ROM Vándor néven indított országos programot a Market Építő Zrt. A kezdeményezés legfőbb célja építészeti örökségeink újrafelfedezése, megóvása és népszerűsítése, többek között azok felkutatásával, szakszerű helyreállításával, valamint a romemlékek környezetének megújításával. Ennek a hosszú távra tervezett önkéntes vállalati kezdeményezésnek az első állomása a XIII. századi Töki Romtemplom, ami immár megújulva várja látogatóit. Lapunknak Scheer Sándor, a Market vezérigazgatója és Berecz Péter, a program ötletgazdája nyilatkozott a ROM Vándor kapcsán.

Az ország egész területén több száz ismert és kevésbé ismert középkori romemlék áll, melyek titokzatos létükkel, misztikus jelként gazdagítják környezetünk kulturális térképét. Ezek nagyrészt a kisebb települések, községek határában meghúzódó templom- és kolostorromok. A ROM Vándor – a Market Építő Zrt. több éves időszakot átölelő társadalmi felelősségvállalási programja – éppen az ilyen megismételhetetlen atmoszférájú tereink minőségi rehabilitációját segíti elő. Az építőipar kiemelt szereplőjeként a vállalat egy olyan komplex CSR-programot szeretett volna létrehozni, ami kapcsolódik a tevékenységéhez, illeszkedik a hitvallásához, értéket teremt, gazdagítja épített környezeti örökségünket, és országosan kiterjeszthető.

A program külön érdekessége és értéke, hogy a megvalósítás során a neves szakértők bevonása mellett a kapcsolódó feladatok elvégzése – az előkészítéstől egészen a megvalósításig – a Market Építő Zrt. önkéntes munkatársainak bekapcsolódásával történik.

Az első állomás

A Pest megyei község határában található XIII. századi Töki Romtemplom nemrégiben még nagyon rossz állapotban volt. A műemléket a most indult ROM Vándor első állomásaként állították helyre, átadására október 14-én került sor ünnepélyes keretek között. A környéken összegyűjtött eredeti kövek felhasználásával megerősítették a középkori falakat, rendezték a templomrom környezetét és megteremtették annak két irányú megközelíthetőségét. Az 50 millió forintos költséggel helyreállított különleges atmoszférájú szakrális emlékhely mostantól a nagyközönség előtt is nyitva áll és várja látogatóit a hazai, illetve nemzetközi túra- és zarándokmozgalmak megújult célállomásaként.

Dr. Vukoszávlyev Zorán, az Építési és Beruházási Minisztérium építészetért és műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkára

Az örökségvédelem ma már az újfajta partneri együttműködések kialakítását teszi lehetővé. Nyitott mindenki számára, aki szeretne részt vállalni múltunk építészeti kincseinek megőrzésében. Ez az értékmentő- és teremtő gondolat vezette ezt a kezdeményezést is, amelynek köszönhetően összefogással sikerült megmenteni a pusztulás, a feledés veszélyétől egy csodálatos Árpád-kori templomot” – fejtette ki Dr. Vukoszávlyev Zorán okleveles építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, az Építési és Beruházási Minisztérium építészetért és műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkára, a BME docense a Töki Romtemplom ünnepélyes átadóján.

A szakrális építészet kutatásával is foglalkozó Vukoszávlyev hangsúlyozta: Ez a nap ünnep lehet olyan emberek számára, akik értik, érzik az örökség értékének megóvását, akik tesznek azért, hogy méltó állapotban őrizzük meg épített emlékeinket az utókor számára.” Kiemelte azt is: „Az épített és táji környezet minősége alapvetően határozza meg testi és lelki egészségünket, és megfelelő keretet adhat emberi méltóságunk kiteljesedéséhez is.”

A ROM Vándor program legfőbb célja építészeti örökségeink újrafelfedezése, megóvása és népszerűsítése, többek között azok felkutatásával, szakszerű helyreállításával, valamint a romemlékek környezetének megújításával. Ennek a hosszú távra tervezett önkéntes vállalati kezdeményezésnek csak az első állomása a töki helyszín. A program több mint száz romemlék feltérképezésével és mintegy 50 bejárásával kezdődött, amelyek után 12 műemlék lett előzetesen kijelölve.

Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója

„Minden egyes esetben arra törekszünk a felújítások elvégzése során, hogy méltó módon viszonyuljunk a történelmi hagyatékhoz, és olyan minőségi munkát hagyjunk magunk után, amihez legalább 25 évig nem kell hozzányúlni. Mind munkatársaink, mind a bevont szakemberek az adott rom építészeti örökségének értékeihez, annak identitásához illesztve tervezik meg a rekonstrukciós folyamatot. Így megőrizzük azt a több évszázados értéket, amit ezek az épületek rejtenek. Ugyanakkor megragadjuk a lehetőségét annak, hogy közelebb hozzuk az emberekhez ezeket a helyeket, az életük részévé tegyük őket, ahová minőségi szabadidős programokat szervezhetnek. A töki templomrom megújításában önkéntes munka keretében közel száz kollégánk vett részt. A szakmai feladatok mellett Market összefogással valósítottuk meg a műemlék környezetének rendezését is” – mondta el a rendezvényen Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója.

A cégvezető beszédében ismertette, tíz éves programban gondolkodnak, amire összességében félmilliárd forintot szánnak a tervek szerint. Azzal kapcsolatban, hogy miért választotta a Market ezt az ügyet társadalmi szerepvállalásaként Scheer Sándor elmondta: elsősorban azért, mert szeretik ezt az országot, és mert megadja a tiszteletet a múltnak. Hozzátette: „Azért is ragaszkodunk ehhez a programhoz, mert hosszú távú, teljesen unikális és nem átlagos feladat. Benne van a szakmánk, annak minden részletével, szépségével. Mindezek mellett fontos, hogy a sok új épület mellett az értékmegőrzést is a zászlónkra tűzzük.”

A Töki Romtemplom ünnepélyes átadása

A „szív-lélek” plusz

A Market vezérigazgatója lapunknak elmondta, a programmal nem titkolt céljuk egyfajta figyelemfelkeltés is a többi vállalat számára. „Arra biztatom őket, hogy legyenek kreatívak, találjanak ki és építsenek fel olyan programokat, amivel hozzájárulhatnak épített környezetünk megóvásához, szebbé tételéhez.” – fogalmazott Scheer Sándor.

A Market Építő Zrt. nevét legtöbbször valami új építése kapcsán halljuk, látjuk, tevékenységének nagy részében mások által megtervezett épületeket valósít meg. „Tevékenységünk kisebb idejében, 15-20 százalékában dolgozunk olyan munkákon, amit mi találunk ki, mi alakítjuk ki a sorsát, mi határozzuk meg, hogy mi hogyan, hol legyen. Az ilyenek mindig megkapják azt a szív-lélek pluszt, amit az ember a napi hivatása teljesítése során is igyekszik ugyan beletenni a munkájába, de mégsem tud annyira azonosulni a feladattal, mint egy olyan esetben, amikor meghatározhatja, mi történjen.” – fogalmazott szerkesztőségünknek ezzel kapcsolatban Scheer Sándor.

Állagmegóvás és környezetrendezés

A ROM Vándor program keretén belül állagmegóvási és környezetrendezési munkálatokat végeztek a töki helyszínen. A megmaradt középkori falszövet megerősítése, konzerválása, valamint a millenniumi felújítások egyes falazatainak kijavítása mellett rendezték a rom környezetét is, amellyel megteremtették a műemlék két irányú megközelítését. A megújult falazatok a közelben megőrzött és összegyűjtött kövek felhasználásával épültek.

