Lestyán Mária
szakmai kapcsolatokért
felelős igazgató,
ROCKWOOL Hungary Kft.

A 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet értelmében létrejött az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (ÉMFB). Az ÉMI Nonprofit Kft. biztosítja a műszaki irányelvek elérhetőségét, amelyek az ÉMI honlapjáról ingyenesen letölthetők.

Az Építésügyi Műszaki Irányelvek eltérően a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvektől nem egy jogszabály által támasztott követelményeknek megfelelő, kielégítő megoldásokat, hanem az épített környezet létrehozása és fenntartása érdekében végzett tervezési, építési és üzemeltetési tevékenység területére kiterjedő módszereket tartalmaz. Ezek ugyan jogszabály, szabvány által nem szabályozottak, de azokkal nem ellentétes követelményekre, tevékenységekre vonatkoznak. Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat építésügyi műszaki irányelvre. Az adott jogszabály vonatkozó követelményei teljesülnek, ha a hivatkozott építésügyi műszaki irányelvben meghatá­rozottakkal azonos vagy kedvezőbb megoldások készülnek.

IRÁNYELV ÁSVÁNYGYAPOT HŐSZIGETELÉSEK ALKALMAZÁSÁHOZ

A Szálas hőszigetelő anyagok elvárt műszaki teljesítményének meghatározási elvei című irányelv az alábbi linken érhető el: https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/LWO05H/$FILE/HOSZIGETELOANYAGOK_IRANYELV_oldalak.pdf

Az épületekbe betervezésre kerülő hőszigetelő anyagok elvárt műszaki teljesítményének (műszaki jellemzőinek) meghatározásakor figyelemmel kell lenni az alkalmazás szempontjából mérvadó szerkezet típusára, a szerkezetet érő hatásokra, a szerkezettel és az abban alkalmazható építési termékekkel szemben támasztott jogszabályi és szabványi elő­írásokra, megrendelői igényekre, szerkezetekre vonatkozó rendszerminősítésekre és gyártói alkalmazástechnikai útmutatókban foglaltakra.

A címbeli irányelv az MSZ EN 13162 szabvány szerint gyártott ásványgyapot hőszigetelések (szálas hőszigetelések) épületekben történő alkalmazása során az elvárt műszaki teljesítményének (műszaki jellemzőinek) a meghatározására vonatkozik, így a gyári készítésű ásványgyapot hőszigetelő termékek építőipari alkalmazását segíti elő.

Az épületenergetikai és klímavédelmi célok elérése érdekében ma már nem igazán létesül olyan építmény, amelyben ne alkalmaznának hőszigeteléseket. Alkalmazásuk során az energetikai, akusztikai, páratechnikai kérdéseken túl igen komoly tűzvédelmi kérdések is felmerülnek. Attól függően, hogy milyen szerkezetben, rendszerben, céllal alkalmazzuk a szigetelést, tűzvédelmi szempontból nemcsak a tűzzel szembeni viselkedési osztálya (tűzvédelmi osztálya) lehet mérvadó, hanem egyéb más termékjellemzője is, például testsű­rűsége, olvadáspontja, felületre merőleges húzószilárdsága.

VÁLASZTÁS KOMPLEX SZEMLÉLETTEL

A megfelelő szigetelés kiválasztása komplex szemléletet igényel. Törekedni kell arra, hogy az adott beépítési szituációhoz igazodóan ne csak egy-egy kiragadott vagy legjobbnak ítélt teljesítményjellemző alapján kerüljön kiválasztásra az alkalmazott szigetelés, hanem a teljesítményjellemzők összességének értékelésével.

Elengedhetetlen továbbá, hogy a kiválasztást megelőzően a szerkezet típusát, hőhidasságát, csomóponti kialakításainak problémáit, az eltérő szerkezetek kapcsolati megoldásait, a rétegfelépítést és a megfelelőség igazolásának lehetséges módozatait tisztázzák.

A szerkezeteknél alapelvárás a védelmi síkok felületfolytonossága és – a lehetőségekhez mérten – egyenértékűsége. El kell kerülni a hő- és hanghidakat, a pára, légzárási vagy tűzvédelmi szempontú csatlakozási, illesztési, csomóponti kockázatokat.

A legfontosabb szempontokat kiemelve az irányelv végig vezeti a szakmagyakorlót azokon a lépéseken, amelyeket egy követelményeknek megfelelő szigetelés kiválasztása során át kell gondolnia. Kiemelt rész foglalkozik a tűzvédelmi követelmények kielégítésével, melyben nagy szerepe van a nem éghető szálas hőszigeteléseknek. Sok esetben csak általuk biztosítható az elvárt műszaki megoldás. Az irányelv melléklete foglalkozik a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek kapcsolódó elemeivel, valamint a hőszigeteléseket tartalmazó épületszerkezetek tűzvédelmi megfelelőségének igazolási lehetőségeivel is.

Bár témájában a nem éghető szálas hőszigetelésekre (üveg- és kőzetgyapot szigetelésekre) vonatkozik az irányelv, áttételesen jól alkalmazható más típusú szigetelések megfelelőségének az ellenőrzésére, külön rávilágítva azokra a tűzvédelmi szempontból vizsgálandó területekre, amelyeknél az éghető szigetelések alkalmazása korlátozott lehet.

 

www.rockwool.hu