Tűzgátló magasfalak

1313

A tűzvédelem a mai építészet egyik legfontosabb követelménye. Egyre szigorúbb szabályozással kell szembenézni, akár aktív, akár passzív tűzvédelemről van szó. Talán nem túlzás azt állítani, hogy utóbbi területen igen nagy szerepet vállalnak a gipszes szerelt rendszerek az épületszerkezeteken belül.

A Rigips építőlemezeiből kiváló tűzvédő szerkezet alakítható ki. Bizonyos mértékig a különféle gipszalapú építőlemezek (gipszkarton, gipszrost stb.) mindegyike részt vesz a tűzgátlásban, teljesítménybeli különbségük attól függ, hogy van-e az anyagban éghető komponens (például a felületén papírborítás), illetve a gipszmag milyen és mennyi integritásnövelő adalékanyagot tartalmaz.

TŰZTERJEDÉS

A tűz terjedését és növekedési ütemét nagyban befolyásolja, hogy milyen anyagokat választunk a belső burkolatok elkészítésére. A tűzterjedésre leginkább a burkolatok égési hőmérséklete és a lángterjedés van hatással. A belső falak és álmennyezetek anyagának megválasztása szintén komoly befolyásoló tényező annak ellenére, hogy általában nem ezen szerkezetek az elsők, amelyek meggyulladnak. A megfelelő anyagválasztás elsősorban az épület fő közlekedési útvonalai mentén életbevágó, hiszen ha az ottani nagy felületeken a tűz gyorsan terjed, megakadályozhatja a menekülést.

TŰZSZAKASZHATÁR

Az épületen belüli tűzterjedést korlátozhatja a tűzszakaszok kialakítása. Szakaszhatár lehet tűzgátló födém vagy fal is. Ezek fő célja, hogy:

 • megakadályozza a gyors tűzterjedést, ami csökkentené az épületből való kijutás esélyét,
 • korlátozza a tűz növekedését, hogy az ne veszélyeztesse a környező embereket és épületeket.

A megfelelő szakaszhatárok kialakítása függ:

 • az épület funkciójától és a tűzterhelésétől, amely a potenciális tüzek kialakulását és azok nagyságát, valamint a megfelelő kiürítést befolyásolja,
 • az emeletek számától és azok magasságától, amely az evakuálásra és a tűzoltók hatékony beavatkozására van hatással.

TŰZVÉDELMI TELJESÍTMÉNY IGAZOLÁSA

Egy szerkezet tűzgátlását vizsgálati jegyzőkönyvre vagy minősítésre (ÉME, NMÉ, ETA) alapozott teljesítménynyilatkozattal kell igazolni. A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) önkéntes (nem kötelező) dokumentum, amely az építési termék tűzvédelmi jellemzőit igazolja, valamint tűzvédelmi alkalmazási feltételeit megadja. A TMI célja az adott termék vagy termékkör tűzvédelmi jellemzőinek igazolása és a termékek alkalmazási területének és feltételeinek megadása.

Ebből adódóan a TMI nem pótolja a gyártáshoz, a forgalomba hozatalhoz, az alkalmazáshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – műszaki specifikációkat és az azok alapján kiállított, a 305/2011/EU rendeletnek és a 275/2013. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletnek eleget tevő megfelelőségigazolásokat. A TMI kifejezetten csak a tűzvédelmi kérdéseket tárgyalja, és elsősorban a tűzvédelemmel kapcsolatos eljárásokban használható fel.

A SZERKEZETI TŰZVÉDELEM SZÜKSÉGESSÉGE

A teherhordó szerkezetek idő előtti tönkremenetele megfelelő tűzvédelemmel bíró elemek alkalmazásával megelőzhető. A tűzgátló teherhordó szerkezetekkel biztosítható, hogy:

 • minimálisra csökkenjen az összedőlés kockázata a kiürítés ideje alatt,
 • minimálisra csökkenjen a keresés és a mentés kockázata,
 • ne legyenek veszélynek kitéve a környező épületek és az azokban tartózkodó személyek.

MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZŐ RIGIPS MAGASFALAK

Az akár 10 méteres magasságig is építhető, minősített Rigips válaszfalakat, előtétfalakat és aknafalakat az Európai Műszaki Értékelés (ETA-17/0730) tartalmazza. A minősítésben szereplő tűzgátló válaszfalak megengedett maximális falmagassága EOTA TR 35 rendelete szerint kerül meghatározásra. Ennek értelmében a falak magassága megegyezik a vizsgált minta falmagasságával, illetve a tűzgátlási vizsgálati minta magassága max. 1 méterrel terjeszthető ki, szakintézet által végzett mérések alapján. A falmagasság csak abban az esetben terjeszthető ki 1 méterrel a vizsgált modell magasságához képest, ha a vizsgálat során a fal alakváltozása a 100 mm-t nem haladta meg (1. ábra).

1. ábra Rigips magasfalak

Az 1. táblázatban tűzállósági határérték alapján csoportosítottuk a minősített magasfalakat.

1. táblázat

MAGASFALAK ÉPÍTÉSE

A magasfalak építésénél is be kell tartani a válaszfal-építési előírásokat, és ezen felül érdemes kiemelt figyelmet fordítani a részletmegoldásokra:

1. A függőleges CW profilvázat sűríteni kell, a vizsgálati mintában alkalmazott profiltávolság alapján (30 cm) vagy a táblázat szerint (1. táblázat).

2. ábra Tűzgátló válaszfal födémcsatlakozása 3 réteg lapcsíkkal és UW MAX profillal

2. A válaszfal mennyezethez történő csatlakozásánál csúszó kapcsolatot kell kialakítani UW MAX profil (szárhossz: 70 mm), valamint gipszkarton lapcsíkok használatával (2. ábra). A falmagasságot és a födémlehajlást is figyelembe véve a lapcsíkok számát az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni:

   • 6 méteres falmagasságig legalább 2 réteg RF 12,5 mm,
   • 6 méternél magasabb falaknál legalább 3 réteg RF 12,5 mm lapcsík
3. ábra CW-profilok toldása

3. A standard CW-profilok magasságát meghaladó válaszfalak esetén a CW-profilok hosszában egymás fölé építhetők. A toldást UW-profilból készült segéddarabbal oldjuk meg. A segéddarab hossza egyenletesen oszlik el a toldás alatt és fölött (3. ábra).

A toldás szomszédos függőleges profilokon nem történhet ugyanabban a magasságban. A magasságbeli eltolásuk minimum 2 méter kell hogy legyen. A toldást a válaszfal alsó vagy felső egyharmadában célszerű végrehajtani. Például a 9 méter magas fal építéséhez 6 méteres és 3 méteres CW 100-as profilt toldunk 1 méter hosszú UW 100-as segédprofillal.

4. Magasfalak építésénél mikor kell dilatációt kiépíteni?

   • az épület teherhordó szerkezetében lévő dilatációs hézagoknál,
   • szerelt szerkezetek felületi, esetleg hosszanti határértékeinek túllépésénél,
   • 15 m (hűtő-fűtő szerkezet 7,5 m),
   • 100 m² (hűtő-fűtő szerkezet 50 m²).
4. ábra Dilatációs hézag kialakítása

A dilatációs hézagok helyét a tervező határozza meg, és a kiírási szövegekben szerepeltetni kell (4. ábra).

 

www.rigips.hu