Az ipari cégeknél kialakított külső tanszékeken képzik a jövő mérnökeit Pécsett

683

Hamarosan megnyitja kapuit Pécsett a térség információtechnológiai szereplőit összefogó közösségi tere, az IT HUB Pécs, amely amellett, hogy informatikai és innovációs rendezvényeknek, eseményeknek lesz a színtere, a kisebb, az iparágban működő vállalkozások tevékenységét is összehangolja. A pécsi önkormányzat hiánypótló projektjéhez a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (PTE MIK) is csatlakozott, hiszen a régió meghatározó informatikusképző intézményeként erősen kötődik az informatikával és innovációval foglalkozó vállalkozásokhoz, az új platform ezt a szinergiát erősíti fel.

A kar az elmúlt években számos céggel alakított ki szoros szakmai kapcsolatot, az ezek keretében létrejött „külső tanszékek” a kölcsönös érdekek mentén szerveződnek: a tudás- és erőforrás-megosztás, az innovációs projektekben való együttműködés mindkét fél érdeke.

AZ IT HUB Pécs projekt első lépéseként hamarosan egy Pécs belvárosában található épületbe költözhetnek be az információtechnológiával foglalkozó kisebb cégek és intézmények. Ebben az irodaházban jön létre a projekt első közösségi tere, amely rendezvények, események, így workshopok, előadások, képzések befogadását is lehetővé teszi. A Műszaki és Informatikai Kar már a hely kialakításában is részt vett: a belsőépítész tanszék munkatársai is közreműködtek a belsőépítészeti koncepció kidolgozásában. Később pedig a már működő hubban a kar informatikus hallgatói és a szaktanszékek aktív jelenlétére lehet számítani.

A környező ipar kapacitás-, illetve szakmai igényeire az egyetemnek is érzékenynek kell lennie, az ipari szereplőkkel való együttműködéseink jellege szakmacsoportokra szekcionálódik. A piacon is értelmezhető portfólióval rendelkező vállalkozásokból a régióban sincs hiány, közülük három olyan nagyobb céggel alakítottunk ki szoros partneri kapcsolatot, amely ún. »külső tanszék« formájában szolgálja a hallgatók tapasztalatszerzését, illetve hozza be az oktatásba a legújabb technológiákat, eszközöket. E partnereink olyan direkt témákat képesek megfogalmazni, amelyek karunk oktatásának színvonalát is pozitívan befolyásolja, emellett kiválóan működik velük a tudás- és erőforrásmegosztás, illetve a duális képzés, az innováció területén a kapcsolódás, de említhetem a hallgatóink számára kedvező ösztöndíjprogramokat is” – fogalmaz dr. Medvegy Gabriella, a PTE MIK dékánja.

Fenntartható gazdasági fejlődés nem létezhet sem hatékony és kezdeményező iparvállalatok, sem megfelelő képzési és innovációs háttér nélkül. Ez a felismerés indította el a Hauni Hungaria és a PTE közötti együttműködést, amelynek egyértelmű célja a szakemberképzés minőségének javítása. A Hauni Technológiák Tanszék elsősorban a mérnök, ezen belül is a gépészmérnök szakos hallgatók oktatásában vállal fontos szerepet, mind az alap-, mind a mesterszakos diákoknak szervez előadásokat és kihelyezett gyakorlatokat, elősegítve a gyakorlati oktatás súlyának növelését az egyetemi képzésekben. Emellett a Hauni bekapcsolódott az egyetem alkalmazott kutatási projektjeibe, segítséget nyújt a tananyagok aktualizálásában, fejlesztésében és szervezett keretek között az oktatásában is. A TechCsajok rendezvény támogatásával pedig a mérnök szakmákat teszi vonzóbbá a lányok számára.

Az IT Services Hungary Kft.-vel (ITSH) alapított külső tanszék azt szolgálja, hogy a hallgatók megismerjék az ITSH-nál alkalmazott technológiákat, módszereket és rendszereket, valamint hogy belelássanak egy informatikai szolgáltató cég működésébe, mind elméleti, mind gyakorlati szinten. A cég által biztosított ösztöndíjprogramokat úgy alakította ki közösen a két fél, hogy azok mind a hallgató, mind az egyetem, mind pedig az ITSH igényeit kielégítse, így az azokban részt vevők kiválasztásánál fontos a megszerzett szakmai ismeret, az idegennyelvtudás és a tanulmányi eredmény. A felhőtechnológiában élen járó ITC szolgáltató hatása az oktatásban is megjelenik, az általuk biztosított korszerű technika az egyetem tantermeibe is beépül.

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel kialakított E.ON Villamosenergetikai Külső Tanszék a kar oktatási, kutatási tevékenységének kiszélesítését, a gyakorlati tudás integrálását, valamint a duális képzés erősítését szolgálja. Emellett a hagyományos képzési formában részt vevő hallgatók számára lehetőséget biztosít a villamosenergetika területéhez tartozó specifikus szakmai oktatások szabadon választható tantárgyak formájában való elérésére. A kapcsolatot ez esetben is az eszköz-invesztíció, a közös forrásmegosztás is jellemzi, de itt a külső tanszék inkubátor irodaként is működik: egyrészt a duális hallgatókat fogadja, másrészt az E.ON által felvett fiatal mérnököket, akik még a szervezetbe való integrálás előtt állnak. Új profil az E.ON földgáz ágazatával való kapcsolódás, amely a karon folyó épületgépészeti képzés számára jelent kiváló lehetőséget a jövőben.

 

További információ: mik.pte.hu

 

 

Forrás: PTE MIK