Van-e potenciál a francia nem lakóépületek felújításában?

891

Mivel elérhetőek a legfrissebb mikroadatok és a nem lakóépületek energiateljesítményének javítását célzó szabályozás is létezik Franciaországban, az Euroconstruct francia tagintézete, a BDO BIPE Advisory kidolgozott egy módszert a francia nem lakóépületek és elhelyezkedésük jellemzésére, mely lehetővé teszi az egyes területek felújítási lehetőségeinek mérését és értékes marketingeszköz lehet.

Kedvező szabályozási környezet

Franciaországban egy 2020-as, a meglévő nem lakáscélú épületekre vonatkozó szabályozás, a tercier szektor vagy „BACS” rendelet megköveteli az épületautomatizálási és vezérlési rendszerek (BACS=Building automation and control systems) kiépítését 2025 januárjáig. A rendelet célja az épületek ökohatékonyságának növelése az energiafelhasználás jelentős csökkentésével.

Három határidőt tűz ki az energiafogyasztás csökkentésére:

 1. 40%-os csökkentés 2030-ig;
 2. 50%-os csökkentés 2040-ig;
 3. 60%-os csökkentés 2050-ig.

E célok elérése érdekében a vállalatok és állami szervek leszigetelik az épületeket és optimalizálják a fogyasztást.

Az új épületek esetében a „Rénovation Energétique 2020” vagy RE 2020 rendelet szélesebb célokat tűz ki az energiahatékonyabb, kevesebb üvegházhatású gázt kibocsátó és a jövőbeni éghajlati viszonyokhoz jobban alkalmazkodó épületek építésére.

A RE 2020 a teljes épületértékláncot érinti, 2030-ig három fő területtel:

 1. új épületek energiateljesítménye;
 2. új épületek általános szénlábnyomának csökkentése teljes életciklusuk során a biológiai eredetű anyagok használatának ösztönzése érdekében;
 3. az éghajlatváltozás előrejelzése.

A BDO BIPE Advisory módszere

Ez a szabályozási környezet késztette a BDO BIPE Advisory-t arra, hogy a nem lakóépület-állomány elemzési módszerét kidolgozza. Ez egy kétlépéses megközelítés a nem lakóépületek jellemzésére és a felújítási piac osztályonkénti azonosítására:

 1. A francia nem lakóépületek feltérképezése és jellemzése. A BDO BIPE Advisory által kidolgozott módszer a CSTB (Center Scientifique et Technique du Bâtiment) által létrehozott BNDB adatbázist használja, mely több mint húsz nyilvános adatbázisra (adó-, földhivatali stb.) hivatkozik. Az adatbázisból lehet bizonyos számú épületet (címszinten) lokalizálni használatuk, építési évük, alapterületük, magasságuk, számított felületük és energiafelhasználásuk szerint. A BDO BIPE Advisory becslése szerint Franciaország szárazföldi részén 25 000 olyan épület van amelyekről a legtöbb információ rendelkezésre áll. A grafikon egy 35 500 épületből álló minta funkció szerinti bontását mutatja. A részletesebb elemzés és az épülethasználók azonosítása érdekében a BDO BIPE Advisory kereszthivatkozást fog majd végezni a BNDB adatbázisra a SIREN nemzeti nyilvántartás segítségével, mely az INSEE (Francia Statisztikai Hivatal) által fenntartott adatbázis és minden franciaországi vállalatot kötelezően azonosít.

  Az épületek száma funkció szerint, BDO BIPE Advisory
 2. Az épületek földrajzi elemzése, melynek célja az elérhető piac osztályonkénti becslése. Ez alapján meg lehet mondani például egy adott területen a felhasználások megoszlását, az energiafogyasztást és az épületek korát. Ez az információ felhasználható a leghatékonyabb vagy legkevésbé hatékony osztályok rangsorolására kiválasztott kritériumok (életkor, villamosenergia-fogyasztás) szerint.

  Térkép az épületek számáról elhelyezkedés szerint, BDO BIPE Advisory

Ezen adatok összesítve érdekes és hasznos kereskedelmi eszközzé válhatnak a nem lakáscélú épületek energetikai felújításának felgyorsítására.

Szerző: Pascal Marlier és Roch-Eloi Grivet
– BDO BIPE Advisory