Minimális építőipari rezsióradíj 2021.

19308

Az ÉVOSZ elkészítette a 2021. évre ajánlott minimális építőipari rezsióradíj számítását. A több mint 20 tételből álló költségféleségeket számba vevő számítás a 2020. évi minimális értékeket veszi alapul.

A 2021. évre ajánlott, ITM rendeletben (17/2020.VI.12.) megjelent rezsióradíj – általános forgalmi adó nélküli – legkisebb összege 4.165 Ft-ról 4.530 Ft-ra emelkedhet az ÉVOSZ megalapozott számításai szerint, mely 8,8 %-os növekedést mutat, összegszerűen pedig 365 Ft az emelkedés.

A 2021. évi minimális építőipari rezsióradíj változását az elvárt garantált bérminimum 4 %-os emelkedése mellett a pótlékok (túlórapótlék, műszakpótlék, egyéb bérpótlékok), a kiegészítő fizetés, valamint az ügyvitel, munkahelyi irányítás költségnövekedése okozta. Ezen túlmenően a csoportos személyszállítás költségei jelentősen hozzájárultak a minimális építőipari rezsióradíj 2021. évi fajlagos összegének emelkedéséhez.

Az elvárt garantált bérminimum alkalmazása jogszabályi kötelezettség, melynek foglalkoztatói járulékát a szociális hozzájárulási adó mértékének múlt évi csökkentése mérsékelte. Az építőipari vállalkozások mobilitásának eredményeként székhelyüktől jóval távolabb is vállalnak munkát, ami elsősorban a személyszállítás költségének növekedését jelenti.

A szakképzetlen munkaerő arányának jelentősebb növekedése vált szükségessé az utóbbi években, ez pedig indokolttá teszi a mérnöki helyi munkavezetés fokozását, ami kihatással van az ügyvitel, munkahelyi irányítás költségeinek emelkedésére.

Megnevezés

A vállalkozások előző évi tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra

2019. évre2020. évre2021. évre
1.Alapbér [2021. évben 219.000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva]112112111259
2.Pótlékok, kiegészítő fizetés223297419
3.Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 15,5 %
– Szakképzési hozzájárulás 1,5 %
2352026423260 25
4.Szállásköltség141823
5.Csoportos személyszállítás222266298
6.Védőruha, védőfelszerelés151515
7.Munkahelyi szociális szolgáltatás545459
8.Munkaegészségügyi szolgáltatás707075
9.Munkavédelmi költség222224
10.Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége755916998
11.Rezsianyag, munkahelyi energia költség444447
12.Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége91214
13.Szerszámhasználat161920
14.Értékcsökkenési leírás606363
15.Nyomtatvány, írószer333
16.Postaköltség223
17.Telefonköltség445
18.Bankköltség141415
19.Egyéb szolgáltatás:
-minőségbiztosítás, környezetvédelem
222
20.Kötelező adó, járulék:
– iparűzési adó 2 %
– innovációs járulék 0,3 %
81
1
81
1
81 
1
21.Biztosítások111112
22.1+21. Összesen299834123721
23.Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)85,63%86,83%87,16%*
24.Improduktív órák költsége [22. sor összesen x (1,00 – 23. sor)]431449478
25.Veszteségidő aránya6,50%6,50%6,50%
26.Veszteségidő költsége (22. sor összesen x 0,065) 195222242
27.Elvárt eredmény2,00%2,00%2,00%
28.Elvárt eredmény értéke (22+24+26. sor összesen x 0,02)728289
29.22+24+26+28. Mindösszesen 36964165 

4530
+8,8%
(+365 Ft)

*– 7 fizetett ünnepnap lesz 2021-ben

1. sorszám alatt az alapbér szerepel, melynél a 2021. évi garantált bérminimum lett figyelembe véve 1.259 Ft összeggel (20/2021. (I.28.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerint).

2. sorszám alatt a pótlékok, kiegészítő fizetés növekedése részben a túlórapótlék növekedésével, részben pedig az alapbér növekedésével függ össze, mivel az szolgál leggyakrabban ezek számításának alapjául.

3. sorszám alatt a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési járulék némileg csökkent, a szociális hozzájárulási adó elmúlt évi 2 százalékpontos csökkenése miatt.

4. sorszám alatt a szállásköltség növekedése annak következménye, hogy a munkavégzés helyétől távolabbi lakhelyen élőknek a korábbinál nagyobb mértékben kell szállást biztosítani.

5. sorszám alatt a csoportos személyszállítás költségeit a megkérdezett tagszervezeti vélemények, jelzések alapján növeltük meg, mely szerint ilyen jellegű költségeik az elmúlt évben növekedtek, legnagyobb mértékben a növekedés a korábbinál több munkahelyet érintő megrendeléseknek tudható be.

A 7. és a 8. sorszám alatt a munkahelyi szociális szolgáltatás és a munkaegészségügyi szolgáltatások értékének növekedésével kellett számolni, elsősorban a COVID-19 járvánnyal összefüggésben.

9. sorszám alatt a munkavédelmi költségek szerepelnek, melyekre az elmúlt évben a megkérdezett tagszervezetek csak a legszükségesebb feladatoknak eleget téve költöttek.

10. sorszám alatt az ügyviteli, munkahelyi irányítás költségei szerepelnek, mely tevékenységek az utóbbi időben jelentősen megnövekedett feladatot jelentenek a cégeknek, s ezáltal magasabb költségeket is. A megnövekedett feladat egyrészt a több munkából adódik, számottevő része viszont abból adódik, hogy a szakképzett munkaerő hiánya miatt gyakrabban kell betanított munkásokat, segédmunkásokat alkalmazni, mely egyre jelentősebb növekedést gyakorol a munkahelyi irányítás költségeire.

11. sorszám alatt a vállalkozások üzemelésének fenntartása érdekében felmerülő rezsianyag, munkahelyi energia költségei is növekedtek valamelyest.

12. sorszám alatt a felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége is növekedett a megkérdezett tagszervezetek jelzése szerint.

A szerszámhasználat minimális növekedését jelzi a 13. sorszám alatti szerszámhasználat és a 14. szám alatti értékcsökkenési leírás összege.

A 15. sorszám alatti nyomtatvány, írószer, a 16. sorszám alatti postaköltség lényegesen nem változott, ugyanakkor a 17. sorszámon szereplő telefonköltség és a 18. sorszámon a bankköltség némi növekedését jelezték tagszervezeteink.

A 19. sorszámon lévő egyéb szolgáltatás költségei (minőségbiztosítás, környezetvédelem) nem növekedtek, a 20. sorszámon pedig a kötelező adó, járulék között az iparűzési adó alapjának növekedése következtében alig lehetett számszerűsíthető növekedést nyomon követni.

21. sorszám alatt a biztosítási költségek szerepelnek, melynél csak kismértékű változás számszerűsíthető.

 

 

Forrás: ÉVOSZ