Népi Építészeti Program támogatás

192

Augusztusban újra megjelenik a népi építészeti emlékek felújítását és azok szakmai előkészítését is célzó támogatási lehetőség

A Népi Építészeti Program veszélyeztetett, műemléki értéket képviselő vidéki épített örökségünk megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében nyújt támogatási lehetőséget, vissza nem térítendő támogatást nyújt olyan védett épületek tulajdonosainak – szervezeteknek és magánszemélyeknek –, amelyek népi építészeti értéket képviselnek.

A forráson keresztül a Megvalósító célja a hagyományos építészeti értékek, eredeti történeti szerkezetek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével.

A Program által támasztott kritériumokat tartalmazó dokumentumok (Tájékoztató, Útmutató, Műszaki Segédlet, Gyakran Ismételt Kérdések) a www.nepiprogram.hu oldalon, regisztrációt követően érhetők el.

A támogatás célja

Forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek veszélyelhárítását, állagmegóvását,valamint részleges vagy teljes helyreállítását megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez. Továbbá épületfelújítási és karbantartó tevékenységekhez, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei.

Támogatás összege és mértéke

Nem tájházak esetében az odaítélhető vissza nem térítendő támogatás összege kérelmenként szakmai előkészítésre minimum 500 ezer – maximum 1,5 millió Ft, épületfelújításra minimum 500 ezer – maximum 20 millió Ft.

A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ideértve a kisebbségi önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a.

Tájházak esetében az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer – maximum 1,5 millió Ft. A támogatás mértéke a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a. A bíráló bizottság a veszélyeztetett helyzetben lévő épületek esetében a támogatás mértékét egyedi döntéssel megemelheti a felmerülő összköltség legfeljebb 90%-ára. A veszélyeztetettség mértékének megállapítása a benyújtott dokumentumok alapján a Bíráló Bizottság szakmai hatáskörébe tartozik.

Támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége 2022. augusztus 1-én nyílik meg. A kérelmek benyújtási határideje 2022. szeptember 14. 23:59 óra, melyet a Teleki László Alapítvány által üzemeltetett online felületen (www.nepiprogram.hu), kizárólag elektronikus formában tehet meg.

A támogatási kérelmek elbírálását szakmai Bíráló Bizottság végzi. A döntés meghozatalát követően a kérelmező írásban kap értesítést a döntésről.

További információ a kapcsolat@nepiprogram.hu e-mail címen kérhető.

 

Forrás: Teleki László Alapítvány