Hatvanévesek vagyunk

570

Hatvan éve, hogy megjelent a Magyar Építéstechnika első száma. Izgalmas és tanulságos végig lapozni a régi lapszámo­kat. A szerzők között olyan nevek találhatók, akik ma már a szakma nagy öregjei, nagytekintélyű professzorai, akik számos nagyszerű munka megvalósítói. Az első lap­szám előszavát dr. Trautmann Rezső írta, aki ebben az időben építésügyi miniszter volt. Később az ÉTE elnökeként nagyon sokat tett a mérnöki szakma érdekében.

Máté Klára főszerkesztő

Az elmúlt hatvan év gazdasági változásait követve hol fent, hol lent volt az építőipar teljesítménye. A háború után a romokból kellett újjáépíteni az országot. Hiányoztak a szakemberek, az eszközök, az anyagok, de talpra állt az ország. A hatvanas évek­ben pedig már a nagyfokú nyitottság volt jellemző a nyugati technológiai újdonságok iránt. Ebben az időben alapították meg az Építésgazdasági és Szervezési Intézetet mindazon tudás és információ átadásának érdekében, mely hozzájárulhatott a korszerű hazai építőipar megszületéséhez. Ez az intézet hozta létre az akkor még Gyorsjelen­tés néven megszületett lapot, mely a kezdeti időben nemzetgazdasági kérdésekkel, a vállalati struktúrák, irányítási rendszerek és az informatika kérdéseivel foglalkozott, majd tematikáját gazdagította az egyre bővülő technológiai ismeretekkel, és a sorra megje­lenő új építőipari anyagokkal. A lap struktúrája változott, ennek megfelelően változott a folyóirat címe Építéstechnikára.

Ebben az időben számos cikk szólt a házgyárakról, a mélyépítési munkákról és egyre több a szigetelés fontosságáról. A lap életében nagy változást jelentett a kilenc­venes évek privatizációja. A minisztérium megszűntével alkalmazkodni kellett az új körülményekhez. Egyre több új termék és technológia jelent meg a hazai piacon, mely­nek meghatározó orgánuma lett a Magyar Építéstechnika.

Lapunk hatvanadik születésnapját úgy kívánja megünnepelni, hogy olvasóink szá­mára szakmai időutazás legyen a visszaem­lékezés. Az idei lapszámokban szeretnénk végigtekinteni azon a fejlődésen, mely lehetővé tette, hogy sok, nagyszerű munka születhessen.