Fűtésszámla csökkentése Multipor belső oldali hőszigeteléssel

83

A megfelelő tervezéssel és kivitelezéssel kialakított belső oldali hőszigeteléssel is kialakítható egy energiatakarékosabb, élhetőbb és egészségesebb lakókörnyezet.

Magyarországon azért van szükség több fűtési energiára, mert a meglévő, elöre­gedő lakásállomány nagy részénél nem megoldott a megfelelő hőszigetelés. Építé­sük idején nem fordítottak kellő figyelmet arra, hogy az épületek élettartama alatt a fűtéshez szükséges energiaigény alacsony legyen. Az új rezsifizetési szabályozás, illetve a környezetünk védelme érdekében felül kell vizsgálni az ingatlanok, lakások energiafogyasztását, és amennyiben szük­séges, biztosítani kell a megfelelő hőszige­telést, hogy a hőveszteség és a fűtésszámla minimálisra csökkenjen.
Pozitív tendencia, hogy egyre több lakás­tulajdonos energetikai szempontból is fel­újítja otthonát. A határoló szerkezetek (nyílászárók, födémek, falak) korszerűsí­tése együttesen hosszú távú megtakarítást eredményez.

Belső oldali hőszigetelés

Épületszerkezeti szempontból a külső oldali hőszigetelés az ideális, de amennyiben erre nincs lehetőség, megfelelő ter­vezéssel és kivitelezéssel kialakított belső oldali hőszigetelés szintén egy élhetőbb és egészségesebb lakókörnyezetet nyújt. Elő­fordul például a műemléképületek eredeti homlokzatának megtartása miatt, vagy társasházak homlokzatánál a tulajdon­jogi problémákból adódó beépítési korlá­tok esetén. A Multipor hőszigetelő lapok alacsony páradiffúziós ellenállása és kapil­láris szerkezete biztosítja a belső oldali hőszigetelés párazáró réteg nélküli kiala­kítását. A hőszigetelés egyben páraszabá­lyozó szerepet is betölt, melynek során a fal belső oldalán a páratartalom alacsony marad, így a korábbi hideg felületen nem csapódik le a pára. Amennyiben felesle­ges vagy anyagilag megterhelő az egész lakás belső oldali hőszigetelése, akkor akár csak egy-egy szobában is kiválóan alkal­mazható, és az is nagyban javítja a kívánt energiamutató elérését. Kézi fűrésszel egy­szerűen méretre vághatók, könnyen alakít­hatók. A szigetelés akár házilag is elkészít­hető, a felrakása minimális hulladékkal jár.

Termékelőnyök

A belső oldali hőszigetelés után a fal­szerkezet felületi hőmérséklete megnő. Vegyünk egy példát: ha fűtés nélkül a szoba hőmérséklete 20 °C, a fal felületi hőmérséklete mindössze 19-19,5 °C-ra csökken, mely változás szinte elhanya­golható, a komfortérzet egyáltalán nem romlik.


A Multipor termék további nagy előnye, hogy nem tartalmaz éghető komponense­ket, így az A1 tűzvédelmi osztályba tar­tozik. Azaz egy váratlan lakástűz ese­tén nem táplálja a tüzet, nem fejleszt füstöt vagy mérgező gázokat, sőt megvédi a mögöttes szerkezetet. A lap struktúráját tekintve egy stabil, ásványi kristályszer­kezetű hőszigetelő, mely nem tartalmaz szálas anyagot, így új alternatívát nyújt a hagyományos, szálas vagy műanyaghab szigetelésekkel szemben. Lúgos kémha­tása alapvetően megakadályozza a gombák és penészspórák elszaporodását. Gyártása környezettudatos technológiával, termé­szetes szervetlen alapanyagok (homok, cement, víz) felhasználásával történik. Ebből adódóan a Multipor ásványi hőszi­getelés megfelel a vonatkozó környezetvé­delmi követelményrendszernek, melyet a hazai független tanúsító szervezet a Kör­nyezetbarát Védjegy használatának jogo­sultságával is igazol.

 

 

www.xella.hu