Garázstűz és következményei

A legnagyobb értékünk a lakásunk, benne a családunk, a garázsban pedig egy-két értékes gépkocsi. Milyen plusz kockázattal jár, ha az autónkat a házunk alatt tároljuk, és hogyan tudunk hatékonyan védekezni a felmerülő veszélyek ellen?

Nagy Katalin
tűz- és munkavédelmi szakmérnök
Ludor Kft.

MEKKORA A TŰZKOCKÁZAT?

Ne beszéljünk egyből nagy épületről. Maradjunk egy egyszerű példánál. Vegyünk egy hatlakásos társasházat, ahol az OTÉK előírásait figyelembe véve a terepszint alatti építményben alakítják ki a gépjárműtárolót. Ez teljesen bevett és érthető gyakorlat, mivel a lakásként értékesíthető területek megtartása érdekében a gépjárműtárolók praktikusan a pinceszintre kerülnek. Így történt ez a például választott társasházban is, ahol a pinceszinten létesített garázs alapterülete 300 m2, belmagassága pedig 3 m, mert itt szerencsére nem spóroltak a belmagassággal. Az épület egyik oldalán van a gépkocsi bejárati nyílás és van egy szabadba vezető személykijárati nyílás is. Felette pedig a lakások. Arra a kérdésre: mekkora a tűzkockázat, a válasz attól függ – hány autó ég?

Sajnálatos módon egy autó kigyulladása viszonylag gyakori jelenség, tehát ezzel számolni kell. A régebbi gépjárművek égési jellemzőire eredeti tűzkísérletek alapján vannak vizsgálati tapasztalatok. E szerint egy középkategóriás mai műanyagokkal könnyített autó égésekor felszabaduló energia 4-6 GJ.

  • A jármű teljes égésének kezdeti időpontja 8–18 perc.
  • A gumitűz kezdete 12–24 perc.
  • Maximális hőmérséklet az autóban 950–1100 °C.

Időközben azonban az új vizsgálatok azt mutatják, hogy a járműméret növekedése következtében nőtt az elmúlt években a járművek tűzterhelése. Ezzel együtt növekedett a tűz esetén felszabaduló hőenergia is, mégpedig a számítások szerint az elmúlt 15 évben a járművenként felszabaduló energia nagyjából megháromszorozódott!

Napjaink újabb kihívása az elektromos járművek terjedése. Ezek hőterhelése nem nagyobb hagyományos társaikénál, viszont akkumulátoraik oltása sokkal bonyolultabb. A vizsgált esetekben a tűz gyors terjedése miatt a tűzoltóság megérkezéséig több járművet érintett a tűz. Az első jármű 8-18 perc közötti teljes égése után a vizsgálatok szerint az első égő járműről a tűz a másikra 12–31 perc között átterjed, majd az első tűzátterjedést követően már a második perc után bekövetkezett a második tűzátterjedés. Vagyis 30 percen belül akár 3-4 jármű égésével, égéshőjével kell számolnunk.

HELYISÉGNYÍLÁS – NYÍLÁSZÁRÓ

A zárt hő- és füstelvezető szerkezet az angolaknában

A mi kis épületünk gépkocsitárolója, ahogy a többség is, jellemzően pinceszinti helyiség. Helyiség, mert egyszerű vagyonvédelmi okokból bezárjuk a garázst, hisz komoly értékeink vannak ott. Miután ez egy 300 m2-es pinceszinti helyiség, ezért az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 88. §(1) d) pontja szerint gondoskodnunk kell a hő- és füstelvezetésről.

Ez szorosan összefügg a vázolt hő- és az abból keletkező füstterheléssel. A hő- és füstelvezetést természetes úton homlokzati felülettel rendelkező pince esetében

  • füstelvezető ablakkal, vagy
  • angolaknával tudjuk megoldani.

Felmerül a kérdés: miért nem elegendő csak lyukat hagyni a falon? A válasz a használati szokásokra vezethető vissza. Helyiségeinket nemcsak vagyonvédelmi okokból zárjuk be, hanem az időjárási szélsőségektől is védjük. Azaz a nyílásokba előbb-utóbb nyílászárót teszünk. Mondhatjuk, hogy ez használati kérdés, de valójában tervezési feladat. Struccpolitika, ha nem az életszerű használatnak megfelelően tervezünk és ezzel szó szerint ismert kockázatot építünk be az épületbe. Ez a kockázat pedig jelentős!

