„A legkörnyezetbarátabb terméket valójában elő sem kell állítanunk – újra”

Az egyre inkább előtérbe kerülő körforgásos gazdaság egyik alappillére a lehetőségek szerinti legnagyobb mértékű regenerálás és újbóli felhasználás.

Ennek a folyamatnak köszönhetően a termékek és anyagok élet­tartama meghosszabbodik, a felesleges üvegházhatású gázok kibocsátása a hulladékokkal egyetemben pedig a lehető legki­sebbre csökken. Ez a módszer már a glikol alapú közvetítőközegek (propilén- vagy etilén-glikol) esetében is lehetséges, ezzel jelentősen csökkentve az előállításuk miatt szükségszerű fosszilis, vagy éppen meg­újuló, energiahordozók kitermelését, így mérsékelve a további CO2-kibocsátást.

A partnercégeink által szabadalmaztatott purifikációs technológi­ának köszönhetően a begyűjtött propilén- és etilén-glikol a rege­nerálási folyamat végén a standard minőségi és tartalmi paraméterekkel rendelkezik, ezáltal biztosítva a teljesen megegyező hőközlő és fagyálló teljesítményt. Így ezen termékek használói egyszerre járulhatnak hozzá egy karbonsemlegessé és fenntartha­tóvá váló világhoz, és folytathatják működésüket az eddig meg­szokott módon, ami sok esetben nem mondható el számos ipar­ágat érintő zöldátmenetről (1. ábra).

1. ábra. A regenerált Etilén- és Propilén-Glecol® életciklusa (Forrás: Vettó Kft.)

Mivel a körforgásos eljárásban teljesen kiesik az újbóli kiter­melés, előállítás és szállítás fázisa, szignifikáns mennyiségű kibocsátáscsökkenés érhető el, így megelőzhető a szénhidrogé­nekből készülő glikolok alapanyag-kitermelése, majd az elhasz­nálódott közvetítőközeg megsemmisítése során több millió éve elzárt szén-dioxid felszabadulása (2. ábra).

2. ábra. A szénhidrogén alapú etilén- és propilén-glikol általános életciklusa (Forrás: Vettó Kft.)

A fent említett eljárásnak köszönhetően a regenerált Propilén- Glecol® termék előállítása 90%-kal, míg az Etilén-Glecol® termék előállítása 75%-kal kevesebb szén-dioxid kibocsátásával jár, mint a piacon jelenleg álta­lános szénhidrogén bázisú verzióik (RISE Research 2019; 3–4. ábra).

Ahogy az az etilén-glikol alapú közeg elő­állítási folyamatábráján is látható (5. ábra), mely folyamat egyben meg is egyezik a propilén-glikol esetében alkalmazottal (lásd 9. ábrán), az egyszeri gyártást és felhaszná­lást követően egy körkörös folyamat indul el (6. ábra).

5. ábra. A szénhidrogén alapú etilén-glikol előállítási folyamata (Forrás: Vettó Kft.)
6. ábra. Az Etilén-Glecol® előállítási folyamata (Forrás: Vettó Kft.)

NÖVÉNYI EREDETŰ, FENNTARTHATÓ GLIKOLOS KÖZVETÍTŐKÖZEGEK

A teljesen megújuló forrásból származó növényi alapú propilén-glikol, legfőképpen az alapanyagaként szolgáló növények újbóli abszorpciós hatásának köszönhetően, körfor­gásos rendszerben tartja a felhasználás során kibocsátott szén-dioxidot és egyéb üvegház­hatású gázokat (7. ábra). Ezzel szemben a szénhidrogénekből készülő glikolok alapanyag-kitermelése, majd az elhasználódott közvetítőközeg megsemmisítése során több mil­lió éve elzárt szén-dioxid szabadul fel (lásd a 2. ábrán).

7. ábra. A növényi eredetű propilén-glikol általános életciklusa (Forrás: Vettó Kft.)

A Bio-Propilén® termék előállítása, összhangban a nemzetközi piacon elérhető hasonló termékekhez, 55%-kal kevesebb szén-dioxid kibocsátásával jár, mint a piacon jelenleg általános szén­hidrogén forrású propilén-glikolos közvetítőközegek (Ecoinvent – ISO14040/14044; 8. ábra).

8. ábra. Üvegházhatású gázok kibocsátásának összehasonlítása (Forrás: Vettó Kft. – Ecoinvent és ISO 14040/14044 adatbázisok alapján)

Az ilyen szintű kibocsátáscsökkenés nagyban annak köszönhető, hogy ezt a propilén-glikolt az esetek többségében a bioetanolgyártás melléktermékeként keletkező glicerinből állítják elő. A megújuló forrást pedig maga a glicerin alapanyagaként is szolgáló haszonnö­vények (repce, napraforgó, cukorrépa stb.) biztosítják (10. ábra).

9. ábra. A szénhidrogén alapú propilén-glikol előállítási folyamata (Forrás: Vettó Kft.)
10. ábra. A növényi eredetű propilén-glikol leggyakoribb előállítási folyamata (Forrás: Vettó Kft.)

A lehető legtöbbször regenerálható anyagok és termékek, mint a Propilén-Glecol®, Etilén-Glecol® és Bio-Propilén® nagyon is beleil­lenek a körforgásos gazdaság kereteibe, sőt előfutárjaiként funkcionálnak, mivel a körforgásos gazdaság a források, anyagok és termé­kek hatékony újbóli felhasználásának körkörös folyamatát jelenti. Ebben a termékek és anyagok élettartama meghosszabbodik, a hul­ladék mennyisége pedig a lehető legkisebbre csökken (11. ábra).

11. ábra. Pillangódiagram – Körforgásos gazdaság (Forrás: Ellen MacArthur Foundation 2013)

Ezen újfajta gazdasági modell kezdeti fázisát nagy erőkkel tervezi előmozdítani az Európai Unió, olyan elképzelésekkel – mint a cél­zott adókedvezmény a megújuló és újrahasznosított anyagok/ter­mékek esetében, valamint karbonvám kivetése az Unió területére importált energia- és karbonintenzív eljárásokkal előállított alap­anyagokra (például acél és cement) vagy éppen a fosszilis energiahordozókra (kőszén, földgáz vagy kőolaj). Az ehhez hasonló lépések tovább segítenék e szemlélet mielőbbi elterjedését az ipari mennyiségben felhasznált vegyi anyagok területén is.

A hazai piacon először és jelenleg egyedüliként a VETTÓ Kft. forgalmaz regenerált propilén-glikol (1,2-propándiol) és etilén-glikol (1,2-etándiol) közvetítőközegeket Propilén-Glecol® és Etilén-Glecol® néven, valamint a 100%-ban növényi eredetű propilén-glikol (1,2-propándiol) terméket, Bio-Propilén® néven.

További információk a termékekről:
www.vetto.hu