A víztározó és a földalatti kiszolgáló épület a Mapei által gyártott, 2,3 milliméter vastagságú, MAPEPLAN T WT elnevezésű TPO/FPO (hőre lágyuló Poliolefin) vízszigetelő lemezzel készült.

2012 nyarán kezdődött meg a Piz Seteur mesterséges tározó vízszigetelése. A Plan De Gralba síközpont Selva di Val Gar­denában (az észak-olaszországi Bolzano tartományban), körülbelül 2000 m ten­gerszint feletti magasságban található. Ez egy 10 m mély, talajba épített tározó, amely mintegy 70 000 m3 víz tárolására alkalmas, ami lehetővé teszi számos kör­nyékbeli sípálya mesterséges hóellátását egy összetett hóágyú rendszeren keresztül.

A vízszigetelési rendszer követelményei

A földbe épített, mesterséges hó előállí­tásához használt víztározó egy összetett létesítmény, melynek megépítésénél figye­lembe kell venni különböző tényezőket és alapvető követelményeket, mint például:

 • az aljzat eltérő ülepedésének veszélye
 • zord időjárási és környezeti feltételek
 • nagy mechanikai szilárdság
 • gyors kivitelezés
 • kritikus működési feltételek, mint pél­dául jégképződés, gyors leeresztés
 • egyszerű karbantartás
 • környezeti és természeti értéket képvi­selő környezetben épül
 • a vízszigetelés tesztelésének és ellenőr­zésének megvalósíthatósága
 • hosszú élettartam
 • könnyű javítás

Ebben a konkrét esetben a projektnek is meg kellett felelnie a tározók és gátak épí­tésére vonatkozó helyi törvények által meghatározott szabályoknak és követelmé­nyeknek, úgy mint:

 • méretstabilitás
 • víznyomással szemben ellenálló, vízzáró gát
 • mechanikai kopásállóság
 • UV sugárzással és a zord időjárási viszonyokkal szembeni ellenállóság
 • rezisztencia a növényekkel, gyökerekkel és mikroorganizmusokkal szemben
 • hő- és fagyállóság
 • a beépített anyagok öregedésállósága
 • nem mérgező
 • a telepített vízszigetelési rendszer hely­színi tesztelése
 • a vízszigetelési rendszer professzionális szakcég által történő kivitelezése.

Kivitelezés

A követelmények figyelembevételével a Mapei egy, az alábbiakban bemutatott, TPO/FPO-ból álló vízszigetelési rendszert szállított.

A tómeder kialakítása a talaj tömörítésé­vel, a fenék és az oldalak munkagépekkel végzett kialakításával kezdődött (1. kép). A tómeder szélein a vízszigetelő lemezt úgynevezett bújtató árokba temették, biz­tosítva ezzel a szigetelő lemez lecsúszás elleni védelmét (2. kép). A part felső egy­harmad részén, sík felületet képeztek, amelyen a szigetelőlemezre leterhelő kőzú­zalékot hordtak fel.

Vízelvezető és kiegyenlítő rétegként egy szűrő geotextíliával laminált geokompo­zit réteget építettek be a vízszigetelő lemez alá. Ez a vízelvezető réteg lehetővé teszi a vízszigetelési rendszer folyamatos ellenőr­zését, a tómeder tövébe fektetett, a vizs­gálókamrákba futó HDPE (nagy sűrűségű polietilén) vízelvezető csőrendszer által.

A tómeder aljába 800 g/m2 tömegű nem szőtt geotextíliát helyeztek el, kiegyen­lítő és átszúródásgátló rétegként. A tóme­der szivárgást figyelő rendszer úgy lett kialakítva, hogy a vízszigetelés alatt, per­forált HDPE vízelvezető csövek rendszere fut a tartályon kívüli ellenőrző kamrákba. A MAPEPLAN T WT vízszigetelő lemeze­ket 15 cm-es átlapolásokkal fektették le (3. kép), amiket speciális forrólevegős hegesz­tőberendezésekkel csatlakoztattak egymás­hoz (4. kép). Pontosabban, ebben az esetben két, párhuzamosan futó hegesztési varratot készítettek egy közbenső légcsatorna kiala­kításával. Ez a speciális hegesztési kiala­kítás lehetővé teszi a varrat szivárgásá­nak ellenőrzését a csatorna nagynyomású levegővel történő feltöltésével. A tesztelés átlagosan 2,0-2,5 bar nyomással (ami 20-25 m vízoszlop nyomásával egyenértékű) tör­ténik. Ez a hegesztési vizsgálat a legna­gyobb megbízhatóságot kínálja és biztosítja, hogy a vízszigetelési rendszer garantál­tan szivárgásmentes legyen.

A tározó olda­lainak felső részén a MAPEPLAN T WT vízszigetelő lemez és a leterhelő kőzúzalék közé 800 g/m2 tömegű, nem szőtt geotext­ília védőréteget helyeztek. A vízszigetelés teljesen szabadon maradt a többi felületen. A tómeder aljába egy jegesedésgátló rend­szert telepítettek, amelyet „bullage”-nek neveznek. A HDPE csővezetékből álló, lég­fúvó fúvókákkal ellátott rendszert arra ter­vezték, hogy folyamatosan mozgassa a víz felszínét, így megakadályozva a jegesedést. A tározót teljesen körbekerítve biztonsági kerítéssel egészítették ki (5a-b. kép).

 

www.mapei.hu