés.

A második munkacsomagban a partnerek mintafeladatokat állítanak össze a nemzeti építőipari szakmunkásversenyek számára, meghatározva a feladatok értékelési szempontjait, valamit a feladatokat értékelő szakemberek és a versenyzőket felkészítő oktatók munkájára vonatkozó szakmai elvárásokat. Emellett az egyes partnerországokban a versenyek megvalósításban érintett építőipari szaktanárok és oktatók számára felkészítő tréningeket szerveznek. Az elkészült versenyfeladatok felhasználásával 2021-ben Lengyelországban egy pilot verseny kerül megrendezésre. Ezt követően összegzik a versenyfeladatok kiértékelése, valamint a verseny előkészítése és lebonyolítása során szerzett tapasztalatokat, és azokat egy kiadványban foglalják össze. A pilot verseny tapasztalatai, és az azok alapján megfogalmazott javaslatok a szakértők és a versenyzők számára is komoly szakmai segítséget nyújtanak majd a nemzetközi versenyekre történő felkészüléshez.

A szakmai ismereteknek, a tapasztalatoknak, valamint a már jól bevált gyakorlatoknak a nemzeti szakképzési szervezetek, a versenyzők és a szakértők, illetve a versenyek megvalósításában érintett vállalkozások közötti cseréjének támogatására egy internetes platform kerül kialakításra.

Az egyes országok jól bevált gyakorlatairól és a projekt kutatási eredményeiről összeállított publikációk, valamint az országos szakmai versenyek szervezői számára megfogalmazott javaslatok mellett a WeRskills projekt a munkaerő nemzetközi mobilitásának kérdésével foglalkozik, és így hosszú távon fiatalok mobilitására és az európai munkaerőpiacon való versenyképességére is hatással lehet. A projekt egyúttal a szakmai tudás és bevált gyakorlatok forrását is jelentheti a WorldSkills Europe tagságra törekvő országok számára. Elősegítheti a nemzeti / regionális / ágazati szakmai versenyének fejlesztését és további új országok, illetve szakmai szervezetek bevonását az EuroSkills munkájába.

Végezetül, a WeRskills projekt az egész életen át tartó tanulás helyi és nemzeti szinten történő megvalósulását is elősegíti azáltal, hogy a szakiskolai tanulók, fiatal munkavállalók és vállalkozók figyelmét a szakmaunkás versenyeken való részvétel felé irányítja. A fiatalok motiválása és szaktudásuk erősítése egyúttal az európai oktatási és képzési ágazat fejlesztését is elősegíti.

 

Pete Zoltán 
ügyvezető igazgató helyettes
ÉVOSZ

 

 

 

Forrás: ÉVOSZ

 

 

Avius banner