Szűkös helyek hatékony hőszigetelője

1501

A szigorodó energetikai követelmények hatására lényegesen vastagabb hőszigetelés
épületszerkezeteinkben történő elhelyezésének számos akadálya lehet, mely fejtörést okozhat mind a tervezőknek, mind a beruházóknak.

Az egyik ilyen problémás terület az erké­lyek hőszigetelése, hiszen az erkélyajtó által elválasztott külső és belső térben igen eltérő energetikai elvárásoknak kell meg­felelni. Amíg kültérben a lapostetőkre vonatkozó szigorú hőtechnikai követel­ményeket kell teljesíteni, addig a belső lakott térben – ahol fűtött terek helyezked­nek el egymás alatt-felett – csak a lépés­hangszigetelés kérdését kell megoldanunk.

Ez azzal jár, hogy a lakótérben maximum 6 cm lépéshangszigetelést, míg az erkélyen ennél többszörösen vastagabb hőszigetelést kell elhelyeznünk. Hagyományos hőszige­telésekből az alábbi vastagságok szüksé­gesek a jelen hőtechnikai követelményei­nek eléréséhez (U = 0,17 W/m2K) vasbeton erkélylemez esetén:

  • nikecellből 18-21 cm (grafitos-fehér EPS)
  • kőzetgyapotból 20-24 cm (testsűrűségtől és típustól függően)
  • PIR keményhabból 12-14 cm (kasírozás­tól függően)

Jól látható, hogy még a kedvező hőszi­getelő képességű PIR habok esetén is 6-8 cm, míg gyengébb szigetelőképes­ségű termékek esetén akár 15 cm különb­ség adódik a belső és a külső térben elhe­lyezett szigetelések között, mely a jövőben várhatóan tovább fokozódó hőtechnikai követelmények által még tovább nő. Ez egy síkba öntött vasbetonlemez esetén azt eredményezi, hogy lépcsőn vagy lépcső­kön kell kilépni az erkélyre (1. kép), mely komfort és esztétikum szempontjából is bőven hagy kivetnivalót.

1. kép. Lépcsős kialakítású terasztető, hagyományos hőszigeteléssel (lépcsősterasz)

Megoldás lehet, ha a teraszfödémbe a meg­szokott hőszigetelő anyagoknál lényegesen jobb hőszigetelő képességekkel rendelkező terméket, például BACHL Vákumpanelt építünk be.

DE MI IS EZ VALÓJÁBAN ÉS MIT IS TUD?

A Vákumpanel magja mikroporózus szilí­cium-dioxid, ezen szemcsék közül a leve­gőt kiszívva légüres tér keletkezik, majd mindezt tökéletesen, körkörösen lezárjuk fóliákkal, alufóliával. Az eljárás hasonló elven működik, mint a kávé csomagolása. Végeredményként kapunk egy táblásított, szilárd, kemény és kiváló hőszigetelő tulaj­donságú anyagot. A Vákumpanel hőveze­tési tényezője 0,007 W/mK, ami azt jelenti, hogy a nikecellnél és kőzetgyapotnál 4-6- szor, de még a kiváló hőszigetelési érté­kekkel bíró PIR keményhabnál is 3-szor kedvezőbb a hőszigetelése.

MIVEL ÉRI EL EZT A KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉSI ÉRTÉKET?

2. kép. BACHL Vakumpanel táblák alufólia védőréteggel borítva (P1010930)

Hőszigetelések tekintetében nagyon fon­tos, hogy a szemcsék, részek, szálak között lévő gáz hővezetési tényezője minél ala­csonyabb értékű legyen. A vákuum hőve­zetési tényezője közel nulla, így nem meg­lepő, hogy a levegőnél és az építőipari termékeknél alkalmazott gázoknál lénye­gesen jobb hővédelmet tud biztosítani. Terhelhető, hasznosított tetőkbe is beépít­hető, hiszen 140 kPa nyomószilárdsággal rendelkezik. Nikecell és PIR termékeknél 100 kPa-os a megkövetelt minimális érték, míg a leginkább alkalmazott kőzetgyapot­nál ez 20-30 kPa (2. kép).

A gyártástechnológiából adódóan nagyon fontos a panelek mechanikai hatások elleni védelme, azaz nem szabad megsérteni a külső fóliarétegeket, hiszen ebben az eset­ben a kiváló hőszigetelésű vákuum helyét levegő veszi át, és így a kimagasló hőszi­getelésű termékből hirtelen egy átlagosat kapunk. Ennek fényében a táblákat nem szabad fúrni, vágni, marni, szabni. A lapok többféle méretben állnak rendelkezésre, így az eltérő felületek lefedését a lapok kom­binációi tudják biztosítani. A szigetelendő felület méretének pontos megadása különö­sen fontos, hiszen nincs lehetőség a hely­színen a táblák vágására, szabására (3. kép).

3. kép. Egy síkba eső terasz, Vákumpanel hőszigeteléssel (P1010975)

Amennyiben a lejtésviszonyokat a hőszi­getelésben szeretnék kialakítani, úgy a BACHL Vákumpanelre lejtésbe vágott PIR keményhab elemek kerülnek elhelyezésre.

Teraszok, erkélyek hőszigetelésénél a Vákumpanel kiváló hőtechnikai tulajdon­ságai révén tökéletesen megfelel nemcsak energetikai, hanem esztétikai, statikai szempontoknak is, sőt felújítás tekinteté­ben szinte az egyetlen alternatíva lehet, mely valamennyi kívánalomnak megfelel.

További információ: www.bachl.hu