Szociális párbeszéd fejlesztése az építőiparban

1077

Fontos témákra irányítja rá az ágazati szereplők figyelmét az Európai Unió által támogatott SuSodCo projekt, amely az építőiparban folyó társadalmi párbeszéd javítása érdekében a nemzeti szociális partnereket fogja össze Magyarország mellett Szlovéniában, Horvátországban, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban. A hat közép-, délkelet- és dél-európai ország építőipari szociális párbeszéd partnerei felismerve lemaradásukat a nyugati és északi EU országok hatékony és sikeres társadalmi párbeszéd gyakorlatához képest, egy kétéves közös projekt keretében kapacitásépítő programokat tartanak, ezzel elősegítve mielőbbi felzárkózásukat.

A SuSodCo, azaz „A szociális párbeszéd támogatása az építőipar hatékonyságának növelése érdekében” című uniós projektben résztvevők célja minden országban ugyanaz: kialakítani és teljes körűvé tenni az érdekeltek közötti szociális párbeszédet. A kapacitás bővítését a csatornák minél szélesebb körű használata, valamint újabb partnerek csatlakozása jelenti.

Munkavállalói oldalról a szociális párbeszéd legfontosabb témái közé tartozik a munkabiztonság, a munkavédelem és a munkakörülmények javítása, amihez a kölcsönös bizalom erősítése szükséges a munkahelyi közösségekben és a döntéshozókkal kapcsolatban is. A sikerhez elengedhetetlen az építőipari szociális párbeszéd-partnerek kapacitásépítése mellett ismertségük növelése is.

Az építőipar teljesítményén túl az emberi szempontok is felértékelődnek. A munkabiztonság, munkavédelem és a legális foglalkoztatás kérdése is fókuszba került. Az építőipart csak a megfelelő munkakörülmények biztosításával lehet vonzóbbá tenni. A változó terepen dolgozó munkások számára is megfelelő öltözőt, étkezőt és mosdót kell biztosítani és a szakképzettséget igénylő munkákat szakképzett munkavállalóknak kell elvégezniük még a munkaerőhiányos időkben is. Mindehhez elengedhetetlen az információk továbbítása és tudatosítása az érintettek körében. A jó gyakorlatok megismertetése ugyanakkor nem egyszerű feladat a rendkívül szétaprózott magyar építőiparban.

A készséghiányok felszámolása érdekében a partnerek 2020 decembere és 2021 novembere között négy Kapacitásépítő Rendezvényt tartottak, amelyek tematikáját a partnerországok szociális párbeszéd tevékenységét feltáró kutatások és helyzetértértékelő tanulmány megállapításai alapján állították össze. A szemináriumból és workshopból álló kétnapos programokon a hatékony társadalmi párbeszéd szempontjából a kommunikációs stratégia kialakítását, valamint a digitális készségek, a szociális párbeszéd megvalósításához szükséges kommunikációs készségek elemeinek fejlesztését emelték ki.

A partnerországokban megvalósított kommunikációs kampányok keretében a nyomtatott és online újságokban, valamint a szociális médiában közzétett cikk mellett egy, a szociális párbeszéd szerepét ismertető közös videót is készítettek. Emellett a nemzeti kampányok keretében az adott ország építőipari ágazata számára fontos témákban készítettek még animációs videókat. Magyarországon az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építő-, Fa-, és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (ÉFÉDOSZSZ) az egyik videóban az építőipari szakmákra hívják fel a pályaválasztók figyelmét. A másodikban pedig a minimális rezsióradíj fogalmát, alkalmazásának szerepét és fontosságát mutatják be.

A projektről bővebb információwww.susodco.eu honlapon olvasható.

 

 

Forrás: ÉVOSZ