Megújult Rákóczi fejedelem szülőháza

A 70 év tapasztalattal, jól felkészült vezetői és szakmunkásgárdával rendelkező sárospataki ÉPSZER Építő- és Szerelőipari Zrt. komoly tapasztalattal és eredményekkel büszkélkedhet a műemlék-felújítás területén. Júniusban fejezték be Borsiban a Rákóczi-kastély komplex felújítását.

A KIVITELEZÉS FÁZISAI

A zempléni térség meghatározó vállalkozása

„Építeni szép tiszta hittel, együtt nőni az épülettel” – az ÉPSZER Építő- és Szerelő­ipari Zrt. ezzel a hitvallással működik évti­zedek óta. A társaság jogelődjét 1951-ben alapította 11 helyi kisiparos ipari szövetke­zetként, 2000-ben alakultak át részvény­társasággá. A cég fő tevékenységi köre a magasépítési generálkivitelezés, valamint asztalos- és lakatosipari termékgyártás. Tevékenységük fontos része a különleges szakmai igényt támasztó műemléképületek rekonstrukciója, ezen a téren komoly ered­ményeket tudnak felmutatni: az általuk kivi­telezett Mádi Zsinagóga épülete Európa Nostra-díjat, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma Sárospatak Palota­szárny Építőipari Nívódíjat, az Ágyúöntő Műhely ICOMOS-díjat kapott.

Az első ütemben az épületszerkezeti hely­reállítás, a talajnedvesség elleni szigetelé­sek, a homlokzati nyílászárók gyártása és a villamos és épületgépészeti rendszerek előkészítése valósult meg. A következő két ütemben a kastély befejező munkái és közvetlen környezetének megújítása készült el.

A kivitelezés a meglévő tetőszerkezet teljes körű lebontásával, majd a belső födémek elbontásával indult. A falszerkezet felső laza részeinek visszajavításával, illetve a falak megemelésével folytatódott a munka. A közbenső födémek jó része új acélge­rendás, illetve vasalt beton megerősítést kapott. A zárófödémek új fa födémszer­kezetek. A külső és belső főfalakra vasbe­ton koszorúk készültek, majd elkezdődött a tetőszerkezet újjáépítése. A felújítással párhuzamosan természetesen elindultak a régészeti feltárások is, továbbá az asztalos műhelyben a nyílászárók gyártása. A régi szárnyba teljesen új tölgyfa nyílászárókat gyártottunk egyedi vasalatokkal. Kialakí­tottunk egy liftaknát, megtörtént az acél­szerkezetű lift gyártása, majd beépítése és egy külső lépcső kialakítása.

ÚJ TETŐSZERKEZET

A tetőszerkezet építése során körülbelül 400 m3 faanyagot használtunk fel, amit előtte merítéses technológiával gomba- és lángmentesítettünk. Az itt használt fage­rendák nagy keresztmetszetűek voltak 25×30 centiméter vastagságban, 7-8 méter hosszban. A legtöbb fa tartószerkezetű gerenda 8 méteres volt, de akadt 9 méter hosszú gerenda is. A régi szárnyon („A” épület) 2500 m² új cserepet használtunk fel. Az új szárnyon („B” épület) a régi­ről lebontott, jó minőségű cserepeket újra hasznosítottuk. A tetőszerkezet és a belső födémek elbontása, majd újjáépítése során több építőipari gép és daru összehangolt és szakszerűen irányított munkavégzésére volt szükség.

FELÚJÍTÁS SZÁMOKBAN

A kivitelezés során több mint tíz kamion vakoló, illetve falazó habarcsot építettünk be. A tetőszerkezetek és födémek megerő­sítésére, szerkezeti betonozására több mint 50 tonna acélterméket és több mint 200 m³ betont használtunk fel.

Érdekességként sze­retnénk megemlíteni, hogy a felújítás során rengeteg gyengeáramú vezetéket szereltünk be, utólagos felmérések szerint 20 kilomé­tert, erősáramú vezetékből nagyságrendileg 15 000 métert, és természetesen rengeteg lámpát, kapcsolót, elektromos aljzatot is. Az utolsó munkafázisok egyike volt a tel­jes padlástér szigetelése, ahol 30 cm vastag kőzetgyapotot helyeztünk el 300 m³ men­nyiségben a több mint 1000 m²-es felületen.

PÉLDÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS

A kivitelezési munka megkezdését köve­tően folyamatosan kapcsolódtak be a szak­ipari egységek az épület villanyszerelési és gépészeti munkáiba. Az épület felújítá­sában több szlovákiai szakcég is részt vett, így sokszor nyelvi akadályokkal is meg kellett küzdenünk.

Az épület megújítása során sok esetben az épülettel együtt lélegzett 55-60 munkatárs, hidegben, melegben, esőben, sokszor éjjel és nappal, hogy a számunkra oly fontos, emblematikus épület megújulhasson a határ túloldalán, minden magyar ember örömére.

Kocsi László elnök-igazgató
ÉPSZER Építő- és Szerelőipari Zrt.