Búcsúzunk

824

Életének 44. évében, hosszú, méltósággal és bátorsággal viselt gyógyíthatatlan betegségben 2019. június 3-án, otthonában elhunyt Bozsó Béla, a Grabarics Kft. meghatározó alakja, korábbi termelési igazgatója, majd ügyvezetője.

Bozsó Béla 1975. április 16-án született Szolnokon. Tanulmányait Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai karán végezte, ahol 1998-ban építészmérnök, 2000-ben pedig építőmérnöki diplomát szerzett.

Tanulmányai befejezését követően mérnöki munkásságát 2000. július 3-án kezdte a Grabarics Kft-nél, ahol együtt fejlődve a vállalattal, hamarosan projektvezetői kinevezést kapott. Ezen időszak alatt jelentős munkákat irányított. 2009-ben olyan helyzetben vállalta a termelési igazgatói posztot, amikor a gazdasági válság okozta piaci viszonyok átrendeződése igen nagy kihívást jelentettek. Vezetése alatt a cég piaci pozíciója mindvégig stabil maradt. A 2009-2014 közötti években aktívan részt vett a szervezetfejlesztési folyamatok végrehajtásában, a vállalati belső szabályrendszer átdolgozásában és harmonizációjában, alkalmazásában. Irányítása alatt a Grabarics Kft. a hazai építőipar élvonalába emelkedett.

Tevékenységével nagy mértékben segítette a vállalat különböző területei között a kommunikációt és megértést, mindig megtalálta az optimális megoldásokat. Béla a termelési osztályt erős kézzel, meggondolt feladatmegosztással, eredményesen irányította több mint 9 éven át. Termelési igazgatói évei alatt a termelés és társosztályok tagjai között baráti légkör volt a jellemző, sok hivatalos kapcsolatából szövődtek és maradtak fenn barátságok. Határozottságát, egyenes jellemét, következetességét és értékrendjét édesapjától kapta. Gyökereire mindig büszke volt, sokat és szívesen járt haza szülőfalujába. Munkáját a pontosság, lelkiismeretesség, nagyfokú szakmaszeretet jellemezte. Elismertsége és elfogadottsága alvállalkozóink és megrendelőink körében a legmagasabb szintű volt, korrektsége, becsületessége pedig megkérdőjelezhetetlen. Pályafutása példa lehet minden fiatal mérnök számára.

A Magyar Építéstechnika szerkesztősége ezúton búcsúzik tőle.