Sajtóközlemény: A Hídtechnika Kft. technológiai korszerűsítése (2022/12/21)

2045

A Hídtechnika Kft. összesen 204,18 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „GINOP_Plusz-1.2.1-21- A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című konstrukció keretében. „A Hídtechnika Kft. technológiai korszerűsítése” című projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A fejlesztés célja

A 291,69 millió forint összköltségű projekt célja, hogy megteremtse a vállalkozás számára az új piaci szegmensekben keletkezett lehetőségek kiaknázásához szükséges technológiai hátteret. Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű technikai feltételek megteremtésére, a gépesített termelési folyamatok kiterjesztésére, kialakítására kerüljön sor, aminek révén a vállalkozás körében javul az erőforrás-hatékonyság és az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

A projekt elemei

A projekt keretében az alábbi gépek és berendezések kerülnek beszerzésre: törőgép, rövid löketű hidraulika henger (90 t), rögzítő anyás hidraulika henger (200 t), kettős működésű hidraulika henger (200 t), rögzítő anyás hidraulika henger (500 t),hidraulikus tápegység, elektromos szivattyú, hidraulikus tápegység 2 tolópad működtetéséhez, hidraulikus szintező/emelő henger, hosszúgémes kotró, keverő és injektáló egység.

A géppark fejlesztés mellett munkavállalói nyelvi képzés, valamint szervezetfejlesztési tevékenység is megvalósul.

Fenti eszközök modern technológiát képviselnek a hídépítés terén, amelyek garantálják a HÍDTECHNIKA Kft. versenyképességét, mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten. A fejlesztés eredményeként a vállalat apostagi telephelyén géppark-fejlesztés, munkavállalói képzés, valamint szervezetfejlesztési tevékenység valósul meg annak érdekében, hogy tevékenységét hatékonyabban, magasabb színvonalon tudja végezni.

A projekt kapcsolódása a HÍDTECHNIKA Kft. tevékenységéhez

A vállalat a hídszigetelési, vasbetonszerkezet sóvédelmi, javítási, illetve az acél hídszerkezetek korrózióvédelmi munkáin kívül hídfelújítási és hídépítési munkákat egyaránt végez. A HÍDTECHNIKA Kft. tevékenysége komplex, felöleli a bontási és építési feladatokat a hidak helyreállítási, szigetelési, só- és korrózióvédelmi munkáit, egészen a hídkörnyezet rendezéséig. A hídfelújítási, hídépítési munkákhoz tartozó vízépítési, rézsűképzési munkák hatékonyabb végrehajtását, valamint a hídépítés során a nagyméretű elemek mozgatását a projekt keretében beszerzett eszközökkel, gépekkel a legkorszerűbb módon, a megrendelői igényeknek megfelelően tudja megvalósítani.

A projektnek köszönhetően a technológiafejlesztésen túl képzési fejlesztés is megvalósul a vállalkozásban.A projekt elsődleges eredménye, hogy hozzájárul a meglevő munkahelyek megőrzéséhez, valamint a beszerzett eszközöknek/gépeknek köszönhetően a vállalat a hídépítési, hídfelújítási szegmensben piaci pozícióit javíthatja, az így keletkező új lehetőségek által a foglalkoztatás bővülése várható, mely hozzájárul a vállalkozás versenyképességének és bevételeinek a növekedéséhez is.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a https://www.hidtechnika.hu/oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Lipót Attila István ügyvezető
elérhetőség: +36 1 465 2329, hidtechnika@hidtechnika.hu