ÉKE Életmű Díj az építőanyag-gyártó kategóriában

491
Varga András, a Bachl Kft. ügyvezetője

Minőségi termékek iránti elkötelezettség, fejlesztések, megbízhatóság. Néhány azon ismérvek közül, melyek az idei ÉKE Életmű Díj építőanyag gyártó kategória várományosára vonatkoznak. Varga Andrást, a Bachl Kft. ügyvezetőjét kérdezte Hartai-Cselényi Krisztina az elismerés kapcsán.

Hartai-Cselényi Krisztina – Hogyan került a szakmába?

Varga András – Vegyészmérnökként poli­mer technológiát tanultam, az egyetem elvégzése utána a Szolnoki Papírgyárba kerültem. A privatizációt követő gyárbezá­rások irányváltásra késztettek. Találkozá­som az építőiparral a Tószegen megálmodott Bachl gyár volt, annak megépítése pedig az első feladatom. Közel 20 éve történt.

H-Cs. K.Számos fejlesztés köthető az Ön nevéhez a Bachl életében. Melyek ezek?

V. A. – Az első a poliuretán gyár indulása volt 2003-ban. A kezdeti négyfős csapat ma is megvan. Az igazi kihívást az addig a hazai piacon ismeretlen termék forgal­mazásának beindítása jelentette. Figyeltük a piacot, láttuk a növekvő igényt a poli­sztirolra. 2004-ben megterveztük, majd 2 év múlva elindítottuk a gyártást. Hamar láthatóvá vált, hogy az újabb növekedés a bővítésben, vagy egy teljesen új fejlesz­tésben rejlik. A második mellett döntöt­tünk, amikor 2012-ben a Nikecell gyárait megvásároltuk. Évente új terméket vagy fejlesztést hozunk piacra és szélesítjük a partnereink körét.

H-Cs. K.Mire a legbüszkébb?

V. A. – Talán arra, hogy nem volt sikerte­len a beruházásunk. Fejlesztéseinkkel nem kizárólag a meglévő piaci igényt elégítjük ki, hanem előre tekintünk.

H-Cs. K.Voltak nehézségek?

V. A. – Csak annyira, mint másoknak. Önál­lóságunknak – melyet a tulajdonos szá­munkra biztosít – persze ára van. A finanszírozást, az előkészítéseket, a kivitelezé­seket önerőből kell megoldanunk. Mára a legkomolyabb kihívás a munkaerőhiány. Tudással, szorgalommal, odafigyeléssel minden más megoldható.

H-Cs. K.Lehet ez a recept?

V. A. – Igen. Odafigyelés a partnerekre, a piac egészére. Tudás, mely a minőség mögött van. Hosszú távon gondolkodunk. A gyakorlat igazolta, ez a jó irány. Minő­ségi termék, jó szolgáltatás, megbízhatóság.

H-Cs. K.Milyen érzései vannak a díj kapcsán? Számított rá?

V. A. – Nem számítottam rá, ezért külö­nösen értékes számomra. Sokszor halljuk a színészektől: „a legfontosabb elismerés a közönségé”. Milyen igaz. Nagy súlya van, a közönség és a kritikusok díja is egyben, hiszen kereskedőpartnerek, a gyártók, a konkurencia szavazatai ezek. Ezért is meg­tisztelő és értékes.

H-Cs. K.Mik a tervei a továbbiakban?

V. A. – Nyugdíjba vonulok. Jelenleg is zajlik a feladatok, elképzelések átadása. Nincs nehéz dolgom, az utódom kiváló, régi kolléga. Ez leegyszerűsíti a helyze­tet. Az irány adott, ám a vállalat kap egy fiatalosabb lendületet, erőteljesebbé vál­hat a jövőben. Hogy fog-e hiányozni? Nem tudom. Másfajta, de nagyon izgal­mas évek előtt állok. Három kisunokám prioritást élvez a következő időszakban, ahogy azok a tevékenységek is, ame­lyek idő híján háttérbe szorultak: túrázás, kirándulás, síelés. Ahogy az LGT mondja: „Annyi mindent nem szerettem még”. Ezeket most sorba veszem.

H-Cs. K.Hogyan látja az építőipar jövőjét? Mit hozhat a generációváltás?

V. A. – Ha stabilizálódik a gazdaság, sok évre megvan az építőipar feladata. Az energiaválság kikényszeríti a gazdaság­ból az energiatakarékos megoldásokat, a modernizációt. A lemaradás tulajdonkép­pen szerencse. A generációváltás szüksé­ges jó. A teljesítmény az igényekhez nő. A technológiai fejlődés pedig nem áll meg. Bizakodó vagyok a jövőre nézve.

H-Cs. K.Mi az üzenete a fiataloknak?

V. A. – Számoljanak. Sok évre előre. Gyűjtsék a tapasztalatokat, törekedjenek a megbízhatóságra. Minőségi termék és szolgáltatás, partnerek, a vevők elége­dettsége. A bizalom a siker kulcsa. Hosszú távon.

 

Forrás: Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület