Megalakult az ÉVOSZ Mélyépítési Tagozata

600

Az építőipar fontos területét alkotó, mélyépítési szakágazatokat képviselő ÉVOSZ tagszervezetek azzal a céllal hozták létre az ÉVOSZ Mélyépítési Tagozatát, hogy piaci tevékenységüket, hatékonyságukat elősegítve speciális vállalkozói érdekeiket megjelenítő tagozatként működjenek.

Az ÉVOSZ Mélyépítési Tagozatának alapítói fontosnak tartják, hogy részt vegyenek a mélyépítési tevékenység végzését meghatározó jogszabályok kialakításában, véleményezésében, a piaci folyamatok elemzésében, értékelésében. A Tagozathoz tartozó vállalkozások folyamatosan figyelemmel kísérik az alakuló ülésen megfogalmazott súlyponti problémákat, megoldásukra javaslatokat fogalmaznak meg, eljuttatva azokat a vállalkozókhoz és a Kormány döntéshozói részére. A Tagozat a rendelkezésre álló eszközeivel bekapcsolódik a szakmai képzést és a szakmai kultúra emelését célzó oktatási, képzési tevékenységbe és a szakmai követelmények kialakításába.

A piaci helyzet még jobban indokolja a vállalkozások összefogását és a szakmacsoport egységes érdekképviseletét

Az építőiparon belül meghatározó jelentőséggel bír az egyéb építmények építését magában foglaló mélyépítés, nevezetesen az út-, autópálya-, a vasút-, a híd-, alagút-, a közműépítés, valamint az egyéb máshova nem sorolható építés.

2023. első félévében az egyéb építmények építése ágazatban a folyó áron számított termelési érték az építőipar egészén belül 20,87%-os részarányt képviselt, miközben volumene 9,8%-os csökkenést mutatott.

Az egyéb építmények építése ágazat szerződéses rendelésállománya hónapról-hónapra csökken, az építőipar egészéhez mérten rosszabb a helyzete. Míg az építőiparban jelenleg a rendelésállomány 27-30%-kal elmarad az egy évvel korábbitól, az egyéb építmények építésénél 40%-os az elmaradás. Így az előző években beszerzett nagyértékű gépek, berendezések tervezett megtérülésével nem lehet számolni.

Súlyponti problémák, várakozások, megoldások

Az alakuló ülésen a szakterületek alábbi súlyponti problémáit, várakozásait, megoldásait határozták meg:

Útépítés
 • Az útépítésnél az állami irányítás szervezeti átalakításával az ÉVOSZ egyetért, azonban az átszervezéssel járó kezdeti nehézségek még meg vannak. Az új létesítmények iránti megrendelések minimálisra csökkentek.
 • A Magyar Autópálya Koncesszióban jelentős felújítások vannak, ami a piaci szereplők finanszírozásával történik és éles versenyben kiviteleződnek.
 • Szervezeti átszervezésekkel, technológiai fejlesztéssel, képzéssel számolnak a cégek a túlélés jegyében.
Vasútépítés
 • Kulcsfontosságú zöld fejlesztésnek tekinti a szakma a vasútépítést. Az EU-n belül kiemelt fejlesztés, ami a hazai szakma számára a legnagyobb kihívás. Ilyen körülmények között a hazai szakmunkások és mérnökök megtartása, képzése, mozgatása a legfontosabb. A közúti árufuvarozás vasútra tereléséhez szükséges fejlesztések kivitelezésére is készülnek a vállalkozások.
 • A szakmunkás és a középfokú vasútépítő képzés teljesen leépült, ami tarthatatlan. A vállalkozások a képzésben jelentős feladatot vállalnának. Közlekedési villamosmérnök és informatikus képzés számossága elégtelen és a nagysebességű vasútvonalak kiszolgálását célzó képzés Magyarországon egyelőre nem megoldott.
 • Üvegkapu intézményének pontosítása a vasútépítésnél sürgős átgondolást, szabályozást igényel.
Hídépítés
 • A hídépítés területén a szakmai kapacitások megtarthatósága ellehetetlenül. Alvállalkozói kapacitások munka nélkül szétesnek. Az eszközöket és a készleteket nem tudják tartani.
 • Szabályozásnál a legnagyobb kihívás a földrengés-terhek jelentős növekedése. A biztonság javára megteendő intézkedések költségkihatására hívják fel a figyelmet.
Közműépítés
 • A szélsőséges ciklikusság a közműépítésben is megvan. A közműépítés hatékonysága rendkívül alacsony más alágazatokkal való összehasonlításban is. A megrendelés hiánya a következő két évet jelenleg kilátástalanná teszi a szakmacsoport számára.
 • A háború és COVID miatt megemelkedett költségek elszámolása az állami megrendelő és a nyertes kivitelezők között a korábban kötött szerződéseknél várat magára, ami tovább rontja a vállalkozások túlélési esélyét.
 • Nincs víziközműpályázat 2023. évben sem tervezésben sem kivitelezésben. A közbeszerzések nullára való leállása szétzilálja ezt a vállalkozási kört.
Zöldépítészet
 • A környezetrendezés értéknövelő hatása a jövőben hangsúlyossá válik. A zöldépítészet rendszerszerű átgondolására Magyarországon késedelemben vagyunk. A digitalizáció, a robottechnológia kialakítása, a dróntechnika eszközrendszerével lehet a generációváltást sikerre vinni.

Elnökség 

A MÉLYÉPÍTÉSI Tagozat alakuló ülésén Varga Antalt, a Duna Aszfalt Zrt. igazgatósági tagját választották elnöknek.

A Tagozat elnökségi tagjai: 

 • Dr. Csohány András vezérigazgató, A-HÍD Zrt.
 • Görbedi László vezérigazgató, Mészáros és Mészáros Zrt.
 • Juhász Lóránt ügyvezető igazgató, DÉLÚT Építő és Bányászati Kft.
 • Kovács Dezső ügyvezető igazgató, NASTE -BAU Kft.
 • Vingelmann Szabolcs ügyvezető igazgató, Swietelsky Vasúttechnika Kft.

Munkacsoportok

A Tagozat elnökségi tagjai vezetésével 5 munkacsoportban végzi majd kitűzött feladatait, az alábbiak szerint:

 1. Híd-, alagútépítés – Dr. Csohány András
 2. Közmű, egyéb mns. építés – Görbedi László
 3. Út-, autópálya-építés – Juhász Lóránt
 4. Vasútépítés – Vingelmann Szabolcs
 5. Zöldépítészet – Kovács Dezső

 

Forrás: ÉVOSZ