Belecz Péter, a ROM Vándor programigazgatója a Töki Romtemplom átadásán

Belecz Péter, a ROM Vándor programigazgatója – és egyben a hazai romok megmentési ötletének gazdája – lapunknak elmondta, a munkálatok során az egyik legnagyobb műszaki kihívást a nem kiszámítható faktorok jelentették. „Nem lehetett előre tudni, hogy például a visszabontások, a fuga kikaparása után vajon mi fog történni, mi szakad, mi törik? Ez mindig megköveteli azt, hogy fel legyünk készülve. A szükséges változások összehangolása és újratervezése mindenképp kiemelt figyelmet igényelt. A program vezetője az anyagok kapcsán látta a másik olyan tényezőt, ami különleges szakértelmet kívánt. „Olyan kőanyagot és habarcsösszetételt kellett készítenünk, amit egy ilyen rom igényelt – ehhez különösen nagy odafigyelés kellett. Ebben volt segítségünkre Dr. Török Ákos, a BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszékének vezetője.”

Belecz Péter elmondta, a munkálatok során további kihívást jelentett az is, hogy a területen sem áram, sem víz nem áll rendelkezésre. „Ez egyébként csak növeli az értékét ennek a megújításnak, hiszen az egy érték a műemlékvédelemben, ha – ahogy mondják – hasonló módon renoválsz valamit, ahogyan építették. Mondhatom, hogy mi ezt az építményt szinte archaikus módon újítottuk fel.

A megújítás során előkerültek bizonyos leletek is – például pénzérmék –, melyeknek egy részét az új fényében pompázó rom átadásakor a Ferenczy Múzeum jóvoltából bemutatták a meghívott vendégeknek.

Műemlék a szántóföldek közepén

A templomrom a Pest megyei Tök határában fekszik, a róla elnevezett Rossztemplom-dűlőben. A XIII. század második felében épült. Történetéről alig állnak rendelkezésre írásos emlékek. Az 1278-ban „Tek/Thewk” néven említett középkori helység a ma is lakott falura vonatkozik, ami a török időkben elnéptelenedett. A templom nagy része leomlott, de a még álló falai elérik a 6 méteres magasságot.

Felújítás előtt

(Kép forrása: geocaching.com)

Felújítás után

(Forrás: Market)

A 2000-es évek elején régészeti feltárásokat végeztek a területén, amit részleges felújítás követett. Ennek köszönhetően sikerült a pusztulást megállítani, azonban az elmúlt több mint húsz év környezeti hatásai felgyorsították az állagromlást, ráadásul a romemléket teljesen körbevevő magántulajdonú szántóföld is egyre közelebb került a falakhoz, lehetetlenné téve annak megközelítését. Mindezek rendezése és az újabb állagmegóvási beavatkozások nélkül a feledésbe merült szakrális helyszín könnyen elveszhetett volna a közösség számára. (Az átadáson elhangzott, hogy a templomromot körülvevő mezőgazdasági terület jelenlegi tulajdonosa nagyban támogatta, hogy végezhessék a rom megújítási munkálatait.)

Bősze András, Tök polgármestere

„A romtemplomunk újjáélesztése büszkeséggel, reménnyel tölti el az itt élőket. Tiszteljük, ápoljuk hagyományainkat, őseink örökségét, és folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyek révén tovább gazdagíthatjuk községünket, megalapozhatjuk a fejlődésünket. Ezzel a felújítással újabb nagy lépést tettünk előre, hogy a múltunk megőrzése mellett a jövő felé is új távlatokat nyissunk kulturális, turisztikai értelemben egyaránt” – emelte ki Bősze András, Tök polgármestere.

A ROM Vándor útja

Kétéves előkészítés után a program több mint 100 romemlék feltérképezésével, és mintegy 50 helyszíni bejárásával kezdődött. Ezek közül tizenkettőt választottak ki, a komplex szakmai szempontok mellett kiemelten fontos volt a megvalósíthatóság, ütemezhetőség és a jogilag tisztázott megközelíthetőség.

A kiválasztott romok sajátos atmoszférájukkal, természeti beágyazódásukkal, kultúrtörténeti rétegeikkel, építészeti örökségeik összeségével gazdagítják a koncepciót. Épp ezért mindegyikük más-más minőségű beavatkozást igényel. A rehabilitáció a romok állagmegóvási, konzerválási, kisebb restaurálási munkálatait, és a műemlékek környezetének rendezését foglalja magába.

