Új ágazatspecifikus trendelemzést dolgozott ki az Újház

278

Az új, harminc indikátorból felépülő Újház Építőipari Trendmonitor a piacon elérhető releváns adatsorok mellett az Újház saját adatait is tartalmazza. Az ily módon megalkotott, havi rendszerességgel megjelenő egyedi elemzés a múltbéli és a legfrissebb adatok széles körű feldolgozásával ismerteti a magasépítési ágazat aktuális helyzetét, ad támpontot a jövőre nézve. Az első eredményeket bemutató kiadványban három évre tekintenek vissza, melyből kiderül, hogy a lakásépítési szektor 2022 februárjában volt a csúcson.

Az építőipari ágazattal kapcsolatban évtizedek óta számos adat, statisztikai kimutatás készítése és gyűjtése zajlik, azonban ezek komplex kezelésére és összetett mutatók kialakítására kevés kísérlet történt. A mostantól havi rendszerességgel elérhető Újház Építőipari Trendmonitor újdonságát az adja, hogy az építőanyag-kereskedelmi hálózat saját adatainak, valamint a nyilvánosan elérhető adatsorok – köztük a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Nemzeti Bank, illetve az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Igazgatóságának iparági és lakossági felmérésének aggregált eredményei – értékeléséből jött létre.

„Kiterjedt kereskedelmi hálózatunk köszönhetően az ország teljes területéről vannak az építőanyagok eladására és keresletére vonatkozóan adataink, ami egyedülálló lehetőséget teremt, hogy mélyebben megértsük a magasépítési ágazat, ezen belül a lakásépítési szektor aktuális helyzetét, továbbá hozzájáruljunk az iparágat érintő jövőbeli prognózisok megfogalmazásához. Az Újház Építőipari Trendmonitort azzal a céllal hoztuk létre, hogy hálózatunk a kutatási anyagokat a piacról kapott naprakész impulzusaival kiegészítve, a szélesebb közvélemény, az építőipar szereplői és az építkezők, felújítók is átfogóbb képet kaphassanak a magyar építőipart érintő folyamatokról, nehézségekről, a szektor jelenéről és jövőjéről” – mondta el dr. Rázsóné Szórády Csilla, az Új Ház Zrt. vezérigazgatója.

Indexképzés

Az indexképzés folyamata során a szükséges sztenderdizálások, kiigazítások után – szezonális hatások és reálértékre hozás – a vállalat és a módszertant kidolgozó Marketing Resolution Kft. összesen 30 különböző indikátorból öt önálló alindexet hozott létre:

 1. Magasépítési ágazat üzleti bizalmi szintje alindex
  Ebben az indexben jelennek meg a DG Ecfin adatai a hazai építőipari vállalkozások aktuális nézetei kapcsán a vállalkozásukat érintő keresleti, munkaerőkínálati, ellátási adatok jelenlegi és jövőbeli alakulásáról.
 2. Lakosság hosszútávú anyagi várakozásai alindex
  Ebben a DG Ecfin adatai szerepelnek a hazai háztartások jövedelmi mérlegét érintő pénzügyi változásokról, megtakarítási képességéről, ingatlan építés/költség kapcsán felmerülő költségi szándékairól.
 3. A lakásépítést meghatározó gazdasági környezet állapota – keresleti alindex
  Az alindexben találhatók meg az MNB és KSH adatai a háztartások tényleges jövedelmeiről és pénzügyi megtakarításairól, valamint lakáscélú hitelfelvételeiről.
 4. A lakásépítést meghatározó gazdasági környezet állapota – kínálati alindex
  Ez az alindex az építőanyagok áráról és a különféle lakáscélú építmények termelői áráról szóló KSH információkat dolgozza fel.
 5. Lakásépítés aktuális és közelmúltbéli teljesítménye alindex
  Ez az alindex integrálja az Újház országos szintű, építőanyagokra vonatkozó forgalmi, készletváltozási, szállítási átfutási időkről szóló, rendelésállományról szóló üzleti adatait a KSH magasépítést jellemző termelési és szerződésállomány adataival.

A főindex kiszámítása ezen öt alindex átlagolásával történik. Az indexek átfogó képet mutatnak a lakásépítési piac működését befolyásoló főbb tényezőkről, az elmúlt három évet meghatározó ágazati trendekről, valamint az építőipar várható alakulásáról.

Első elemzés eredménye

Az elmúlt három évet vizsgálva az Újház Építőipari Trendmonitor Főindex 2022 februárjában érte el legutóbbi csúcspontját (62 pont), több kulcstényező együttes pozitív hatásának köszönhetően. Ebben az időszakban még elérhető volt az otthonfelújítási támogatás, és a lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség-mutatója nagyon kedvező szinten, öt százalék körül vagy az alatt állt. További fontos tényező, hogy az építőipari termelés az előző év azonos időszakához képest 43 százalékkal volt magasabb.

Megjegyzés: a 60 fölötti érték jó, a 40 alatti érték nagyon gyenge teljesítményt jelent.

A 2022-es tavaszi enyhe csökkenést követően jelentős visszaesés történt, amelyet a 2023. áprilisban bekövetkező mélypont követett (39 pont). A 2023 második felében zajlott enyhe növekedés hátterében elsősorban a lakosság pénzügyi helyzetének javulása és a keresleti igény kisebb mértékű emelkedése állt, amely azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy dinamizálja az építőipart.

Ahhoz, hogy a lakásépítési szektor újra a 2022. februári csúcshoz közelítsen, a fogyasztói bizalom erősödésére, az újlakás-piac bővülésére, a lakásfelújítás állami támogatásának megújítására és tartósan hat százalék alatti átlagos lakáshitelköltség-mutatóra lenne szükség.

Az Újház Építőipari Trendmonitor első, 2021-2023-as időszakra visszatekintő kiadványa és a jövőben minden hónap utolsó hetében megjelenő kimutatások az alábbi linken keresztül lesznek elérhetők: https://ujhaz.hu/vallalati-menu/trendmonitor

 

Forrás: Újház