Egyetlen országban sem lehet jól teljesíteni, ha a munkavállalók és a munkaadók között nincs konstruktív párbeszéd. Ennek három szintje van: üzemi, ágazati és országos, melyek közül középszinten fejlődésre, a legfelső szinten pedig teljes újragondolásra van szükség – hangzott el a Magyarországon az ÉVOSZ és az ÉFÉDOSZSZ által koordinált uniós, több országon átívelő SuSodCo projekt zárókonferenciáján.

Két évvel ezelőtt indult el a nemzetközi szintű SuSodCo, azaz „A szociális párbeszéd támogatása az építőipar hatékonyságának növelése érdekében” című projekt. A májusban záruló programban Magyarország mellett Szlovénia, Horvátország, Bulgária, Ciprus és Görögország vett részt. A projekt hazai koordinátora az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ) volt.

Koji László, az ÉVOSZ elnöke a projekt zárókonferenciáján hangsúlyozta, sehol a világban nem lehet jó teljesítményt nyújtani, ha nincs konstruktív párbeszéd a munkavállalók és a munkaadók között. Ez három szinten történhet: üzemi-vállalati, szakmai-ágazati és országos. Az ÉVOSZ elnöke hozzátette, üzemi szinten viszonylag jól le van szabályozva ez a kommunikáció, a kérdés, hogy a munkavállalók és a munkaadók mennyire kívánnak élni a jogszabályok adta lehetőségekkel és kötelességekkel. Koji László kiemelte, szakmai-ágazati szinten ugyanakkor sok a tennivaló az építőiparban ahhoz, hogy erősödjenek az ilyen irányú kapacitások. Országos szinten pedig – tette hozzá a szervezet vezetője – teljesen újra kell gondolni a szociális párbeszédet, amit valós és aktuális témákkal kell megtölteni.  Az országos szintű egyeztetésekbe sokkal inkább be kell vonni az érdekképviseleteket, bizottságokat – emelte ki Koji László, és elmondta, ez a projekt a középszintről, tehát az ágazati együttműködések fejleszthetőségének lehetőségeiről szól.

Kapacitásépítés és az érdekképviseletek bevonásának erősítése

A SuSodCo uniós projekt célja a programban résztvevő hat közép-, délkelet- és dél-európai ország építőipari szociális párbeszéd-partnereinek kapacitásépítése, a nemzeti ágazati szociális partnerek újraaktiválása, valamint az együttműködésük körének bővítése a sikeres és aktív szociális párbeszéd érdekében. A hat ország építőipari szociális párbeszéd partnerei felismerve a nyugati és északi EU országok hatékony és sikeres társadalmi párbeszéd tevékenységéhez viszonyított lemaradásukat úgy döntöttek, hogy összefognak, és egy kétéves közös projekt keretében új, kapacitásépítő programok által segítik elő mielőbbi felzárkózásukat. A SuSodCo-ban résztvevő országok célja kialakítani és teljes körűvé tenni az érdekeltek közötti szociális párbeszédet.  A zárókonferencián kiemelték, az előremutató párbeszéd az ágazati szintű érdekképviseletek lehetősége és felelőssége is egyben. A munka világát érintő kérdések szakszerű kezelése megfelelő felkészültséget, képességet igényel, melynek hiányosságai a közép-kelet európai régió országaiban fellelhetőek.

Pete Zoltán, a ÉVOSZ ügyvezető igazgató helyettese a projektzáró eseményen elmondta, a projektben lehetőség volt a résztvevő országok jó példáinak megismerésére, valamint a tapasztalatcserére is. Ezt a tudástranszfert kiemelte Pallagi Gyula ÉFÉDOSZSZ elnöke is, valamint elmondta, láthatóvá vált több más mellett az is, hogy melyek azok a területek a munkaügyi párbeszédek terén, amelyek egy-egy országban előnyt jelentenek az ágazat működésében.

Elengedhetetlen az információk átadása és tudatosítása

A SuSodCo záróeseményén elmondták, a szociális párbeszéd legfontosabb témái közé tartozik a munka-biztonság, a munkavédelem, a legális foglalkoztatás és a munkakörülmények javítása, amihez a kölcsönös bizalom erősítése szükséges a munkahelyi közösségekben. A sikerhez elengedhetetlen az építőipari szociális párbeszéd-partnerek kapacitásépítése mellett az érdekképviseletek ismertségének, aktív bevonásának növelése.

Hangsúlyozták, az építőipar teljesítményén túl az emberi szempontok is felértékelődnek. Az építőipart csak a megfelelő munkakörülmények biztosításával lehet vonzóbbá tenni. Mindehhez elengedhetetlen az információk továbbítása és tudatosítása az érintettek körében, ami nem egyszerű feladat a rendkívül szétaprózott magyar építőiparban.

A készséghiányok felszámolása érdekében a partnerek 2020 decembere és 2021 novembere között négy rendezvényt tartottak. A szemináriumból és workshopból álló programokon a hatékony kommunikációs stratégia kialakítását, valamint a digitális készségek, a szociális párbeszéd megvalósításához szükséges kommunikációs készségek fejlesztését emelték ki.

A partnerországokban megvalósított kommunikációs kampányok keretében a nyomtatott és online sajtóban, valamint a közösségi médiában közzétett cikkek mellett egy, a szociális párbeszéd szerepét ismertető közös videót is készítettek. Emellett az adott nemzetek építőipari ágazata számára fontos témákban készítettek animációs videókat.

Magyarországon az ÉVOSZ és az ÉFÉDOSZSZ az egyik videójában az építőipari szakmákra hívja fel a pályaválasztók figyelmét, a másikban pedig a minimális rezsióradíj fogalmát, alkalmazásának szerepét és fontosságát mutatják be.

A projektről bővebb információ a www.susodco.eu honlapon olvasható.