Minden szakmának megvan a maga szaknyelve. Évtizedek óta bombáznak bennünket a reklámok olyan kifejezésekkel, mint liposzóma, bifidus essensis és társaik. Először tátott szájjal hallgattuk és kimondani sem tudtuk, aztán megvettük, kipróbáltuk, szótárunkba beemeltük ezeket a furcsa szavakat. Ma pedig már elképzelhetetlen az életünk nélkülük. Mindenki megnyugtatására először is szeretnénk leszögezni, hogy a lignin is teljesen kézzelfogható valóság, mi több: minőség.

Mi az a lignin?

A lignin természetes polimer, a növé­nyekben található anyag. Többek között arra szolgál, hogy összetartsa a növé­nyekben a szálakat, szilárdságot és sta­bilitást adva nekik. A lignin a természet egyik igazi csodája: víztaszító, ellenáll az UV-sugárzásnak, de a baktériumoknak és gombáknak is. Ismerhetjük a papíripar melléktermékeként és ligninalapú gyanta is készíthető belőle. A lignin a természetben található olyan megújuló nyersanyag, melyből nagy mennyiség nyerhető ökológiai lábnyomunk növelése nélkül.

Az üveggyapot kicsit hasonlít a vattacu­korhoz, még a gyártástechnológiájában is: az üveghulladékot megolvasztják és egy speciális centrifuga segítségével finom üvegszálakat húznak belőle. Az egyetlen különbség, hogy a szálak önmaguktól nem képesek összetapadni; ragasztóanyagra van szükség az eredendően törékeny üvegszálak stabilizálásához. Célkitűzés a fenntartha­tóság érdekében, hogy ez a kötőanyag a lehető legtermészetesebb anyagból készül­jön, és ennek érdekében folyamatos ter­mékfejlesztésre van szükség.

Egészséges alternatíva

Nem újdonság, hogy az URSA vállalat által gyártott szálas ásványgyapotok kiváló szigetelőképességgel rendelkeznek, tartó­sak és környezetbarátok. Mi emeli ki most az új URSA Lignin szigetelőanyagokat még inkább a többi hasonló termék közül? Az egészség kulcsfontosságú tényező a rohanó 21. században, és az új URSA Lig­nin technológia az új mérföldkő, amely új dimenziót nyit a minőségi fenntartható szi­getelések választékában.

Az URSA Lignin technológia lehetővé teszi, hogy az URSA ásványgyapot ter­mékek korábbi kötőanyagát természetes lignin alapú kötőanyaggal helyettesítsük, és ezzel tovább növeljük környezetbarát, egészségbarát mivoltukat. Érdemes közel­ről megvizsgálni azt is, milyen további előnyös tulajdonságokat kölcsönöz a lignin kötőanyag a szálas üveggyapotoknak.

Az URSA Lignin technológia alkalmazásá­val készült szálasanyagok puha tapintásúak, mint a vatta. A természetes, halványbarna színű gyapotoknak nincs kiporzásuk sem. Ez beépítésüket is maximálisan felhasz­nálóbaráttá teszi, ezért okkal válnak nem­csak a háztulajdonosok, de a kivitelezők kedvencévé is. Ezek a szigetelőpapla­nok a fák illatát hordozzák. Ugyanolyan időtállók és ellenállnak a rájuk ható fizikai és kémiai hatásoknak, mint az erős törzsű hatalmas faóriások az időjárás viszontag­ságainak. Az első URSA Lignin technoló­giával készült szigetelőanyagok az URSA SF 34 LIGNIN és az URSA SF 32 LIGNIN ásványgyapotok.

Komfort és praktikum

Elérkezett az idő, hogy valóra váljanak a lakályos padlástérrel kapcsolatos álmok. Amikor nemcsak „egy kis korszerűsítésre” vágyik a háztulajdonos, hanem olyan új lakrészek létrehozására, amelyek a min­dennapi élet komfortját mozdítják elő. Az tesz igazán lakályossá egy otthont, amikor a falak között és a falakból is élet sugárzik. Ám ennek alapja a jó egészség. Egészséges beltéri levegő biztosítása pedig csak ter­mészetes anyagokkal érhető el.

