Sokan talán úgy gondolják, hogy a vályog mint építőanyag ma már a múlté és eljárt felette az idő, pedig hazánkban a vályogfalazatú épületek száma még ma is igen magas.

A 2011-es népszámlálás adatai szerint a lakosság 13–14 százaléka vályogépületben lakik, ami mintegy 600 ezer családi házat jelent.

Környezetbarát építőanyag

A vályog finomszemcsés agyagból, iszapból, homokból vagy apró kavicsokból és esetenként növényi anyagokból készített építőanyag, melyet évszázadokon keresztül használtak falak építéséhez – akár tég­lákká formázva, akár monolit (úgynevezett vert) falazatot kialakítva. Számos ked­vező épületfizikai tulajdonsága miatt, vala­mint az egyre elterjedtebb ökologikus épí­tészetnek és a folyamatosan az érdeklődés homlokterébe kerülő környezetbarát gon­dolkodásnak köszönhetően a vályog napja­inkban reneszánszát éli.
Mivel a meglévő épületállomány túlnyomó része már megérett a felújításra, ezért a vakolatgyártókhoz egyre gyakrabban érkeznek a vályogfalak vakolására és eset­leges utólagos hőszigetelésére vonatkozó kérdések.

A vályogfalak felújítása

Ha a falak nedvességtartalma tartósan meghaladja a kb. 10 tömegszázalékot, akkor a fal vakolása vagy hőszigetelése előtt mindenképpen szükséges az utólagos nedvesség elleni szigetelés elkészítése.

A vályogfalak vakolása hőszigetelés nélkül

A száraz vályogfalak vakolása történhet a hagyományos mész-cement vakotokkal. Arra kell csak figyelni, hogy a szokásos alapfelület-előkészítés (Baumit SanovaVorspritzer – előfröcskölő) előtt a falazatra 20/20 vagy 25/25 mm-es osztású, rozsdamentes, ponthegesztett rabichálót kell elhe­lyezni, mivel a vályog felületének tapadása kérdéses. Az alapvakolatra (Baumit Uni­Putz vagy Baumit MPA 35) kültérben szi­likátvakolat felületképzés javasolt (Baumit SilikatTop), beltérben meszes glettelés (Baumit KlimaGlätte), majd erre meszes festés (Baumit KlimaColor).
Amennyiben a falak nedvesek, de azok nedvességtartalma nem haladja meg a kb. 10 tömegszázalékot, úgy a vakolási technoló­gia megegyezik a száraz falakéval, de más anyagokat kell használnunk. A rabichálóra ebben az esetben Baumit Sanova TrassPre előfröcskölőt kell felhordani, majd a Baumit Sanova MonoTrass felújító vakolatot. A felújító vakoltok lényege, hogy a falazatból érkező nedvességet a vakolaton belül elpáro­logtatják és a károsító sókat megkötik.
Mész-cement vakolatok helyett (5 százalékos nedvességtartalomig) dolgozhatunk a természetes hidraulikus mész kötőanyagú NHL-rendszerrel is, mely tartalmazza az előfröcskölőt (Baumit NHL Pre), az alap­vakolatot (Baumit NHL Manu), a különféle simítóvakolatokat, illetve gletteket (Baumit NHL Multi, Baumit NHL Super-Fino Glatte). A felületképzés ebben az esetben is meszes glettel és festékkel javasolt beltérben, kültérben pedig a Baumit SilikatTop vakolattal vagy Baumit SilikatColor szilikátfestékkel.
Mindhárom esetben nagyon fontos, hogy gondosan olvassuk el az alkalmazott termékek műszaki lapját és különösen ügyeljünk az előírt várakozási idők betartására!

 

A vályogfalak hőszigetelése

A vályogfalak utólagos hőszigetelésekor különös gonddal kell eljárni, mert a rosszul megválasztott vagy indokolatlanul alkalmazott hőszigetelő rendszer az enyhén nedves (önmagában problémamentes) falak természetes száradását akadályozhatja, illetve gátolhatja. További problémát okoz­hat, hogy a kellő ellenőrzés és számí­tás nélkül felhordott hőszigetelés a falazat páratechnikáját teljesen felboríthatja és a keletkező páralecsapódásokkal végső soron a falazat anyagát is károsíthatja.

Éppen ezért a vályogfalak hőszigetelését mindenképpen előzze meg egy előzetes állapotfelmérés és egy gondos páratechnikai számítás! Csak ezek megnyugtató eredményének birtokában szabad vállalkozni erre a feladatra.

 

 

www.baumit.com