A lakosság lakásvásárlási és építési szándékai a következő egy évben, 2019-2023 (százalék). Forrás: GKI felmérések

A GKI negyedévente szervez felmérést a lakosság lakásvásárlási, illetve felújítási és korszerűsítési terveinek, szándékainak és kilátásainak feltérképezése céljából. A jelen – 2023. áprilisi – megkérdezés során megkérdezett lakossági minta 1000 fős, nem, életkor, lakóhely és iskolai végzettség szerint reprezentatív.

A lakásukra a felmérést következő egy évben nagyobb összeget költeni kívánó háztartások száma 2022 második negyedévében érte el a csúcsot. A tavalyi második félévben jelentős csökkenés következett be. Az Otthonfelújítási program jelentős összegekkel támogatta a gyereket nevelő családok lakásfelújítását és korszerűsítését, e program azonban 2022. december 31-én lezárult, ami a felújítások, korszerűsítések finanszírozását jelentősen megnehezíti.

Emellett gyorsan emelkedtek az építőanyagárak és a kivitelezési díjak is, s a felvehető hitelek kamatai is drágultak. Mindezek jelentősen visszafogták a lakosság lakásfelújítási és korszerűsítési terveit. Az idei két felmérés során e várakozások a korábbinál alacsonyabb szinten stabilizálódtak. A 2023. áprilisi megkérdezés adatai szerint a háztartások 4,8%-a biztosan nagyobb összeget kíván költeni a következő egy évben lakóingatlanára, míg 19,5%-uk valószínűleg ugyanezt teszi. Egy évvel korábban ugyanez a két arány 9 és 30% volt.

A közeljövőben a 30 év alattiak lehetnek a legaktívabbak (körükben 8% a biztosan, 26% a valószínűleg felújítást, korszerűsítést tervezők aránya), de nem sokkal maradnak le tőlük a 40-49 év közöttiek sem (körükben ugyanez a két arány 6 és 20%). A településtípusok közül a községek emelhetők ki, az itt lakók 6%-a biztosan, 26%-a valószínűleg vállalkozna egy komolyabb felújításra. Az ő helyzetüket segíti, hogy a falusi CSOK továbbra is felvehető.

 

Forrás: GKI