ÉVOSZ: Koronavírus – heti aktuális összefoglaló

838

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) szoros együttműködésben az ITM és a PM válság kezelőivel, folyamatosan értékeli a koronavírus járvány építőiparra gyakorolt hatását. Aktuális heti értékelésében kerültek összefoglalásra, megerősítésre azok a javaslatok, melyeket az ÉVOSZ  a Kormány újabb gazdaságvédelmi programjának kiegészítéséhez, részletes kidolgozásához és bevezetéséhez indítványoz.

A koronavírus építőiparra gyakorolt hatását és a javaslatokat aktuálisan Koji László elnök a következőkben foglalta össze:

Az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket az építőipari vállalkozások megtették. A foglalkoztatottak kis csoportokban dolgoznak, legtöbb helyen védőfelszerelésekben. A munkavállalók utaztatása is kisebb csoportokban és nagyobb részt saját személygépkocsik igénybevételével történik. A közepes  és nagy cégek egészségügyi felelősöket jelöltek ki, akik folyamatosan figyelik a dolgozók egészségügyi állapotát. A tervező mérnökök 90%-ban otthoni, távmunkavégzéssel teljesítenek.

Mind ezek eredményeként az építőiparban vírusos megbetegedések jellemzően egyenlőre nincsenek. Kisebb csoportok, brigádok karanténba küldése/önkéntes elvonulása az áprilisi napokban azonban már előfordul. Az egészségügyi kockázatok csökkentésének, a folyamatos munkavégzés érdekében, jelentős költség kihatása van.

Egyre több generálkivitelező jelzi, az ország különböző részeiből, hogy növekszik azon mikró- és kisvállalkozások száma, akik felfüggesztik az alvállalkozói munkájukat. Ezt elsődlegesen a fertőzésmentes utaztatási problémákkal, anyagbeszerzési nehézségekkel, finanszírozási gondokkal indokolják.

Az elmúlt héthez képest lényegesen több új projekt előkészítése lelassult, leállt. Továbbra is hangsúlyoznom kell, hogy ez egyaránt jellemző az állami, önkormányzati és a magán megrendelésekre. Március hónapban megkötött új szerződések volumene , a szokásos/várt volumennek mintegy 65%-át érhette el. Az ágazat megrendelési állománya jelentős kormányzati/önkormányzati megrendelések nélkül  zuhanás szerűen  csökkenhet.

Az ITM/Kormányzat javaslati csomagjában szereplő „előrehozott” beruházási csomagot, közlekedési- infrastrukturális és szállodai építési/rekonstrukciós feladatokat minél előbb létesítmény sorosan  kellene ismertetni és közbeszerzési ajánlat kérésre kérjük kiírni.

Rohamosan romlik a vállalkozások likviditási helyzete. A mikró- és kisvállalkozások a munkájukat nem tudják előfinanszírozni, szaporodik az un. anyagmentes vállalkozás, a bérmunka ebben a körben. Ezzel egyidejűleg az a tapasztalat hogy elsődlegesen az állami és önkormányzati megrendelésekre végzett munkáknál sokasodik a befogadott számlák határidőn túli kifizetése.

Ezek az erősödő folyamatok indokolják, hogy az ÉVOSZ javaslatával kiegészítésre kerüljön az építőipar kiemelt ágazat érdekében tervezett ITM/Kormányzat intézkedési javaslata, ami a gyorsított számlakifizetésekre vonatkozik. Másrészt a finanszírozási, likviditási helyzet javítása érdekében továbbra is javasoljuk, hogy az állami, önkormányzati valamint a támogatásban részesült megrendelők részére végzett munkáknál a jelenlegi 25%-ról,  50%-ra emelkedjen a kifizethető előleg mértéke.

Egy hete már jeleztük, hogy a külföldi munkaerő (jellemzően ukrán és szerb) jellemzően hazautazott. Ezekkel a relációkkal a határmenti, 30 km mélységű munkába történő átjárás nem működik. Pontosított külgazdasági -kormányközi megállapodásokra lenne szükség. Ezen munkavállalók visszajövetele bizonytalan.

A Nyugat Európából hazatért szakmunkások és mérnökök önkéntes, két hetes karantén lejártát követően , egyre nagyobb mértékben vállalnak itthon munkát, számuk több százra tehető. A mikró- és kisvállalkozói körnek jellemzően rövidebb átfutási idejű munkájuk van, amit befejezve nehezen tudnak újabb  szerződéseket kötni a magánmegrendelői, lakossági körben, ezért megjelent a munkaerő elbocsájtás. Egyenlőre, más építési vállalkozásoknál  a szakmai végzettséggel rendelkező szakmunkások  munkát találnak.

Növekszik a vállalkozások előre nem látott költsége, ami a Ft/EURO árfolyam alakulásából adódik az import termékek beszerzésénél.  Az építőanyag kereskedő cégek az árfolyam változásokat és a” szokásos” év elejei „automatikus” áremeléseiket érvényesítik az építőipari cégek vásárlásai során. Az árfolyam jelentős változásából adódó plusz költségek nem férnek bele a szerződésben vállalt árakba.

Az állami, önkormányzati (közösségi) megrendeléseknél és a támogatott magánmegrendeléseknél ismételten javasoljuk, hogy a 2020.március 31. előtt megkötött támogatási és vállalkozási szerződéseknél az import termékek  költségének elszámolása számlával igazoltan, a beszerzés időpontjában fennálló árfolyamon történhessen.

Az építési vállalkozók is fontosnak tartják, hogy meghatározott körben fennmaradjon az új építésű lakásoknál a kedvezményes, 5%-kos ÁFA alkalmazása. A rozsdaövezetekben megvalósuló lakásépítéseknél érvényesíthető kedvezményes forgalmi adózás rendjét minél előbb kérjük meghirdetni, bevezetni.

Mivel a járványhelyzet miatt az épületek építésénél tömegesen várhatók határidős csúszások, több, ez év végéig átadásra tervezett létesítmény befejezése 2021. évre fog áthúzódni. A létesítmények használatba adását 2020. évre tervezve, lesznek építmények, melyek  a 2021. január. 1-től érvényes, szigorúbb épületenergetikai előírásoknak nem felelnek meg. Ezen létesítményeknél átmeneti rendelkezésre van szükség, ami lehetővé teszi  ezen épületek  ez évben érvényes épületenergetikai előírásoknak megfelelő paraméterek melletti használatba adását.

 

 

Forrás: ÉVOSZ