A gépkezelők oktatása eddig is kiemelt helyet foglalt el a képzési palettán, hiszen nem nagyon talál­ható már olyan gazdasági szektor, ahol ne használnának valamiféle emelő-, rakodó-vagy szállítógépet. Különösen az építő­ipar fellendülésével növekedett egyenes arányban a gépkezelői képzések igénye, és ezt nem fogták vissza az alapanyag-ellá­tási és áremelkedési problémák sem. Nemrégiben jelentősen átalakultak a képzési és vizsgakötelezettségek a munkagépek kezelését illetően. A változásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a DEKRA Akademie Kft. foglalta össze cikkében.

A gépkezelői képzések iránti igények megnövekedése miatt is tartjuk kiemelten fontosnak, hogy minden partnerünket és leendő partnerünket tájékoztassunk arról, hogy tavaly év végén jelent meg a gépkeze­lők képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet, ami alap­ján nagymértékben átalakultak a kép­zési és a vizsgakötelezettségek ezen a területen. Az egyik legjelentősebb válto­zás, hogy a képzések végén a résztvevők nem bizonyítványt kapnak, hanem jogo­sítványt. Ez némileg egyszerűsíti a folya­matot, mivel eddig jogosítványt két lép­csőben lehetett szerezni a meghatározott gépekre: a képzésben részt vevő elsőként az OKJ-s bizonyítványát szerezte meg, és csak ezt követően a jogosítványt, az új ren­delet értelmében ezentúl már csak az utób­bira lesz szükség.

Új gépkezelői hatósági rendelet

Az új gépkezelői hatósági rendelet öt gép­kategóriában összesen 82 féle munkagépet érint a korábbi 33 helyett, köztük a föld­munkagépeket, targoncákat és szállítógé­peket, valamint az emelő- és rakodógépe­ket. Akiknek a rendelet szerint a szükséges területen még nincs képesítésük, 24 óra elméleti és – gépcsoporttól függően – 2-8 óra gyakorlati idő alatt szerezhetik meg a jogosítványukat.

A jogfolytonosság érdekében a 2021. december elején hatályba lépett rende­let szabályozza a korábban szerzett jogo­sítványok és jogosultságok kérdését is. A korábban kiadott szakképesítések érvényben maradnak. Azonban akik már rendelkeznek OKJ-s bizonyítvánnyal – könnyű- vagy nehézgépkezelő, vagy azo­nos gépcsoportban építő- és anyagmozgató gépkezelő végzettséggel –, de eddig nem szereztek jogosítványt (például azért, mert eddig nem volt szükség rá az adott gépcso­porthoz), ők 2-8 órás gyakorlati oktatás után tehetnek vizsgát.

A képzési tema­tika, tananyag is változott: a gyakorlati feladatok némileg nehezebbek, nagyobb rajtuk a hangsúly, a speciális gépekhez tartozó szóbeli tételekből pedig kevesebb lett. Változást jelent az is, hogy a múltban a szóbeli vizsga egy OKJ-s vizsgabizott­ság előtt zajlott, most ezt is a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) vizsgabiztosai végzik.

Az építőiparban is jelent­kező munkaerő-piaci igények növekedésé­vel az elmúlt években megnőtt a kereslet az olyan munkavállalók iránt, akik külön­féle gépek kezeléséhez szükséges tudással és bizonyítvánnyal rendelkeztek. Az épí­tőiparban fontos a munkagépek biztonsá­gos kezelése, ezért a munkaadók jellem­zően nem foglalkoztatnak olyan dolgozót, aki nem rendelkezik a szükséges jogosult­ságokkal, engedélyekkel a gépek kezelésé­hez.

Munkaadók, illetve leendő hallgatóink számára széles képzési palettával áll rendelkezésre a DEKRA. Képzéseink között megtalálják az  Emelő- és rakodógépek (kivéve targonca) -, Földmunkagépek -, Targoncák és szállítógépek -, valamint Útépítő- és karbantartógépek képzést is.

Képzésekkel, továbbképzésekkel kapcsolatban a DEKRA Akademie Kft. munkatársai készséggel állnak a munkaadók és munkavállalók rendelkezésére.

DEKRA Akademie Kft.