A HÍDTECHNIKA Kft. technológiai korszerűsítése

1193

Fizetett hirdetés

A Társaság 1991-ben történt alapítása óta mindig kiemelt figyelmet fordít(ott) az innovációra, melynek eredményeképpen folyamatosan korszerűbb/termelékenyebb termelési technológiák és az ehhez kapcsolódó munkagépek/eszközök, valamint új alapanyagok bevezetésére kerül(t) sor.

Örömmel adunk hírt e lap hasábjain is tevékenységi portfólió további bővülését hozó sikeres pályázati részvételünkről, mely „beszerzési cso­magról” az alábbiakat érdemes tudni.

Miről is van szó tehát?

A cikk témájából fakadóan, az alapvetően száraz adatok közlésén túl – a hirdetésíró reményei szerint érdekesebb elemek felvillantásával – a szé­lesebb olvasóközönség érdeklődését is joggal felkeltő következő ismér­vek színesíthetik a projektről kialakult képet.

Nézzük a tényeket!

A Hídtechnika Kft. összesen 204,18 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „GINOP_Plusz-1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című konstrukció keretében. „A Hídtechnika Kft. technológiai korszerűsítése” című projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Egy nem túl izgalmas, de annál fontosabb adat, ami alapján a projekt beazonosítható:

Projektszám: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-01872

Na, ami már sokkal érdekesebb, egy gondolat a projektvolumenről:
A projekt 291,69 millió forint összköltséggel bír, amely összeg maximum 70%-a számolható el vissza nem térítendő támogatásként.
A végrehajtásra kerülő fejlesztéssel a társaság célja a következő:

  • Meg kívánja teremteni a vállalkozás számára az új piaci szegmensek­ben keletkezett lehetőségek kiaknázásához szükséges technológiai hátteret.
  • A támogatás révén modern technológiák beszerzésére, korszerű technikai feltételek megteremtésére, gépesített termelési folyama­tok kiterjesztésére, kialakítására kerüljön sor, aminek révén a vállalko­zás körében javul az erőforrás-hatékonyság és az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szint­hez vezet.

A konkrét típusok részletezésétől – ami valljuk be, az átlagolvasónak nem sok információt ad – és elolvasásától megkímélve a közönséget, a megvalósításra kerülő projekt elemei az alábbiak.

A projekt keretében a következő gépek és berendezések kerülnek beszerzésre: törőgép, rövid löketű hidraulika henger, rögzítő anyás hid­raulika henger, kettős működésű hidraulika henger, rögzítő anyás hid­raulika henger, hidraulikus tápegység, elektromos szivattyú, hidrauli­kus tápegység két tolópad működtetéséhez, hidraulikus szintező/emelő henger, hosszúgémes kotró, keverő és injektáló egység.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy jelen pillanatban egy szerződésmódosítás van folyamatban a támogató szervezettel, ennek eredményeképpen terve­ink között szerepel jelen pályázat keretein belül még számos munka­gép/eszköz beszerzése is. Ezek közül mindenképpen érdemes kiemelni beszerzési volumene és műszaki sokoldalúsága kapcsán a kábelinjektáló gépeket, illetve multifunkcionális emelőgépek tartozékokkal együtt tör­ténő beszerzését.

A beszerzésre kerülő eszközök modern technológiát képviselnek a híd­építés terén, amelyek garantálják a Hídtechnika Kft. versenyképességét, mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten. A fejlesztés eredményeként a vállalkozás apostagi telephelyén gépparkfejlesztés, illetve emellett munkavállalói képzés, valamint szervezetfejlesztési tevékenység valósul meg annak érdekében, hogy tevékenységünket hatékonyabban, maga­sabb színvonalon tudjuk végezni.

Fontos szót ejteni a projekt és a Hídtechnika Kft. által végzett tevékeny­ségek kapcsolódási pontjairól is.

A beszerzett eszközökkel a hídfelújítási, hídépítési munkákhoz tartozó vízépítési, rézsűképzési munkák hatékonyabb végrehajtását, valamint a hídépítés során a nagyméretű elemek mozgatását a legkorszerűbb módon, a fokozott megrendelői igényeknek megfelelően tudjuk majd megvalósítani. A konkrét munkafázisok, amikre itt gondolni kell: a hidak építési munkáinál meghatározó szerepet betöltő felszerkezetek mozga­tása, a vasbeton szerkezetek feszítése, injektálása, vízfolyások rendezési munkái.

A projekt elsődleges eredménye, hogy hozzájárul a meglevő munka­helyek megőrzéséhez, valamint a beszerzett eszközöknek/gépeknek köszönhetően a társaság a hídépítési, hídfelújítási szegmensben piaci pozícióit javíthatja, az így keletkező új lehetőségek által a foglalkoztatás bővülése várható, mely hozzájárul a vállalkozás versenyképességének és bevételeinek növekedéséhez is.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, mely­ről bővebb információ a https://www.hidtechnika.hu/ oldalon olvasható.