Innovatív projekt az építőiparban előforduló képzettségi hiányosságok megszüntetésére

A SKILLCO projekt harmadik szakaszában megkezdődött a partnerországok szakemberei által összeállított tananyagok pilot projektek keretében történő tesztelése.

Az Erasmus+ Partnerség Program keretében megvalósuló SKILLCO projekt az építőiparban meglévő képzettségi hiányosságok megszüntetését tűzte ki céljául. A projektben a szlovén, az észak-rajna–vesztfáliai és a magyar építőipari szövetség, valamint a celjei, a kerpeni és a budapesti építőipari szakiskolák mellett az Európai Építőipari Szövetség (FIEC) munkatársai vesznek részt.

A PROJEKT FELÉPÍTÉSE

A projekt során, a szakképzettségi hiányosságok feltérképezését követően a hiányosságok pótlását biztosító oktatási anyagok készülnek. A projekt első szakaszában a három partnerország építési vállalkozásainak körében végzett felmérés alapján az alábbi négy szakterületet választották ki.

Szövegértés: az építési projekt dokumentációjának olvasása/megértése, időtervek készítése az ICT (Információ és Kommunikáció Technológia) segítségével, valamint az ICT technológia alkalmazása az építési munkákhoz.

Költségszámítás: építési projektek költségkalkulációjának szakszerű elkészítése/értelmezése.

Munkahelyi biztonság és egészségvédelem: a csont-izomrendszeri rendellenességek megelőzésére szolgáló intézkedések és az ergonómia alapjai.

Környezettudatosság („zöld ismeretek”): ipari/építőipari hulladékanyagok újbóli felhasználása, újrahasznosítása a potenciálisan káros anyagok biztonságos felhasználásával.

A projektpartnerek által kiválasztott négy képzettségi hiányosság oktatására a Szlovén Szakképzési Intézet által kidolgozott módszertani irányelvek alapján két tananyagmodult dolgoztak ki. Az „A” modul a szakiskolákban tanuló fiatalok, a „B” modul pedig az építőiparban dolgozó szakmunkások számára készült.

VISSZACSATOLÁS

A projektpartnerek a 2018/2019-es tanévben mindhárom országban szakiskolai tanulók, valamint építőipari szakmunkások részvételével próbatanfolyamokat szerveztek, és azokat különböző szempontok alapján értékelték. A próbatanfolyamok értékelése a Kerpeni Építőipari Oktatási Központ által kidolgozott módszertan alapján több szempont figyelembevételével történt. A tanfolyamok résztvevői egy elégedettségi kérdőív kitöltésével adtak számot arról, hogy mennyire voltak elégedettek a tanfolyam előtt kapott tájékoztatással, az oktatási anyagokkal, a tanfolyamot oktató tanárok munkájával, a képzés feltételeivel, továbbá hogy a tanfolyam tartalma megfelelt-e az elvárásaiknak, érdeklődésüknek és az oktatási anyag innovatív volt-e.

Egyúttal arra is választ adtak, hogy a tanfolyamon tanultakat a munkájuk során milyen mértékben tudják majd hasznosítani.

A tanfolyam oktatói szintén véleményt alkottak a partnerszervezetek által összeállított tananyagról.

PILOT PROJEKTEK

Magyarországon az építőipari szakiskolai tanulók körében a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (BKSZC) a tagintézményeiben, a szakmunkások körében pedig az ÉVOSZ Budapesten, Pécsett, Zalaegerszegen és Debrecenben szervezett pilot képzéseket. A pilot projektek megvalósítása mindhárom partnerországban lezárult 2019 októberében, és ezt követően történik majd a képzések tapasztalatainak összegzése.

A PROGRAM ZÁRÁSA

A Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamara (CCIS CCBMIS) által koordinált hároméves projekt 2020. január végén fejeződik be. Ezt megelőzően elkészül még a projektet bemutató applikáció, ami az építőipari szakmát tanulók, a már végzett szakmunkások és a szakiskolai tanárok számára teszi hozzáférhetővé a projekt eredményeként elkészült anyagokat, az egyes témakörhöz készített rövid videofilmeket és a négy témakörre vonatkozó kvízkérdéseket.

A projekt eredményeinek és a SkillgApp nevű applikáció működésének bemutatására 2019 novemberében mindhárom országban az építőipari szakiskolák tanárai részvételével úgynevezett train the trainers programot rendeznek. A projekt eredményeinek a nyilvánosság részére történő bemutatása 2019. december 11-én a Ljubljanában tartandó projektzáró konferencián történik majd.

A projektről és az annak keretében eddig elkészült eredményekről, dokumentumokról további információ a www.skillco.eu honlapon olvasható.

 

Pete Zoltán
ügyvezető igazgatóhelyettes
ÉVOSZ