A fischer ACT homlokzati rendszerei a műszaki és gazdaságossági előnyei mellett nagy tervezési szabadságot is biztosítanak.

Az ACT rendszerrel (Advanced Curtain Wall Technique) a fischer építészeknek és tervezőknek kínál innovatív, magas színvonalú, all-inclusive rendszert szel­lőztetett homlokzati rendszerekhez. A műszaki és gazdaságossági előnyökön túl az ACT rendszer különösen nagy lehe­tőségeket rejt magában a kreatív építé­szeti tervezéshez. Például lehetővé teszi akár 20 mm vastag homlokzati terméskő panelek és 8, illetve 10 mm-es vastag­ságú ESG és TVG üvegtáblák rögzíté­sét is. A dűbel bárhol szabadon elhe­lyezhető a panel hátoldalán. A panelek cseréje egyszerű, de fedőpanelek is kön­nyen és sokféleképpen csatlakoztathatók. A hátsókúpos pontmegfogású dűbellel és a teljes rendszerrel a fischer építészeknek és tervezőknek kínál innovatív, kiváló minőségű megoldást az átszellőztetett homlokzatokra.

AZ ACT BŐVÍTI A LEHETŐSÉGEKET ÉS CSÖKKENTI A KÖLTSÉGEKET

A fischer ACT rendszer megnyitja az utat az esztétikus, komplex homlokzatok egy­szerű és költséghatékony tervezéséhez. Ez az FZP II fischer Zykon panel horgony­nak köszönhető, amely tulajdonképpen egy előre kifúrt hátsókúpos furatba telepített, feszítésmentes rögzítőrendszer.

Az FZP II fischer Zykon panelhorgonnyal kombinált hátsókúpos technológia bizto­sítja, hogy az illesztéseknél láthatatlanok maradnak a rögzítő elemek. Ezzel a technológiával többszörös maximá­lis terhelhetőségi értékek érhetők el, mint a hagyományos rögzítések esetén. Mivel a horgony pozicionálása optimalizálható a panelen belüli hajlítónyomatékok kb. 50 százalékkal kisebbek, mint a hagyományos rendszereknél. Ez kisebb panelvastagságot és nagyobb méretű táblák alkalmazását teszi lehetővé, különböző panelvastagságok esetén pedig az eltérések távtartó horgonytípusokkal kompenzálhatók.

Az ACT technológia tökéletesen ötvözi a panelhorgonyok, az egyedi tartószerkeze­tek és a kifinomult fúrási technológia alkal­mazását. Ez megtérül az építkezéseken, ahol a szerelés ezáltal gyors, egyszerű, és nem függ az időjárási viszonyoktól. A sze­relési idő csökken, és így a költségek is.

1. ábra. Szálcement homlokzati panel látszó rögzítése

A BWM háttérszerkezet alkalmas látszó valamint rejtett rögzítési megoldásokhoz is. Látszó rögzítés esetén elegendő a teher­hordó szerkezetbe rögzített fali konzol és a hozzá szegecsekkel rögzített vertikális T, illetve L profil, amire ragasztással vagy sze­gecseléssel rögzíthető a homlokzati lap (1. ábra). Rejtett rögzítés esetén a fent említett elemekhez társul még egy horizontális pro­fil is, amire az FZP II dűbellel fúrt lapot egy akasztófül segítségével tudjuk rögzíteni (2. ábra). Míg a látszó rögzítés a kevesebb fel­használt elemnek köszönhetően költségha­tékonyabb és gyorsabb, addig az esztétika a rejtett rögzítés mellett szól. Ahogyan az is, hogy a dűbelek egy későbbi lapsérülés ese­tén könnyedén cserélhetők, vagy hogy az akasztófülek segítségével a rögzítés mögötti szerelés esetén a burkolati lapok kényelme­sen leemelhetők, illetve visszahelyezhetők.

2. ábra. Homlokzati terméskőpanelek rejtett rögzítése

A MEGFELELŐ MEGOLDÁS MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

A fischer homlokzati rendszerek szinte minden burkolóanyaghoz nyújtanak rög­zítő megoldást. A homlokzati panelek, például a szálcement vagy a HPL lát­ható rögzítése szegecsekkel vagy csava­rokkal oldható meg. A kerámia és a ter­rakotta kapcsos megoldásai láthatóan és rejtve egyaránt megvalósíthatók. Speciá­lis rögzítő profilok állnak rendelkezésre a fém kazetták rejtett rögzítéséhez. A fischer horgonyok a homlokzati panelek rejtett rögzítéséhez a hátsó oldalon biztosítják a feszültségmentes rögzítést a hátsókúpos furatokban.