A gépjárműtároló alaprajza az angolaknával. Megfelelő méretű angolakna kialakítása füstelvezető beépítésére

KOCKÁZATI OSZTÁLY – GÉPKOCSIK SZÁMA

A füstelvezető nyílás kialakítása felülről

Ha a kockázat mértékét akarjuk megállapítani, ismét a járművek számából kell kiindulnunk. Ennél az épületnél minimum 6 db autóval kell számolnunk. Ugyanakkor az OTÉK 6. számú melléklete szerint a legkedvezőtlenebb 90 fokos parkolási szög és a legnagyobb 2,5 méter szélességű parkolóállás esetén is 12 db gépjármű tárolására alkalmas a 300 m2-es garázs. Vagyis a lakásonkénti 2 kocsi szintén életszerű. A 300 m2 alapterületen 6 lakás Fsz + emelet, vagy Fsz + max. 2 emelet elrendezéssel valószínűsíthető. Azaz 6 autóval és a magassággal nagyon alacsony (NAK) kockázati osztályon belül maradunk. Ennek megfelelően a pincegarázs falainak, pilléreinek és födémének 30 perces tűzzel szembeni ellenállást kell biztosítani. Ugyanakkor a lakók, főleg éjszaka reálisan akkor észlelik a tüzet, amikor a lángok már kicsapnak a nyílásokon. A jelzést és a tűzoltóság kiérkezési idejét (10–30 perc) beleszámítva akár mind a 6 db (vagy 12 db) jármű leéghet.

Látva a felszabaduló energiákat és az épületszerkezeti követelményeket, belátható, hogy a füst és az égéshő elvezetése nélkül komoly károk keletkeznek magában az épületben, de az épületbe kerülő füst és hő a menekülést is megnehezíti, sok esetben lehetetlenné teheti. Ezért a nem megfelelően és biztonságosan működő hő- és füstelvezetés nélkül akár időzített bombának is tekinthetjük az épületet. Adott esetben már nemcsak az értékeink, hanem az életünk is veszélyben lehet.

FÜSTELVEZETŐ MŰKÖDÉSE – HÁROM AZ EGYBEN

Hogyan oldható meg a pinceszinti garázsok természetes hő- és füstelvezetése? Elegendő lyukat hagyni a falon? Hogyan működjön a füstelvezetés?

Hőre önműködően nyíló hő- és füstelvezető szerkezet

Vizsgáljuk egy konkrét példán keresztül! Ha az épületben nincs tűzjelző, márpedig a lakóépületeink többségében nincs, mi indítsa a hő- és füstelvezetést? A kézi indítás, nyomógomb, indítókar kialakítása nagyon helyesen OTSZ-követelmény, de ez a kézi indítás éjszaka valószínűleg már elkésett cselekvés. Tehát olyan megoldásra van szükség, amely önműködően indul. Ilyen a füstelvezetőbe integrált, együtt minősített thermoelem, amely beállítástól függően 68/93/138/180°C-on önműködően nyitja a füstelvezetőt, azaz maga a tűz hozza működésbe a szerkezetet. Ez a tűz korai fázisa, ekkor kellene a lakókat álmukból felkeltve riasztani, hogy teljes biztonságban elhagyhassák az épületet. Itt erre is van megoldás! A nyitás ugyanis a vezérlőszekrényben is jelez. Ehhez a jelhez hozzáilleszthető egy hangjelző, és máris megvalósul a lakók tűzeseti riasztása.

Egy ilyen füstelvezető szerkezet így három funkcióval bír:

  1. elvezeti a hőt – védi az épületszerkezetet,
  2. elvezeti a füstöt – lehetővé teszi a tűzoltói beavatkozást,
  3. riasztja a lakókat – életet ment.

Adott esetben egy az átlagosnál kicsit nagyobb, a füstelvezetőhöz méretezett angolaknával a hatékony hő- és füstelvezetés megoldható.

VÉGÜL AZ ANYAGIAK

Tervezőként ennek kalkulálása is feladatunk. Ökölszabályként számolva kb. 1,5 millió Ft-ból kijön a füstelvezető rendszer szabályos műszaki megoldása. Ez egy ilyen kicsi, 6 lakásos társasháznál lakásonként 250 ezer Ft. Vagyis Budapesten kb. 3-4 ezrelék az eladási árból. Érdemes ezen az egyik legnagyobb vagyonunkon (lakás + autó) és az életünkön spórolni? Nem. A biztonságos megoldást érdemes választani!