A Market Építő Zrt. közölte, a kiválasztott évi egy vagy kettő rom felújítását a műemléki szervekkel, építésügyi hatóságokkal közösen dolgozza ki, szigorúan figyelembe véve az egyedi védettségi szempontokat. Minden hozzáépítést, kiegészítést a történelmi hagyatékhoz méltón, arányos, stílusos építészeti gesztussal alakítanak ki. A megvalósítás során arra törekszenek, hogy olyan egységes megújult esztétikát alkossanak, amely biztosítja ezeknek a megismételhetetlen atmoszférájú tereknek a továbbélését. Elmondták azt is, a ROM Vándor program keretében teljes egészében koordinálják az örökségvédelmi engedélyhez szükséges összes szakági munkálatokat. Biztosítják a projekt jogi feltételeit, a tulajdonosi hozzájárulások beszerzését, a tulajdonosok és a lakosság tájékoztatását.

A program következő állomásaként előkészítés alatt van a második helyszín Aszófőn, a Kövesdi templomromnál. A munkálatok a szakági partnerek mellett ugyancsak a Market Építő Zrt. önkéntes munkatársainak bevonásával történik.

Az aszófői templomrom felújítás előtti állapota (Kép forrása: kozepkoritemplom.hu)

Belecz Péter arra a felvetésünkre, hogy a Töki Romtemplom felújításának hírére további ajánlásokat kaphatnak felújítandó romokra, elmondta: Alapos előkészítés után már rendelkezésre áll, hogy melyek lesznek a következő felújítások, ugyanakkor az kifejezetten cél és jó visszajelzés is lenne, ha a ROM Vándor hatására nagyobb figyelmet kapnának az országban található ilyen jellegű hagyatékok. „Amióta a most átadott Töki Romtemplomon elkezdtünk dolgozni, vadkamerát helyeztek el, a mezőőr naponta jár erre, a helyiek sokkal többet látogatják, védik, tehát óhatatlanul megerősödik a figyelem egy ilyen építmény iránt, ami csak az ilyen ügyek előnyét szolgálja.” – mondta.

A töki rom átadási ünnepségén tartott beszédében úgy fogalmazott, személyes kötődése van ezekhez az építményekhez. Úgy fogalmazott: „Ezek a magukra hagyott, több száz éves épületek csendes tanúi voltak történelmünknek. Az idő múlásával külön életet élnek, egy új identitássá formálódnak. A rom szabad életet él egészen addig, amíg megsemmisül. Varázsuk éppen esendőségükben rejlik. A múlandóság, de egyben az időtlenség szimbólumai is.

A megújított Töki Romtemplom

Kik vesznek részt a rom-mentésben?

A ROM Vándor program számos szakértő cég és elismert szaktekintély bevonásával látja el a kitűzött feladatokat, akiknek tudása és sok éves tapasztalata garancia a program szakmaiságára.

Szakmai partnerek:

  • A Töki templomromhoz kapcsolódó építészeti tervezési feladatokat az M&M Architektész Építésziroda Kft. végezte / Dr. Mezős Tamás (okleveles magyar építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, egyetemi tanár) vezetésével. Közösen együttműködve a Market Építő Zrt. munkatársaival, Krenn Tamással (projektvezető, okleveles építészmérnök) és Belecz Péter programigazgatóval.
  • Az Aszófői, Kövesdi templomromhoz kapcsolódó építészeti tervezési feladatokat a KÖZTI Zrt. végzi / Kelemen Bálint (vezető tervező. okl. építészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnök) vezetésével.
  • A programhoz kapcsolódó szakmai tanácsadó: Arnóth Ádám (építészmérnök, műemléki szakértő).
  • BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék / Dr. Török Ákos (tanszékvezető, egyetemi tanár), régészeti partner a Salisbury Régészeti Kft.
  • Továbbá a Market Építő Zrt. leányvállalatai: az OKM Kft. és a Market Épületszervíz Kft.

A Market Zrt. Töki Romtemplom megújításának folyamatát bemutató kisfilmje itt tekinthető meg:


Forrás: Market sajtóanyag, Magyar Építéstechnika