TERMÉSKŐ

A terméskő kiváló, fenntartható építő­anyag, mivel a kövek természetes anyagok, amelyek globálisan beszerezhetők. A hom­lokzati paneleket 20 és 60 mm közötti vas­tagsággal gyártják. A fischer Zykon panel­horgonyok 20 mm-es panelvastagságtól használhatók. Ezenkívül a panel felüle­tének egyenetlenségei áthidalhatóak a fischer távtartó horgonyaival.

MESTERSÉGES KERÁMIA

A kerámia burkolólapok mestersége­sen előállított anyagok. Ennek köszönhe­tően nagyon sokféle szín és felületi tex­túra érhető el. A homlokzati paneleket 8 és 20 mm közötti vastagsággal gyártják. A fischer Zykon panelhorgonyok 10 mm-es panelvastagságtól használhatók. A hor­gony nagy felületű alátétje megakadályozza a pontatlan illeszkedést, a bordázott hátoldalú kerámialapok esetén.

VÉKONY PANEL ANYAGOK

A vékony panelek legismertebb példái a szálcement és a HPL (nagynyomású lami­nált anyagok). Mindkét típusú burkoló­lap mesterségesen előállított anyag, ame­lyek alapjai természetes anyagok. Ennek köszönhetően nagyon sokféle szín és felü­leti textúra érhető el. A vékony homlok­zati paneleket 8 és 12 mm közötti vas­tagsággal gyártják. A fischer Zykon panelhorgonyok 8 mm-es panelvastagságtól használhatók.

ÜVEG

A fischer kínálja a világ első üvegpont megfogású rögzítését az egyrétegű biz­tonsági üvegekhez (ESG vagy ESG-H 10 mm vastagság) és a laminált bizton­sági üveghez (VSG 8+10 mm vastag­ság). Az üvegpanelek zománcozhatók vagy bevonhatók és laminált napelemek alszerkezeteként is használhatóak. A ber­lini székhelyű Német Építési Technológiai Intézet (DIBt) általános műszaki engedéllyel látta el a fischer Zykon pontmegfo­gású rögzítést (FZP-G). Ez a forradalmian új technológia a legmodernebb fejlesztés üveghomlokzatokhoz. A hátsókúpos tech­nológia alkalmazásával a fischer világ­szerte ajánlja az első olyan pontrögzítését, amely nem hatol át a panelen. Az üveg­homlokzat homogén külső felülete ezál­tal nagyobb alkotói szabadságot kínál az építészek számára, ugyanakkor csökkenti a szennyeződésre való hajlamot és a szük­séges tisztítási erőforrást. A pontrögzítés telepítéséhez speciális marószárra és beál­lító eszközökre van szükség.

PASSZÍV HÁZAK

Hogy a passzívházak igényeit is kielégít­sék, a háttérszerkezet elérhető passzívház certifikációval rendelkező változatban is.

TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS

Az ACT rendszer nem korlátozódik az innovatív rögzítő termékekre. A fischer átfogó támogatást nyújt építészeknek, szaktervezőknek és kivitelezőknek a ter­vezési szakaszban zajló statikai számí­tásoktól az időben történő helyszínre szállításig. A szolgáltatás részét képezi a felhasználási útmutató rendelkezésre bocsátása, valamint a megfelelő fischer fúrógépek kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás.

Rendőrségi és Igazságügyi Központ, Zürich

A fischer a következő technológiai előnyöket nyújtja:

  • Háttérszerkezetek mindenféle burkoló­elemhez;
  • Rugalmas rendszer a rejtett és látszó rögzítési megoldásokhoz;
  • A gyors és egyszerű telepítés csökkenti a teljes homlokzat bekerülési költségét;
  • Megfelel az alacsony és nulla energia­igényű építési szabványoknak is;
  • Projektspecifikus konzultáció és megfe­lelő termékkiválasztás;
  • Helyszíni szaktanácsadás;
  • 35 éves tapasztalat a homlokzati rend­szerekben;
  • Teljes homlokzati rendszer egyetlen beszállítótól;
  • ETA és CE engedély.

 

https://www.fischerhungary.hu