Ahhoz, hogy biztonságos és komfortos ott­hon épülhessen, ráadásul hosszú távra, fel­tétlenül szükséges a tetőt alkotó faanyagok statikai állagvizsgálata. Faipari szakember tud megnyugtató választ adni a szerkeze­tet esetleg károsító farontó (gomba, penész) állapotokról, melyek indokolhatják a szaru­fák cseréjét. Jellemzően, ha a szarufák cse­réjének úgyis meg kell történnie, akkor min­denképpen a térdfalak megemelése mellett kell dönteni az ideális belmagasság elérése érdekében, hiszen ez is egyik fontos alappil­lére annak, hogy a lakótér kellemes legyen.

Valódi hozzáadott érték

Az optimális végeredmény biztosítása érde­kében elengedhetetlen nemcsak a komplett tetőszerkezeti rétegrend gondos megterve­zése és kivitelezése, hanem különös gon­dot kell fordítani a hőszigetelő – és egyben hangelnyelő – ásványgyapot kiválasztá­sára, valamint a jó minőségű és speciális tetőfóliák alkalmazására. Az épület fűtési-hűtési költségeinek minimalizálása érdeké­ben ajánlatos a 0,032–0,035 W/mK hőve­zető képességű anyagok felé orientálódni, de természetesen kiváló hatásfok érhető el az ennél valamivel magasabb deklarált lambdájú ásványgyapotokkal is, amennyi­ben azokat megfelelő vastagságban építik be. A természetbarát URSA SF 34 LIGNIN és az URSA SF 32 LIGNIN ásványgyapo­tok 0,034, illetve 0,032 W/mK lambdával rendelkeznek. Kiváló hő- és hangszigetelő képességükön felül kiporzásmentesek, kör­nyezetszennyezés nélkül lebomlók, méret-és formatartók. Ami pedig a legfontosabb: a házakba beépítve sokkal egészségesebb lesz a beltéri klíma!

Alkalmazása a tetőterekben

Többféle szigetelési rétegrend alkal­mazható a tetőterekben, és az adott épü­let adottságaitól függ, épp melyik a leg­előnyösebb: szarufák közötti és alatti vagy feletti, esetleg kívülről hízlalt utóla­gos tetőszigetelés.

 

Bármely rétegrend első lépéseként a szarufákra felül URSA SECO 0,02 külső páraáteresztő tetőfóliát kell elhelyezni, az átlapolásoknál a gyárilag felhordott ragasztósávval kialakítva a szél­zárást. A szerkezetet kívülről cserépfedés zárja le, közte és a fólia között minimum 5 cm magas átszellőztetett légrés beikta­tásával. Belülről a minimum 15 cm tartó­magasságú szarufaközökbe kell beszabni a lehetőség szerint minél alacsonyabb dekla­rált lambdájú URSA ásványgyapot szálas szigetelőpaplant, mely szarufák közé való tökéletes befeszülését 1,5-3 cm ráhagyás­sal kell biztosítani, és ügyelni kell a szi­getelőanyag toldásainak szoros egymás­hoz illesztésére is. Sokan nem tudják, hogy rozsdamentes „Z” alakú huzalozással csak a 0,037 vagy nagyobb hővezetési ténye­zőjű terméket kell ellátni, mert a többi termék „öntartó”. Az elkészült rétegre – konkrétan a szarufák alá – a vízszintes fa vagy fém tartóvázak közé, javasolt még egy további, második réteg hőszigetelést is elhelyezni, minimum 10–15 cm vastagság­ban. A rétegrendet belül a vázszerkezetre felületfolytonosan és légtömören rögzített URSA SECO PRO 100 belső téri pára- és légzáró fólia fedi, amelyet az áttöréseknél URSA SECO PRO KA öntapadó ragasztó­szalaggal kell körbegallérozni.

Az építőipari szabályozásban jelenleg meghatározott minimum követelmény az
U = 0,17 W /m2K hőátbocsátási tényező érték, amelynek az energiahatékony URSA tetőszigetelő rendszerrel történő felújítás után gond nélkül megfelel a szer­kezet. Az URSA szigetelőpaplanjainak beépítése nyilvánvalóan nem egyszerűen „némi szálas szigetelőanyag tetőszerke­zetbe való betuszkolását” jelenti, hanem egy valóban tartós megoldást, amelybe hosszú távra helyezhetik bizalmukat mind az építőipari szakemberek, mind a háztu­lajdonosok, ha épületek energiahatékonnyá tételébe fognak. Kétségtelenül a természet az egyetlen olyan örökség, amit a követ­kező nemzedéknek hátrahagyunk, és az URSA Lignin technológiával, természetes és újrahasznosított anyagokból készült ter­mékek mindegyike messzemenően egész­séges és fenntartható választás.